Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України

Читайте также:
  1. VII. Антропологічний склад народів України
  2. Аварійно - рятувальні служби України.
  3. Автоматизація внутрішньо банківських розрахункових, кредитних і депозитних операцій.
  4. Автоматизоване оброблення банківської інформації.
  5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  6. Адвокатура України у радянський період.
  7. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
  8. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  9. Адміністративно-правовий статус Президента України

-головна книга Національного банку України, яка повинна вестися централiзовано, пiд управлiнням iнтегрованої банкiвської системи; кореспондентськi рахунки комерцiйних банкiв при цьому є складовоючастиною головної книги;

- система монiторингу рахункiв, яка у взаємодiї з iнтегрованоюбанкiвською системою проводить управлiння (монiторинг)кореспондентськими та iншими технологiчними i транзитними рахунками,пов'язаними з мiжбанкiвськими розрахунками;

- система термiнових платежiв. За її допомогою комерцiйнi банкипроводять платежi великими сумами та термiновi платежi (за мiжнародноюкласифiкацiєю це система RTGS - real-time gross settlement system);

- традицiйна система електронних платежів як система клiринговихрозрахункiв;

- iншi учасники розрахункiв.
Принциповi характеристики нової системи електронних мiжбанкiвськихрозрахункiв:

- система базується на повнiстю безпаперовiй технологiї;- вона є системою типу "брутто", тобто кожнiй розрахунковiй транзакцiїоднозначно вiдповiдає розрахунковий документ, який транспортуєтьсяотримувачевi;

- розрахунковi транзакцiї в системi не можна вiдкликати, тобтотранзакцiю, iнiцiйовану вiдправником розрахункового документа i прийнятудо виконання в системi, не може вiдмiнити анi її вiдправник, анi будь-хтоiнший;

- розрахункові транзакцiї приймаються до системи за умови вiдсутностiовердрафту на рахунку платника;

- обмежень на суми транзакцiй немає.
Основнi завдання системи:

- задоволення потреб економіки, що реформується i розвивається;

- забезпечення керiвництва Національного банку оперативною i точною iнформацiєю про переміщення грошових коштів i стан кореспондентських рахунків, для прийняття рішень щодо монетарної політики Національного банку України;

- забезпечення виконання мiжбанкiвського етапу всіх видів безготiвкових розрахункiв, передбачених вiдповiдними iнструкцiями Національного банку;

- усунення необхiдностi вести кореспондентськi рахунки банківських установ у кожному регiональному управлiннi Національного банку;

- скорочення витрат часу на виконання мiжбанкiвських розрахункiв;

- рiзке прискорення обiгу грошових коштiв, особливо великих сум;

- прискорення термiнiв надходження коштiв до державного бюджету таудосконалення управлiння цими коштами у державi в цiлому;

- пiдвищення рiвня безпеки системи мiжбанкiвських розрахункiв;

- розширення спектра послуг для користувачiв;

- удосконалення i посилення процедур внутрiшнього бухгалтерськогооблiку та контролю;

- зменшення вартостi банкiвського посередництва шляхом оптимізації платiжних засобiв i рацiоналiзацiї систем.

Лекція

Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України

 
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 88 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав