Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Хімічний склад і поживні речовини кормів

Читайте также:
  1. Microsoft Word - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету«Microsoft Office».
  2. VII. Антропологічний склад народів України
  3. X. Антропологічний склад народів світу: народи Африки та Америк
  4. Алгоритм обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою
  5. Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій.
  6. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  7. Аналіз складу, структури та динаміки дебіторської заборгованості
  8. Аналіз структури та динаміки грошової маси. Купюрний склад грошової маси.
  9. Антиклинальные и синклинальные складки
  10. Б) коли складові частки чітко визначені і відомо, хто із співавторів створив ту чи іншу частину — роздільне співавторство.

Хімічний склад кормів – найважливіший первинний показник їх поживності.

Вміст води в кормах коливається від 5 до 95%. Мало її в сухих відходах технічних виробництв, наприклад, у макусі і висушеному жомі – близько 10 %. У борошнистих кормах, зерні та насінні – 12-14% води, сіні, соломі і полові – 15-20%, зеленому кормі – 60 - 85%, барді і свіжому – 90-95%.

 

Під час організації нормованої годівлі тварин перш за все потрібно знати їхню потребу в сухій речовині і вміст її в раціоні. Кількість сухої речовини визначають за різницею маси зразка до і після висушування.

 

Споживання сухої речовини корму пов’язане із продуктивністю тварин і залежить від багатьох чинників:

- різноманітності кормів у раціоні, його структури (типу годівлі);

- концентрації енергії;

- якості кормів, їх смакових і фізичних властивостей;

- способу підготовки перед згодовуванням;

- перетравності поживних речовин;

- рівня продуктивності і т. д.

 

Чим вище перетравність сухої речовини раціону, тим менше споживають його тварини, особливо високопродуктивні. Для годівлі молочної худоби необхідні раціони з перетравністю сухої речовини не менше 65 %.

Тільні сухостійні корови споживають з кормом у середньому 11 кг сухої речовини в день на 1 гол., при надої 10 кг – 14 кг, при надої 20 кг – 16,5 кг і надої 30 кг – 18,5 кг.

 

Склад органічних і мінеральних речовин кормових джерел дуже різноманітний. У них входять азотисті (протеїн) і безазотисті сполуки, вітаміни, ферменти, макро - і мікроелементи.

 

Протеїнова поживність корму оцінюється за вмістом у ньому сирого і перетравного протеїну.

У сирий протеїн входять власні білки і азотисті сполуки небілкового характеру під загальною назвою аміди (проміжні продукти синтезу або розпаду білка).

 

Загальну кількість азотистих сполук, або сирого протеїну, встановлюють шляхом множення кількості азоту в кормі на коефіцієнт 6,25, оскільки вважається, що в сирому протеїні міститься в середньому 16 % азоту (100 : 16 = 6,25).

 

Білки є «носіями життя», входять до складу всіх клітин і тканин, ферментів, низки гормонів, пігментів, імунних тіл та інших специфічних речовин, відіграють важливу роль у травленні, обмінних процесах і захисних реакціях організму.

 

Структурну частину білків становлять амінокислоти. Вони містяться в кормах не тільки у складі білків, але й у вільному стані. Багато вільних амінокислот у траві, особливо в період найбільш інтенсивного росту рослин. Відсутність у кормі незамінних амінокислот призводить до порушень обміну речовин, спричиняє різке зниження продуктивності тварин.

Найбільше значення в живленні молочної худоби мають метіонін, триптофан, лізин.


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав