Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги до технічного оформлення рефератів

Читайте также:
  1. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  3. VІ.Теми для написання рефератів
  4. Агент з митного оформлення
  5. Аналіз технічного стану та руху основних засобів
  6. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  7. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  8. Визначення страхування життя і вимоги до нього за діючим законодавством
  9. Виконання заповіту. Оформлення права на спадщину.
  10. Виконання та оформлення теоретичної частини контрольної роботи.

Студент повинний написати реферат від руки акуратно, чітким почерком або надрукувати з дотриманням вимог до робіт, що направляють до друку (Times New Roman; кегль 14; абзацний відступ 1,25; інтервал між стор. 1,5; вирівняти по ширині).

Титульна сторінка оформляється відповідно до вимог ХДАДМ. Сторінки роботи повинні мати поля: ліве-30 мм, зверху—20 мм, знизу-20 мм, праве-15 мм.

Усі сторінки роботи нумеруються від першої до останньої, без пропусків і буквених додавань. Першою сторінкою вважається титульний лист, на ній цифра 1 не ставиться, другий вважається сторінка зі змістом (ЗМІСТ), на ній цифра 2 не ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра 3 і т.д. Порядковий номер ставиться у правому верхньому полі сторінки. Треба пам'ятати, що всі рубрики, що є у ЗМІСТІ, (заголовки й підзаголовки) повинні бути відображені у тексті.

Список використаних джерел повинний бути пронумерований.

У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу, зазначену в списку використаних джерел.

Мінімальний обсяг реферату для студентів 4 курсу - 15 сторінок, максимальний - 20 сторінки друкованого тексту (або відповідного обсягу рукописного).

Самостійною роботою вважається саме РЕФЕРАТ, а не переписування інформації з підручників.

Усі питання висвітлювати не «ВЗАГАЛІ»,

А тільки з урахуванням особливостей навчання у художньому навчальному закладі

Оцінка реферату дається викладачем у рецензії. На рецензію реферат подавати з підписом автора, датою подання і САМООЦІНКОЮ за означеними критеріями

Реферати «позичені» з ІНТЕРНЕТУ, СD-дисків, зроблені на замовлення і подані на рецензію,

Отримують оцінку 0 балів

Оформлення бібліографічного опису виконувати відповідно до вимог державних стандартів.

ЯК ПОСИЛАТИСЯ НА ДЖЕРЕЛА ЛІТЕРАТУРИ. Посилання дають можливість відшукати документи і перевірити достовірність інформації, а також указати авторів ідей і висновків, на підставі яких проводилося дослідження. У тексті роботи посилання на номер списку даються в дужках. Якщо є необхідність указати номер сторінки, його ставлять через кому після номера видання. ПРИКЛАД: [1, с. 17-19], [18, с. 35].

У ДОДАТКАХ поміщають формули, таблиці, схеми, малюнки, якщо вони істотно полегшують розуміння роботи. Ілюстративний матеріал необхідно систематизувати: ілюстрації можна подавати в тексті або оформляти у виді додатків. Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію і назви, що відповідають їх змісту. Нумерація аркушів із додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи.

 

Зразок оформлення титульної сторінки
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 69 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав