Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ініціація туристичного проекту

Читайте также:
  1. Аналіз ефективності інвестиційного проекту.
  2. Аналіз критичних точок бізнес-проекту
  3. Аналіз творчого процесу проектування перспективного образу
  4. Б) чітка ієрархічна декомпозиція проекту на складові частини, які
  5. В.О.Кравець, Ю.М.Колибін. Проектування та використання програм діагностики мереж.-Навч.пос. /Харків, НТУ “ХПІ”, 2004, -388с.
  6. Визначення ідеї та цілей туристичного проекту
  7. Виконайте оцінку проекту в прямій багаторазовій засічці, якщо відомі S1, S2, S3, γ1, γ2, mβ?
  8. Вплив методів перепроектування робіт на базові параметри роботи
  9. ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
  10. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення

 

Ініціація проекту – це процес формального визначення необхідності, доцільності та життєздатності проекту. Для керівника проекту – це необхідність виконання наступної стадії.

На практиці ініціація туристичного проекту може проходити такі стадії :

1. Визначення ідей проекту.

2. Визначення попередніх цілей проекту.

3. Проведення попереднього аналізу проекту.

4. Заключний аналіз проекту та розробка його концепції.

5. Розробка статуту проекту.

Схематично представити процес ініціації туристичного проекту можна на рисунку 3.1.

Однак, варто зазначити, що послідовність ініціації проекту визначається кожною конкретною ситуацією. Так наприклад, якщо туроператор має намір відкрити зарубіжне представництво в Туреччині, щоб організовувати прийом туристів у цій країні, то очевидно, що виконання першого етапу «визначення ідей проекту» буде опускатися, а туроператор може відразу перейти до визначення головних та додаткових цілей проекту. В інших випадках, виконання деяких етапів може здійснюватись параленьно, або в іншій послідовності. Так, в деяких проектах визначення ідеї проекту та цілей його реалізації можуть потребувати додаткових досліджень, тобто проведення попереднього аналізу проекту, що лише тоді дозволить чіткіше окреслити його цілі та визначити його ідею.

Загалом, здійснення такого передінвестиційного аналізу дозволить підприємцям визначити оптимальний проект, отримати достатньо інформації про його оточення, проблеми, які можуть виникати у процесі його реалізації, загрози та ризики його здійснення, а також спрогнозувати можливості та перспективи проекту. Крім цього, отримана інформація в результаті проведення передінвестиційного аналізу буде основою для розроблення детального плану реалізації проекту, тобто виконання наступної стадії - планування проекту.

 

Рис. 3.1. Процес ініціяції туристичного проекту

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав