Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розробка статуту проекту.

Читайте также:
  1. Аналіз ефективності інвестиційного проекту.
  2. Відповідно до вимог статуту ХУПС, під час навчальних занять (на парах) викладач є начальником для с
  3. Заключний аналіз проекту та розробка його концепції
  4. Лекція 6. РОЗРОБКА ЕС: ІНЖЕНЕРІЯ ЗНАНЬ
  5. Методична розробка
  6. Методична розробка
  7. МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
  8. Методична розробка
  9. Методична розробка
  10. Методична розробка

 

Статут проекту – це офіційний документ, у якому вказані мета, цілі, та вимоги проекту щодо термінів його реалізації та якості, а також попередньо обумовлені питання щодо бюджету проекту, обов’язків менеджера та команди проекту.

Статут проекту готується замовниким та інвестором проекту для формального засвідчення існування проекту та для надання повноважень керівнику проекту. Призначення проектного менеджера повинно бути здійсненно обов’язково до початку планування проекту.

До статуту проекту має бути включена така інформація:

1. Вимоги замовника та інших учасників проекту щодо їхніх потреб, побажань та очікувань.

2. Вимоги до кінцевого продукту, за для якого проект здійс­нюється.

3. Мета проекту та критерії її досягнення.

4. Призначений керівник проекту та рівень його повноважень.

5. Учасники проекту та попередній розподіл їх ролей.

6. Часові та фінансові обмеження проекту.

7. Обмеження проекту, пов'язані з внутрішніми і зовнішніми передумовами.

8. Орієнтовний бюджет проекту.

9. Умови повернення позиченого або залученого капіталу.

Статут проекту може бути оновлений в ході виконання проекту, якщо будуть прийняті рішення про зміну певних вимог або обмежень.

У статуті має бути чітко зазначена особа, що виступає замов­ником проекту. В деякій літературі з проектного менеджменту ви­користовують термін «спонсор проекту» — особа, яка здійснює функцію замовника і як керівник вищої ланки несе загальну стра­тегічну відповідальність за проект.

Замовник проекту — це найважливіша особа, від якої зале­жить рішення про реалізацію проекту, оскільки він схвалює фі­нансування проекту. У «внутріфірмових» проектах замовниками зазвичай виступають керівники організації або їх заступники. У «зовнішніх» проектах замовником є керівник організації, для якої виконується проект. У приватних (особистих) проектах вам само­му найзручніше бути і замовником, і проектним менеджером.

Результатом процесу ініціації є обґрунтування і ухвалене рішення про доцільність відкриття проекту, призначений менеджер проекту, заздалегідь сформульовані і узгоджені із замовником цілі, результати, технологія і бюджет.

Питання для обговорення

 

1. Наведіть приклади туристичних проектів фірми та проаналізуйте процес ініціації запропонваних проектів.

2. Наведіть приклади туристичних проектів на місцевому рівня управління туристичною галуззю та проаналізуйте етапи ініцації цих проектів.

3. Які етапи включає переддінвестиційний аналіз проекту, проаналізуйте їх.

4. Як ви розумієте поняття «ідея проектуЄ»?

5. У чому полягає суть ініціації проекту?

6. Які види аналізів включає заключний аналіз проекту?

 

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 123 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав