Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

B012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану» мамандығы, 3 курс, 3кредит қ/б

Читайте также:
  1. B)& ластағыш заттардың бөлшектерін ірілендіру және олардың агрегаттарға бірігу үрдісі
  2. D) ертикальды және горизонтальды
  3. E) Билік ету, пайдалану және иелену
  4. E) шығару және орналастыру бойынша қосымша шығындар
  5. Fast Ethernet және 100VG –AniLAN технологиялары
  6. G)Республика Конституциясын және заңдарын орындау үшін
  7. I. Тақырыбы: Бас пен тұлға сүйектерінің қосылыстары: құрылысы және қызметі.
  8. I. Тақырыбы: Жамбас белдеуі мен аяқтың еркін бөлігі сүйектерінің қосылыстары, құрылысы және қызметі.
  9. II курс, 4 семестр

(вида профессиональной деятельности)

Результатыобучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатовобучения
 
Умения
производить расчёты основных показателей эффективности функционирования логистической системы и её отдельных элементов;   Выполнение индивидуальных заданий практики
разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях логистического процесса;   Выполнение индивидуальных заданий практики
анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в разработке мероприятий по повышению её эффективности;   Выполнение индивидуальных заданий практики
Знания
– значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; Выполнение индивидуальных заданий практики
– методику анализа выполнения стратегического и оперативного логистических планов; Выполнение индивидуальных заданий практики
– критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической системы и её отдельных элементов; Выполнение индивидуальных заданий практики
– методологию оценки качества товарно-материальных ценностей Выполнение индивидуальных заданий практики

 

Зін - өзі тану: теориясы және практикасы» пәнінен емтихан сұрақтары

B012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану» мамандығы, 3 курс, 3кредит қ/б

Сұрақтар Бөлім
  «Өзін - өзі тану» курсының пәні мен міндеттері.  
  Әлемдік философиялық ойлар дамуында «өзін - өзі тану» идеяларының эволюциясы.  
  Қазақ дүниетанымындағы өзін - өзі тану мәселелері.  
  «Өзін - өзі тану» пәнінің этнопедагогикалық негіздері.  
  Н.А.Бердяевтың «Самопознание» атты ғұмырнамалық еңбегінің мәні мен маңызы.  
  Өзін - өзі танудың психологиялық негіздері.  
  Рухани-адамгершілік тәрбие – «өзін - өзі тану» пәнінің қызметі.  
  «Өзін - өзі тану» пәнінің гуманистік негіздері.  
  Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру шарты ретінде.  
  Отбасы - махаббат пен жылулықтың қайнар бұлағы.Жақын туғандарымен өзара-қарым-қатынас арқылы өзін тану.  
  Тұлғаның дамуындағы отбасының маңыздылығы. Адам өміріндегі туысқандық байланыстардың мәні. Отбасындағы ер және әйелдің рөлдері.  
  Толеранттылық ұғымы. Толеранттылық өмір нормасы ретінде.  
  Махаббат-тұлға дамуының қайнар көзі ретінде. Махаббат күші.  
  Махаббат– рухани-адамгершілік тәрбиенің мақсаты, құралы және күтілетін нәтижесі.  
  Өзін - өзі танудың аксиологиялық негіздері.  
  Мақсатқа ұмтылушылық – тұлғаның саналы және белсенді бағыттылығы.  
  Өзін-өзі танудың баспалдақтары. Оның сипаттамасы.  
  Тұлғаның сенімін қалыптастыру жолдары.  
  Адамның рухани дербестігі. «Адам бол!» Абайдың өмірлік ұстанымы.  
  Адамның ішкі әлемі және оның қайталанбайтындығы. Адамның ішкі әлемін құраушылар және шынайы құндылықтар.  
  Азаматтық және қазақстандық отансүйгіштік туралы түсінік.  
  Адам баласының мәңгі құндылықтары. Қоғамға деген қатынасы арқылы өзін тану. Тұлғаның тарихқа және мәдени мұраларға деген құнды қатынасы.  
  Өзін-өзі тану ұстаздың кәсіби өзіндік дамуының негізі ретінде.  
  Ұстаздың кәсіби өзін-өзі тануы және өзіндік дамуы жағымды педагогикалық іс-әрекеттің шарты ретінде.  
  Өзін-өзі танудың және өзіндік дамудың кедергілері, ола рды жеңу жолдары.  
  «Ұстаз» мамандығының құндылықтары және негізін салушы қағидалары. Мамандықтың беделі: дәстүрлер және өзектілігі.  
  Өзін - өзі танудың психологиясы: мәні мен ерекшеліктері.  
  Рефлексия ұстаздың өзін-өзі тану механизмі ретінде.  
  Өзін - өзі танудың аксиологиялық негіздері.  
  Махаббат– рухани-адамгершілік тәрбиенің мақсаты,мазмұны, құралы және күтілетін нәтижесі.  
  «Руханилық» ұғымының діни және зайырлы мағынысындағы айырмашылығын ашыңыз. Жауабыңызды мысалдармен негіздеңіз.  
  «Зиялылық және зиялылар: олардың бүгінгі күнгі көрінісі» атты шағын шығарма жазыңыз.  
  Менің отбасымның шежіресі құндылық ретінде.  
  «Жауапсыз махаббатың азабын шегіп жүрген замандастарыма шағын кеңес» атты шағын шығарма.  
  Тиімді қарым-қатынас орнатуға көмектесетін 10 кеңес беріңіз.  
  «Студенттік кездегі өзіндік дамуымның стратегиялық жобасы» атты эссе дайындаңыз.  
  «Мен–«өзін - өзі тану» пәнінің мұғалімімін» атты шығарма жазыңыз..  
  Портфолио – ұстаздың дамуының және кәсіби өзін-өзі тануының құралы екенін дәлелдеңіз.  
  «Кәсібилік - ұстаздың өзіндік дамуы және өзін-өзі тануының нәтижесі» атты тақырыпқа эссе жазыңыз.  
  «Тұлға дамуындағы ар мен намыстың маңызы» атты тақырыптағы ойларыңызды сызбаға түсіріңіз.  
  «Өзін - өзі тану» пәнінің мектепке дейінгі мекемелерде оқытылуы тақырыбына «+, –, ұсыныс» принципіне сәйкес шығарма жазыңыз.  
  «Өзін - өзі тану» пәнінің жалпы білім беретін орта мектепте оқытылуыны өзіндік пікіріңізді жазыңыз.  
  «Егер мен мектептегі өзін - өзі тану сабағын жүргізсем, оның негізгі мақсаты мен міндеттері... болар еді» тақырыбына қысқаша эссе жазыңыз.  
  «Менің қадамдарым: өзіндік дамудан өзіндік жетілуге дейін» атты эссе жазыңыз.  
  “Өмір сүру заңының” тәрбиелік әлеуетін және оның тұлғаның өзін - өзі тануы мен дамуына тигізетін ықпалын сипаттаңыз.  
  “Тепе-теңдік заңының” тәрбиелік әлеуетін және оның тұлғаның өзін - өзі тануы мен дамуына тигізетін ықпалын сипаттаңыз.  
  «Жалпы және жеке дамудың өзара байланыс заңының» тәрбиелік әлеуетін және оның тұлғаның өзін - өзі тануы мен дамуына тигізетін ықпалын сипаттаңыз.  
  «Дамудың қалыпсыздық заңының» тәрбиелік әлеуетін және оның тұлғаның өзін - өзі тануы мен дамуына тигізетін ықпалын сипаттаңыз.  
  Төмендегі даналық сөздерді талдап, өз ойыңызды ашып жазыңыз: Өмір біз ойлағандай қарапайым емес. Ол одан да оңай. (Сократ) Табандылық пен бірбеткейліктің айырмашылығы, біріншісі күшті қалауға ие, ал екіншісі керісінше қаламауға ие болуымен ерекшеленеді. (Генри Уорд Бичер) «Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға...» (Абай). Даналық ойларды білім беру саласында тиімді қолдануға бағытталған нұсқаулар құрастырыңыз.  
  Төмендегі даналық сөздерді талдап, өз ойыңызды ашып жазыңыз: · Жүректе қалау болса, ақыл арманды сақтайды. (Франсуа Рене де Шатобриан) Егер сізге не керек екенін білсеңіз және оның тез орындалуын тілесеңіз, сіз осыған жетудің тәсілін табасыз. (Джин Рон) Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан басталады. Тұлғаның өзін-өзі тануының маңызы тақарабына сәйкес өзіндік тәрбиелік мәні бар ой тұжырымыңызды жасаңыз.  
  Төмендегі даналық сөздерді талдап, өз ойыңызды ашып жазыңыз: · Жер бетіндегі сенің міндетің аяқталғанын тексеру оңай: егер сен тіршілік етсең-ол жалғасын табады.(Ричард Бах). · «Адам бола білу – ең қиын мамандық» (Хосе Марти) · Елдің келешегі – ұстаздың қолында  
  Аңыз «Ағаш астау» Жылы сөз адамның бір-біріне деген сенімін, өмірге деген құштарлығын арттырады. Ертеде қария өмір сүріпті. Көзі көрмей, құлағы нашарлап, аяқ қолы дірілдепті. Ол қолына қасық ұстай алмай және ішіп отырған асын дастарханға төгіп алатын болыпты, кейде ішкен асы аузынан түсіп қалатын болыпты. Баласы мен келіні оған жиіркене қарап біртіндеп тамақ ішкенде оны пештің бұрышына бөлек отырғызып, көне ыдыспен тамақ беріпті. Ол сол жерде оырып дастарханға қарап, көзіне жас алыпты. Бір күні қолы дірілдеп, тамақ құйған ыдысын ұстай алмай қалды. Ол еденге құлап түсіп сынып қалды. Жас келін шалға ұрыса бастады, ол бір ауыз сөз айтпай тек ауыр күрсінді. Сонда оған ағаш табақ алып берді. Енді ол содан ас ішетін болды. Бір күні, әке шешесі үстелде отырғанда, бөлмеге олардың төрт жасар ұлдары қолына ағаштың сынығын ұстап кірді. - Оны не істемексің?- деп сұрады әкесі. - Ағаш астау, -деді бала. Мен өскенде әкем мен анама осы астауға тамақ құйып беремін, осы астаудан тамақ ішетін болады - дейді баласы. Талқалауға берілген сұрақтар: · Аңыздың мағынасы неде? · Сізге қандай құндылықтар тән және неге?    
  Егер мен мектептегі «өзін - өзі тану» пәнінің әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстардың бас маманы болсам онда оны келесідей бағытта ұйымдастырған болар едім (өзіңіздің жұмыс бағытыңызды ұсыныңыз).    
  «Өзін - өзі тану»пәнінің оқыту әдістерін сипаттайтын өзіндік үлгі құүрастырыңыз.  
  Астарлы әңгіме «Әртүрлі қиыншылықтар» Бір қыздың соңынан өмірінде қиындықтар таусылмайды. Бір қиыншылықты жеңсе болды, алдында басқаасы пайда болатын да тұратын. Алғашында ол оның барлығын батыл жеңіп отыратын, бірақ бір сәтте үмітсіздік орын алады. Ол данагөйге көмек сұрай келіп, оған өмірдің тым ауыр екендігін, кұш-қуатынын мүлде таусылғандығын айтады. Жауаптың орнына дана бірдей үш кастрөлге су құйып, отқа қояды. Кейін кезекпен ол кастрөлдерге сәбіз, жұмыртқа салып, үшіншісіне кофе себеді. Бірнеше минут өткен соң дана жұмыртқа мен сәбізді алып үшінші кастрөлден тостағанға кофе құяды. – Қалай ойлайсың, не өзгерді? – деп сұрайды ол қыздан. – Осыны да түсініксіз деп отырсыз ба? - деп иығын көтереді қыз – жұмыртқа мен сәбіз пісті, ал кофе суда еріп кетті. – Солайы солай ғой, - дейді дана, - бірақ бұл тек үстіртін көзқарас. Егер орын алған жағдайдың мәніне үңілсек, сәбізді ыстық суға салғанға дейін қатты болғанын байқау қиын емес. Ал қазір нені көріп отырмыз? Ол жұмсақ. Керісінше, тым осал да сұйық жұмыртқа қатты болды. Сыртқы көзге олар сол қалпында сақталынғанымен, ыстық судың ықпалынан өздерінің құрылысын өзгертті. Адамдар да сондай жағдайға душар болады. Күш-қуаты мол адам жағымсыз жағдайлардың ықпалынан берекесі қашса, керісінше осал да нәзік адам беріктік пен батылдық танытуы мүмкін. – Ал мұндағы кофенің қатысы неде? – дейді қыз. – Бұл енді ең қызықтысы! Кофе жаңа қырын қабақты ортаға тап болып, еріп, оны өзгертті. Қарапайым қайнаған судың орнына біз тамаша хош иісті сусынды алдық. Ондай адамдар аз да болса да бар, алайда олар жағдайларға байланысты өзгермейді. Олар өздері жағдайды өзгертеді. Олар түскен ортасына жаңалық әкеліп, ғажайып өзгерістерге ұшыратады. Талқылауға ұсынылатын сұрақтар: · Астарлы әңгіменің мәні неде? · Психикалық және эмоциялы қиындықтарды қалай жеңесіз: жолдары мен тәсілдері? · Қарым-қатынастағы кедергілерді жеңудің әдіс-тәсілдеріңіз бар ма?  
  Тілек күші туралы аңыз әңгіме Шәкірті ұстазынан мен қашан даналыққа жетемін деген сұрақты үнемі қойып, ұстазының мазасын ала береді екен. Ұстазы оны: ниет тілегің болса болғаны деп сендіріпті. Бірде, олар өзеннің жағалауымен кетіп бара жатқанда шәкірті осы әңгімені қайтадан қозғапты, сонда ұстазы шәкіртін суға итеріп жіберіп, бірнеше уақытқа дейін сонда ұстапты. Қандай да бір уақыт өткен соң жасөспірімді босатады, ол демін алған соң, ұстазы сұрапты: – Судың астында бәрінен де саған не қажет болды? – Ауа! Бәрінен де бұрын ауа қажет болды! – Мүмкін саған байлық, махаббат, билік қажет болған шығар? – Жоқ ұстазым! Сол сәтте маған тек ауа қажет болды! – Даналық та осы сияқты, жаңағы су астында бір жұтым ауаға ұмтылғаныңдай даналыққа жетуге ұмтылатын болсаң, сен сөзсіз даналықты танисың! Талқылауға арналған сұрақтар: · Аңыз әңгіменің мәні неде? · Аңыз іңгімеден нені үйренуге болады?  
  Сіздің ойыңызша тұлғаның өзін-өзі тану іс-әрекеттер жүйесінің тиімді болуы үшін қандай психологиялық ахуал болуы керек.  
  «Тұлға және әлем» тақырыбына 7 сынып оқушыларына арналған сабақ жоспарын құраситырыңыз.  
  Өзін-өзі тану үрдісінің тұлға өмірінде қажеттілігін дәлелдейтін өзіндік ой тұжырымыңызға сәйкес кесте құрастырыңыз.  
  «Өсу деген–өзгеру” тақырыбына эссе жазыңыз.    

 

Факультет әдістемелік бюросы төрайымы М.П. Кабакова

 

Кафедра меңгерушісі А.Қ.Мынбаева

 

Оқытушы Ә.М.Құдайбергенова

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 206 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы| Волейбол

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав