Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Никифорак М.В.

Читайте также:
  1. Никифорак М.В.
  2. Никифорак М.В.
  3. Никифорак М.В.
  4. Никифорак М.В.
  5. Никифорак М.В.
Н-627 Держава і право Німеччини в Новий час. Методичні матеріали до семінарського заняття з історії держави і права зарубіжних країн. – Чернівці: Рута, 2009. – 48 с.

 

 

ББК: 67.2(4/8)я7

 

© Никифорак М.В., 2009

© Рута, 2009

 

 


З М І С Т

1.1. План семінару……………………….……………4

1.2. Література до семінару………….……………….4

1.3. Теми рефератів……………………….…………..4

1.4. Література до рефератів…………………………4

1.5. Контрольні завдання до семінару……………….5

1.6. Термінологічний словник………………………..6

1.7. Хронологія………………………………………..6

1.8. Тексти джерел права……………………………..7

1.9. Опорний конспект………………………………48

 


Тема 12. ДЕРЖАВА І ПРАВО НІМЕЧЧИНИ В НОВИЙ ЧАС

12.1. План семінару

1. Об’єднання Німеччини.

2. Державний лад Німецької імперії за Конституцією 1871р.

3. Загальне право і право партикулярне.

4. Німецьке цивільне уложення 1900р.

 

12.2. Література до семінару

1. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. Для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / за ред. В.Д. Гончаренка.- К.: Видавничий дім “ Ін Юре”, 2002. – С.503-548.

2. История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.124-151.

3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. – С.249-253.

4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. Для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.180-190.

5. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С. 116-118.

 

12.3. Теми рефератів

1. Німецький союз.

2.Північно-німецький союз.

3. Франкфуртська конституція 1849р.

 

12.4. Література до рефератів

История государства и права зарубежных стран: Учебно-методическое пособие / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. – М.: Издательство НОРМА, 2003. – С. 217-225.

Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. / 5-те вид., перероблене і доповнене – К.: Істина, 2005. – С.574-623

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.: Юрист, 1995. – С.332-342.

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник в 2 т. – Т.2. – М.: Остожье, 1998. - С.225-247.

 

12.5. Контрольні завдання до семінару

1. Коли припинила своє існування Священна Римська імперія німецької нації?

2. Коли утворився Рейнський союз?

3. Коли і з якою метою відбувся Віденський конгрес?

4. Коли утворився Німецький союз?

5. Визначте хронологічні рамки існування Північно-німецького союзу.

6. Визначте склад Північно-німецького союзу.

7. Визначте форму правління і форму устрою Північно-німецького союзу.

8. Визначте хронологічні рамки другої німецької імперії.

9. Коли було утворено Австро-Угорщину?

10. Яка Конституція визначила державний лад Німецької імперії?

11. Визначте форму державного устрою Німеччини за конституцією 1871р.

12.Визначте основні джерела загального права Німеччини в новий час.

13.Визначте суть та джерела партикулярного права Німеччини в новий час.

14. Який німецький канцлер відіграв вирішальну роль в об’єднанні Німеччини?

15. Коли був створений Митний союз?

16. Назвіть палати німецького парламенту. Визначте їх функції.

17. Хто представляв імперський уряд?

18. Коли було прийняте Німецьке Кримінальне уложення? З яких частин воно складалося?

19. Визначте види злочинів і покарань за Німецьким Кримінальним уложенням.

20. Визначте принципи кримінального процесу за Кримінально-процесуальним кодексом 1877р.

21. Коли було прийняте Німецьке цивільне уложення? Коли воно набрало чинності?

22. Визначте суб’єктів цивільних правовідносин за Німецьким цивільним уложенням.

23. Визначте види договорів за Німецьким цивільним уложенням. Визначте умови їх дійсності.

24. Визначте умови дійсності шлюбу за Німецьким цивільним уложенням.

25. Визначте підстави для розлучення за Німецьким цивільним уложенням.

26. Визначте порядок спадкування за Німецьким цивільним уложенням.

 

12.6. Термінологічний словник

Бундесрат – верхня палата німецького парламенту у 1871-1918рр.

Канцлер – глава уряду.

Рейхстаг – нижня палата німецького парламенту.

 

12.7. Хронологія

1806р. – утворення “Рейнського союзу“ у складі 16 монархій під протекторатом Франції.

1814-1815рр. – Віденський конгрес держав-переможниць Франції.

1815р. – утворення “Німецького союзу“ у вигляді конфедерації 35 німецьких держав під егідою Пруссії.

1867р. – утворення “Північно-німецького союзу“ .

1871р. – утворення німецької імперії, закріплене Конституцією 1871р.

1896р. – рейхстагом прийняте Німецьке цивільне уложення (введене в дію 1900р.).

1897р. – введене в дію Німецьке Торгове уложення.

1867р. – утворення Австро-Угорської монархії.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав