Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант 5. МІЖНАРОДНЕ МИТНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ

Читайте также:
  1. Cтавлення до прав особи у Радянській Українi
  2. D) — преференційні тарифні заходи, що містяться в угодах, які ЄС уклав з певними країнами або територіями за межами митної території ЄС або групами країн чи територій.
  3. I варіант.
  4. I варіант.
  5. II варіант.
  6. II. Варіант
  7. VII. Антропологічний склад народів України
  8. Y – країни СНД
  9. Аварійно - рятувальні служби України.
  10. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України

План

1. Міжнародне митне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. (Правові підстави та форми).

2. Рада керівників митних служб держав – учасниць СНД.

3. Формування зони вільної торгівлі та митного союзу між державми – членами СНД.

4. Міжнародне митне співробітництво держав – членів Євразійського Економічного Співтовариства (ЄврАзЕС).

5. Міжнародне митне співробітництво держав – членів Організації за демократію та розвиток – ГУАМ.

 

6. Ознайомтеся зі змістом Міжнародної Конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіото, 18 травня 1973 р.) і дайте відповідь на такі запитання:

З якою періодичністю Договірна Сторона цієї Конвенції повинна проводити огляд Стандартів і Рекомендованої практики, що містяться у Додатку до конвенції?

Яким є порядок вирішення спорів між Договірними Сторонами щодо тлумачення або застосування Конвенції?

У який спосіб держава, що е членом ООН або РМС, може стати Договірною стороною Конвенції?

Які функції покладаються на РМС та підконтрольний їй Постійний технічний комітет?

Яким є порядок внесення змін до Конвенції та порядок її денонсації? Які зміни було внесено до Конвенції Протоколом про зміну Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур від 26 червня 1999 року.

 

Література

1. Договор о создании Союзного государства. Право и межгосударственные объединения / В.Г. Вишняков, В.А. Егиазаров, Ю.А. Королев и др. / Под общ. ред. В.Г. Вишнякова. – СПб: Издательство „Юридический центр Пресс”, 2003. – С. 402-431.

2. Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Право и межгосударственные объединения / В.Г. Вишняков, В.А. Егиазаров, Ю.А. Королев и др. / Под общ. ред. В.Г. Вишнякова. – СПб: Издательство „Юридический центр Пресс”, 2003. – С. 431-457.

3. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. Право и межгосударственные объединения / В.Г. Вишняков, В.А. Егиазаров, Ю.А. Королев и др. / Под общ. ред. В.Г. Вишнякова. – СПб: Издательство „Юридический центр Пресс”, 2003. – С. 457-468.

4. Евразийское экономическое сообщество. Правовые и экономические основы: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.И. Манжосова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. – 271 с.

5. Моисеев Е.Г. Правовой статус Содружества Независимых Государств: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1995. – 175 с.

6. Право и межгосударственные объединения / В.Г. Вишняков, В.А. Егиазаров, Ю.А. Королев и др. / Под общ. ред. В.Г. Вишнякова. – СПб: Издательство „Юридический центр Пресс”, 2003. – 577 с.

7. СНГ: таможенное регулирование. – М.: Благовест – Центр экономики и маркетинга, 1999. – 120 с.

8. Таможенный союз стран Евразийского экономического сообщества. Комментарий и документы. / С.И. Истомин, С.П. Булавин, Я.И. Моравин и др., / Под ред. Ю.Ф. Азарова. – М.: ЗАО „Издательство „Экономика”, 2002. – 486 с.

9. Устав Содружества Независимых Государств. Право и межгосударственные объединения / В.Г. Вишняков, В.А. Егиазаров, Ю.А. Королев и др. / Под общ. ред. В.Г. Вишнякова. – СПб: Издательство „Юридический центр Пресс”, 2003. – С. 385-402.

10.Положение о Совете руководителей таможенных служб государств – участников Содружества Независимых Государств / Утвержденное Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 30 мая 2002 года.

11.Калачан К. Международно-правовые проблемы деятельности ЕврАзЭС // Государство и право. – 2004. – №3. – С. 58-63.

12.Рев’юк Ю.М. Цілі створення ГУУАМ // Наукові записки, с. Юридичні науки. – 2002. – №20. – С. 36-39.

13.Скурко Е.В. К вопросу формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины // Московський журнал международного права. – 2004. – №1. – С. 108-114.

14.Таможенный союз России, Белоруссии, Казахстана. Соглашение о таможенном союзе // Московский журнал международного права. – 1996. – №1. – С. 184-198.

15.Климова Т. Таможенный союз государств СНГ: итоги и перспективы интеграции // ЭКО. – 2000. – №3. – С. 161-171.

16.Косиков Л. Интеграционный проект „Единое экономическое пространство России, Украины, Белоруссии и Казахстана” // Российский экономический журнал. – 2004. – №11/12. – С. 51-73.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.079 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав