Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відповідно до вимог статуту ХУПС, під час навчальних занять (на парах) викладач є начальником для с

Читайте также:
  1. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  3. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  4. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  5. Аналіз параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням
  6. Базисні умови постачання відповідно до правил “Інкотермс-2000”. Основні обов’язки сторін за базисом постачання
  7. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ЗАНЯТЬ
  8. Быть градоначальником
  9. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  10. Важливо дотримуватись вказівок ортопеда щодо пози дитини під час сну, приймання їжі, ігор та занять.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Перед шикуванням і в строю студент зобов’язаний:

1. Мати коротку охайну зачіску.

2. Заправити обмундирування, допомогти товаришу усунути помічені недоліки.

3. Знати своє місце в строю і швидко, без метушні, ставати до стою; не виходити зі строю без дозволу.

4. В строю без дозволу не розмовляти, бути уважним до команд (наказів) свого командира, виконувати їх швидко і точно

5. Передавати команди (накази) без перекручень, гучно і чітко.

6. Під час руху зберігати рівняння, інтервал і дистанцію.

По команді «СТАВАЙ» командири навчальних відділень подають команду: «Перше (друге, третє) відділення, в дві шеренги СТАВАЙ»

Група шикується згідно зі штатом (по відділеннях) ліворуч від командира групи (ст.22,118СС).

 

 

                       
     
       
 


               
       

 


Малюнок 1

 

Після цього командир групи робить один крок вперед, повертається ліворуч, подає команду: «РІВНЯЙСЬ» і контролює виконання команди (може робити зауваження).

Далі, він виходить на середину строю, повертається обличчям у бік фронту шикування і подає команду «СТРУНКО» та наказує командирам відділень з місця доповісти про наявність особового складу.

Командири відділень доповідають:

«В першому (другому, третьому) відділенні в строю 7 осіб. За списком -10 . Відсутні: 1- наряд, 1- хворий, 1- з неповажних причин.»

Прийнявши доповіді від командирів навчальних відділень, командир навчальної групи подає команду: «Рівняння – ПРАВОРУЧ(ЛІВОРУЧ)», повертається ліворуч(праворуч), стройовим кроком підходить до викладача (при надягненому головному уборі – прикладає до нього руку) і доповідає: «Товаришу полковнику. 300 навчальна група на заняття зі Статутів Збройних Сил України у кількості 26 осіб вишикувана. За списком -30 . Відсутні: 1- наряд, 2- хворих, 1-з неповажних причин. Командир групи- студент Петренко .» Далі він робить крок ліворуч(праворуч), водночас повертаючись праворуч(ліворуч), тим самим дає змогу викладачу пройти повз нього. На вітання викладача: «Здрастуйте товариші» студенти відповідають «Бажаємо здоров`я, товаришу полковник.» Після команди викладача «Вільно» - дублює команду і діє за вказівками викладача.

Командир навчальної групи, командири навчальних відділень перед шикуванням і в строю зобов’язані :

1. Визначити місце, час, порядок шикування та форму одягу.

2. Перевірити і знати наявність у строю підлеглих.

3. Перевірити зовнішній вигляд підлеглих.

4. Підтримувати дисципліну і вимагати виконання студентами своїх обов’язків у строю.

5. Під час подання команд, прийняти стройове положення.

6. Мати список особового складу свого підрозділу.

В навчальному класі група розташовується по навчальних відділеннях. Кожен командир відділення займає місце позаду своїх підлеглих і під час занять відповідає за їх дисципліну.

Командир групи займає місце за першим столом перед викладачем.

В дні навчальних занять з військової підготовки, під час ранкового шикування (до розводу на заняття) командир навчальної групи призначає чергового групи на весь навчальний день.

На заняттях черговий групи сидить за першим столом біля проходу в готовності виконати вимоги викладача.

Черговий групи зобов’язаний:

1. До початку кожної пари навчального заняття отримати у викладача (у викладацькій) необхідний навчальний і методичний матеріал, а також схеми, плакати, тощо.

2. До початку заняття уточнити у командира навчальної групи наявність особового складу і записати у лівому верхньому куті класної дошки:

- Навчальна група №300

- за списком - 30

- присутні -26

- відсутні: наряд -1

хворих -2

з неповажних причин -1

3. З початком заняття – стояти по середині навчального класу обличчям до аудиторії. З появою викладача подати команду «СТРУНКО», повернутись у бік викладача і доповісти: «Товаришу полковнику. 300 навчальна група на заняття зі Статутів Збройних Сил України у кількості 26 осіб прибула. За списком -30. Відсутні: 1- наряд, 2- хворих, 1- з неповажних причин. Черговий групи студент Коваленко .»

4. В ході заняття знаходиться на місці, встановленому командиром навчальної групи (воно повинно бути за одним з перших столів) і виконувати вказівки викладача. По команді викладача: «Закінчити заняття» - вийти на середину класу, повернутись обличчям до студентів і подати команду «СТРУНКО».

По цій команді студенти встають, приймають стройове положення і на слова викладача «До побачення товариши студенти» - відповідають «До побачення товаришу полковник.»

5. Після закінчення останньої пари навчальних занять – зробити вологе прибирання навчального класу і доповісти про це викладачу, відповідальному за аудиторією.

 

Навчальне питання №3 „Обов’язки днювального факультету”

Перед початком занять, на розводі , начальник курсу призначає двох днювальних факультету. Днювальні призначаються на весь день і звільняється від навчальних занять. Вони підпорядковуються начальнику курсу та черговому факультету і ЗАБОВЯЗАНІ:

1. При заступанні в наряд:

- вивчити обов’язки під час чергування та в разі виникнення пожежі;

- прийняти документацію на посту днювального;

- прийняти пост днювального згідно опису і ключі від навчальних класів;

- перевірити функціонування телефонного апарату, годинника та гасової лампи, термін придатності вогнегасника;

- прийняти навчальні класи згідно описів та порядок в них;

- доповісти начальнику курсу ( черговому факультету) про приймання чергування.

2. При несенні служби:

а) черговий днювальний:

- постійно знаходитись на посту біля тумбочки і не пропускати в приміщення сторонніх осіб;

- своєчасно подавати дзвінок про початок та закінчення навчальних занять згідно з розпорядком дня;

- вимагати від студентів додержання чистоти і порядку під час перерв, між парами навчальних занять;

- негайно доповідати начальнику курсу (черговому факультету) про всі надзвичайні події та порушення дисципліни серед студентів;

- не дозволяти курити в не визначеннях для цього місцях;

- не допускати порушень вимог пожежної безпеки, негайно вживати заходів щодо їх усунення;

-з прибуттям на третій поверх прямих начальників від начальника факультету і вище, подавати команду „Струнко”.

б) днювальний вільної зміни:

- підтримувати чистоту підлоги на 2 та 3 поверхах і на сходах;

- з початком кожної пари навчальних занять (після перерв) прибирати сміття на вході під’їзду та на закріпленій території.

3. При зміні з чергування:

- прийняти від чергових навчальних груп аудиторії, чистоту та порядок в них;

- зробити вологу приборку коридорів та місць загального користування на 2 та 3 поверхах і на сходах;

- прибрати сміття на вході під’їзду;

- винести сміття з 2 та 3 поверхів на смітник військового містечка;

- доповісти начальнику курсу ( черговому факультету) про здавання чергування.


3. Заключна частина -5 хв.

Керівник заняття:

- Нагадує тему, мету заняття і вказує, як вона досягнута;

- Вказує на дії навчаємих на занятті з кожного навчального
питання;

- Вказує на характерні помилки, засоби та термін їх усунення;

- Дає завдання на самостійну підготовку;

- Відповідає на запитання студентів;

- Наказує закінчити заняття.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав