Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Желілік басқару командалары. # желілердің барлық параметрлерін көрсету;

Читайте также:
  1. A) мақсаттық басқару
  2. PS, TOP командаларымен процесстерді тексеру. Процестермен жұмыс істеуге арналған командалардың түрлері.
  3. Stty, tset командаларын тағайындау және сипаттау. Қатқыл дискімен жұмыс істеу командалары. /etc/passwd, /etc/shadow және /etc/group файлдары.
  4. Бап. Банкроттықты басқарушының өкілеттіктері
  5. Бап. Оңалту рәсiмi кезінде борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқару
  6. Бап. Оңалтуды басқарушының өкiлеттiктерi
  7. Бап. Уақытша басқарушының өкілеттіктері
  8. Басқару қызметшілерінің құрамы мен мұрылымы
  9. Басқару есебі
  10. Басқару кадрларының жұмыс принциптері

# ifconfig

# желілердің барлық параметрлерін көрсету;

# ifconfig eth0

# eth0 желілік интерфейсінің параметрін көрсет;

# [sudo] ethtool -s eth0 speed 100 duplex full autoneg off

# желілік интерфейске 100Mbit жылдамдығын беру және Full duplex режимі

# ifconfig eth0 192.168.50.254 netmask 255.255.255.0

# eth0 желілік интерфнйске жаңа IP адрес беру;

# ifconfig eth0:0 192.168.51.254 netmask 255.255.255.0

# eth0 желілік интерфейске қосымша IP адрес беру;

# [sudo] ifconfig eth0 up

# eth0 желілік интерфейсін жіберу;

# [sudo] ifconfig eth0 down

# eth0 желілік интерфейсін өшіру;

bash-қа арналған кез –келген сценарий редакторланатын файл комбинациясының бірінші жолын көрсетумен басталады:

#!/bin/bash

Бұл тізбектілік берілген сценарийді өңдеуге қолданатын программаға сілтеме жасайды – біздің жағдайымызда bash қабықшасына. Bash тілі жеткілікті түрде қуатты болып табылады. Айнымалыларды хабарлау тілдің маңызды бөлігі болады. Айнымалыларды жоғарғы регистрлі əріптермен атау қабылданған, мысалы:

#!/bin/bash

TERM=vt100

CONTER=0

Айнымалы мəнін алу үшін келесі синтаксис қолданылады:

ALFA=$BETA+$GAMMA

Bash салыстырудың бірнеше операцияларын қолдайды. Егер шарт дұрыс болса,

онда салыстыру операторы 0 (true) мəнін қайтарады. Қайтаратын мəнді $? Арнайы шама

арқылы тексеруге болады. Оларды санап шығайық:

#соңғы команданы қайтару кодын текскру

[ -d abcd ]

echo $?

#файлға рұқсат құқын тексеру:

[ -d abcd ] # файл abcd каталог болып табылады ма?

[ -f abcd ] # файл abcd жай файл бола ма?

Bash-қа сценарий командалық жол параметрлеріне жіберілуі мүмкін. Олардың мəнін $0, $1, $2.. $n-1, $n айнымалылар арқылы алуға болады. Соенда $0 – сценарий файлының аты, $1 –бірінші параметр, $2 –екінші,... $n –соңғы. Бірақ салыстыру операторлары тармақталу операторысыз керек емес. Bash сценарий тіліндегі жай тармақталу операторлары болып if-then-else-fi операторы табылады. Оператор үшін толық құрылым келесі түрде болады:

if <оператор сравнения1>; then

<действия 1> elif <оператор сравнения2>; then <действия 2>

else <действие 3> fi

Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP) – гетерогенді (әртүрлі) ортада байланысты қамтамасыз ететін өреркәсіптік хаттамалар тобы, яғни әртүрлі типті компьютерлер арасындағы үйлесімділікті орнатады. Үйлесімділік – TCP/IP хаттамалар стегінің ең маңызды артықшылықтарының бірі, сондықтан да ЖЕЖ-нің көпшілігі оны қолдайды. Сонымен қатар TCP/IP Интернет ресурстарын пайдалануға мүмкіндік береді және өнеркәсіп аумағындағы желі үшін бағыттауыш хаттама болып табылады. TCP/IP бағыттауды қолдайтындықтан, көбінесе желіаралық хаттама ретінде пайдаланылады. Өзінің кең тарауының арқасында, TCP/IP желілік әрекеттесудің сөзсіз стандартына айналды. TCP/IP ашық жүйеге негізделген және OSI үлгісінің жүйелік архитектурасына сәйкес келеді.
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 13 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав