Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

І. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Читайте также:
  1. II. Основні засоби
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  4. Аналіз небезпеки підприємства
  5. Безпека життєдіяльності
  6. Безпека життєдіяльності
  7. Біологічні фактори небезпеки
  8. В останні роки активізувалося міжнародне співробітництво Ук­раїни у кримінально-виконавчій сфері, про що йшла мова в першому питанні лекції.
  9. В СФЕРІ ЮСТИЦІЇ
  10. Вербальні засоби ділового спілкування

169- НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ 4 ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ

УВ результаті вивчення цього розділу Ви повинні знати:

ч> причини та характер виникнення абіотичних природних небезпек; ^ основні заходи, спрямовані на запобігання природним небезпекам та мінімізацію їх негативних наслідків;

<Ь причини та характер виникнення техногенних небезпек; Ч> основні джерела антропогенного забруднення; ч» основні заходи та засоби захисту від джерел випромінювання; Ч> вплив токсичних речовин на організм-тіюдини; основні заходи та засоби захисту від цього впливу;

ч> заходи захисту від небезпек, пов'язаних з транспортними засобами; ч> загальні причини виникнення соціальних та політичних небезпек; *Ь основні заходи уникнення екстремальних ситуацій криміногенного харак­теру;

<Ь небезпеку тютюнокуріння та вживання алкоголю; ч> загальну характеристику комбінованих небезпек; ч> ознаки глобальної екологічної кризи;

ч> основні види інфекційних захворювань (зокрема, соціальні захворювання); ч> вимоги щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та епідемічного благо­получчя населення; ч> небезпеку наркоманії;

ч> причини та наслідки виникнення небезпек у сучасному урбанізованому середовищі;

ч> основні заходи та засоби захисту від небезпек, властивих міському сере­довищу.

'ЩВШ^На основі набутих знань Ви повинні вміти:

Ь визначати профілактичні заходи захисту від тектонічних стихійних лих;

ч> приймати рішення, спрямовані на запобігання руйнівним наслідкам топо­логічних природних небезпек;

ч> застосувати засоби захисту будівель і споруд від метеорологічних небезпек;

ч> визначати потенційну небезпеку надходження небезпечних речовин у се­редовище мешкання людини;

<Ь оцінювати ступінь захисту сучасного житла від джерел небезпеки;

ч> запобігати виникненню та ускладненню конфліктних ситуацій;

Ч> захистити себе в екстремальних ситуаціях криміногенного характеру;

ч> прогнозувати можливі наслідки дії природно-техногенних небезпек;

Ч> визначати наявність небезпечної ситуації на транспорті;

ч> використовувати засоби запобігання інфекційним захворюванням;

1> уникати вживання наркотичних речовин.

НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ІХ НАСЛІДКІВ

О План

(логіка викладу і засвоєння матеріалу)

Природні небезпеки...................................................................................172

4.1.1. Літосферні стихійні лиха....................................................................................................................172

4.1.2. Гідросферні стихійні лиха..............................................................................................................180

4.1.3. Атмосферні стихійні лиха..............................................................................................................183
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 123 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав