Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. Специальность: Менеджмент Дата Время Наименование дисциплины Ф.И.О

Читайте также:
  1. Cписок рекомендованої літератури
  2. Cписок рекомендованої літератури
  3. Cписок рекомендованої літератури
  4. II. Список теоретических вопросов к экзамену
  5. III. Список практических вопросов к экзамену
  6. SELECT [ALL | DISTINCT] список_выбора
  7. Uses Список используемых модулей
  8. Алфавитный способ группировки литературы используется в том случае, когда список невелик по объему (до 40 наименований).
  9. Аналіз психолого – педагогічної літератури з досліджуваної проблеми
  10. Библиографический список

Специальность: Менеджмент

Дата Время Наименование дисциплины Ф.И.О. преподавателя Примечание
  03.11       .  
  04.11   10:00 2   12:00 2   Менеджмент   Финансовый менеджмент   Минин. Д. Л   Минин. Д. Л      
05.11   16:00 3   19:00 2     Иностранный язык   Бухгалтерский учет   Михайлова. А.В   Окомина. Е. А      
06.11   11:00 4   14:00 2   Математика   Иностранный язык     Барсегян. Р. М . Михайлова. А.В    
07.11 10:00 4   13: 30 2 Экономика организации   Математика Горбачева. М.Н   Барсегян. Р. М .    
08.11     10: 00 2   12:00 2       Менеджмент   Финансовый менеджмент   Минин. Д. Л   Минин. Д. Л    
09.11          
10.11                  
  11.11 10:00 2   12:00 2     Менеджмент   Финансовый менеджмент Минин. Д. Л   Минин. Д. Л    
12.11       15:00 2   17:00 2   Иностранный язык   Бухгалтерский учет   Михайлова. А.В   Окомина. Е. А    
  13.11           .  
  14. 11 10:00 4   Экономика организации   Математика   Горбачева. М.Н   Барсегян. Р. М .      
15.11 10:00 4   Менеджмент   Финансовый менеджмент   Минин. Д. Л   Минин. Д. Л     .    
16.11          
17.11            
18.11   10:00 4   Менеджмент   Финансовый менеджмент + зачет Минин. Д. Л   Минин. Д. Л    
19.11 16:00 3   19:00 2     Иностранный язык   Бухгалтерский учет (экзамен) Михайлова. А.В   Окомина. Е. А    
20.11   11:00 4   14:00 2   Математика   Иностранный язык   Барсегян. Р. М . Михайлова. А.В      
  21.11 10:00 4     Экономика организации   Горбачева. М.Н    
22.11   10:00 2   Иностранный язык   Михайлова. А.В    

 

ПЛАН

навчального процесу для студентів 2-го курсу факультету ЕЛІТ, які навчаються за спеціальностями «Електронні системи», «Електронні прилади та пристрої», «Фізична та біомедична електроніка», «Електротехнічні системи електроспоживання», «Системи управління і автоматики», з дисципліни “Загальна фізика” на осінній семестр 2014/2015 навчального року

Дата Теми лекцій Теми семінарських і практичних занять Обов'язкові задачі Інд. заняття Лаб. роб.
М о д у л ь 01.09- 07.09 1.1 Магнітне поле у вакуумі. Теорема про циркуляцію магнітного поля. 1.2 Магнітне поле в речовині. 1.1 Магнітне поле постійного струму (гл.6 у кн. [1] або [2]; пит. 1-2, 4-5) [9] Вивч.пр. 1.1-1.5; розв’язати з.: 1.1; 1.5; 1.15; 1.72; 1.80 Видача інд. завдання; консульт.  
08.09- 14.09 1.3. Закон електромагнітної індукції. 1.4 Рівняння Максвела. 1.2 Теорема про циркуляцію магнітного поля. Магнітне поле у речовині (гл.6,7 у кн. [1] або [2]; пит. 6-15) [9] Вивч.пр. 1.6 –1.10; розв’язати з.: 1.19, 1.53, 1.56, 1.82  
15.09- 21.09 2.1 Вільні гармонічні коливання. 2.2 Загасаючі і вимушені коливання. 1.3 Електромагнітна індукція. Рівняння Максвела (гл.8,9 у кн. [1] або [2]; пит. 16-24) [9] Вивч.пр. 2.1-2.6; розв’язати з.: 2.3; 2.10; 2.13; 2.37; 2.74  
22.09- 28.09 2.3 Хвилі в пружних середовищах. Хвильове рівняння. 2.4 Електромагнітні хвилі. 1.4 Рух заряджених частинок в електричних та магнітних полях (гл.6 у кн. [1] або [2]; пит. 2,3) [9] Вивч.пр. 3.1-3.6; розв’язати з.: 3.6; 3.11; 3.18; 3.34  
29.09- 05.10 2.5 Інтерференція світла. Комплексна перевірочна робота №1. Пит. №1-24. Задачі пр. занять №1.1-1.4.   Захист інд. завд. №1  
М о д у л ь     06.10- 12.10 2.6 Дифракція світла. Дифракція Френеля. Дифракція Фраунгофера. Дифракція рентгенівських променів. 1.5 Коливання (гл.10 [2]; пит. 25-35) [10] Вивч.пр. 1.1-1.6, 2.1-2.7; розв’язати з.: 1.9; 1.53; 2.9; 2.26; 2.38 Консульт. Вик. л. р.
13.10- 19.10 2.7 Поляризація світла. Поширення світла в речовині. 2.2 Хвилі (гл.11 [2]; пит. 36-47) [10] Вивч.пр. 3.1-3.6; розв’язати з.: 3.1; 3.13; 3.22; 3.54; 3.98 Вик. л. р.
20.10- 26.10 3.1 Теплове випромінювання. Гіпотеза Планка. Формула Планка. 2.3 Інтерференція світла (гл.17 у кн. [1] або гл.12 [2]; пит. 48-53) [10] Вивч.пр. 4.1-4.4; розв’язати з.: 4.9; 4.16; 4.20; 4.29 Зах. л. р.
27.10- 02.11 3.2 Фотони. 2.4 Дифракція світла (гл.18 [1] або 13 [2]; пит. 54-61) [10] Вивч.пр. 5.1-5.6; розв’язати з.: 5.3; 5.9; 5.14; 5.21; 5.31 Вик. л. р.
03.11- 09.11   Комплексна перевірочна робота №2. Пит. №25-66. Задачі пр. зан. №1.5, 2.1-2.5.   Захист інд. завд. №2  
М о д у л ь   10.11- 16.11 3.3 Ядерна модель атома. Досліди Резерфорда. Теорія атома Бора. 3.1 Теплове випромінювання. Фотони. (гл.1,2,3 [3] або гл.1,2, [4]; пит. 67-75) [8] 4.22; 4.39; 4.44; 4.47; 4.53 Консульт. Вик. л. р.
17.11- 23.11 3.4 Хвильові властивості мікрочастинок. 3.2 Атом Резерфорда-Бора. Хвильові власти­вості частинок. (§11-13, §21 [4]; пит. 76-83) [8] 4.10; 4.68; 4.72; 4.75 Зах. л. р.
24.11- 30.11 3.5 Рівняння Шредінгера. Квантування фізичних величин. 3.3 Рівняння Шредінгера. (§21-28 [3] або §14-19 [4]; пит. 84-88) [8] 4.102; 4.112 4.122; 4.125 Вик. л. р.
01.12- 07.12 3.7 Атомне ядро. Ядерні сили. Радіоактивність. Ядерні реакції. 3.5 Закон радіоактивного розпаду. Ядерні реакції (гл.10 [3] або гл.9 [4]; пит. 103-111) [8] 4.183; 4.192; 4.205; 4.223 Зах. л. р.
08.12- 14.12   Комплексна перевірочна робота №3. Пит. №67-113. Задачі пр. занять №3.1-3.5.   Захист інд. завд. №3  

 


ГРАФІК

виконання лабораторних робіт студентами 2-го курсу факультету ЕЛІТ

Дата Номера бригад
1, 7 2, 8 3, 9 4, 10 5, 11 6, 12
Номера лабораторних робіт
М о д у л ь 06.10- 12.10 4.3 4.3 4.4 4.4 4.2 4.2
13.10- 19.10 4.4 4.4 4.2 4.2 4.3 4.3
20.10- 26.10 Захист л.р. Захист л.р. Захист л.р. Захист л.р. Захист л.р. Захист л.р.
27.10- 02.11 5.1 5.1 6.2 6.2 6.1 6.1
М о д у л ь 10.11- 16.11 6.1 6.1 5.1 5.1 6.2 6.2
17.11- 23.11 Захист л.р. Захист л.р. Захист л.р. Захист л.р. Захист л.р. Захист л.р.
24.11- 30.11 7.2+7.4 7.2+7.4 7.2+7.4 7.2+7.4 7.2+7.4 7.2+7.4
01.12- 07.12 Захист л.р. Захист л.р. Захист л.р. Захист л.р. Захист л.р. Захист л.р.

4.2 Визначення горизонтальної складової вектора індукції магнітного поля Землі [11].

4.3 Визначення питомого заряду електрона за допомогою магнетрона [11].

4.4 Вивчення кривої намагнічування та петлі гістерезису за допомогою осцилографа [11].

5.1 Вивчення загасальних механічних коливань [11].

6.1 Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної ґратки [11].

6.2 Вивчення поляриметра та визначення за його допомогою концентрації цукрового розчину [11].

7.2 Вивчення спектральних закономірностей у спектрі атома водню і визначення сталої Рідберга [11].

7.4 Визначення лінійного коефіцієнту поглинання радіоактивного випромінювання [11].

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

[1] И.В.Савельев. Общий курс физики, т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.-М.:Наука,1978.

[2] И.В.Савельев. Курс физики, т.2. Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика.-М.:Наука,1989.

[3] И.В.Савельев. Общий курс физики, т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела.Физика атомного ядра и элементарных частиц.-М.: Наука, 1987.

[4] И.В.Савельев. Курс физики, т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц.-М.:,1989.

[5] Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф. Курс фізики: Навч. посібник: У 2 кн. Книга 1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. – 2-ге вид. — К.: Либідь, 2001.

[6] Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики: Навч. посібник: У 2 кн. Книга 2. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка. — К.: Либідь, 2001.

[7] Фізика: Конспект лекцій /Укладач О.В. Лисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.2. – 242 с.

[8] Гаркуша І.П., Курінний В.П., Певзнер М.Ш. Збірник задач з фізики: Навч. посібник/ За заг. ред. І.П. Гаркуші. – К.: Вища шк., 1995.

[9] Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботиз дисципліни “Загальна фізика”. Частина 4. “Електромагнетизм” /Укладачі: Лисенко О.В., Орлова О.О.. — Суми: Вид-во СумДУ, 2008.

[10] Розв’язування задач із фізики: коливання, хвилі, оптика: навчальний посібник / О. В. Лисенко, В. В. Коваль, М.Ю. Ромбовський. – Суми, Сумський державний університет, 2014.

[11] Лабораторний практикум із загальної фізики: навч. посібник / О. В. Лисенко. – Суми: Сумський державний університет, 2014.

[12] Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачи по физике. — М.: Высшая шк., 1981.

 

Методичні матеріали в електронному вигляді знаходяться на сайті
http://tphysics.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=59
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 71 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав