Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальна економічна характеристика підприємства

Читайте также:
  1. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  2. I. Доказывание, понятие и общая характеристика
  3. II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ
  4. II. Характеристика отдельных типов половых гормонов.
  5. II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЯТИ СОЦИЕТАЛЬНЫХ ГРУПП
  6. II. Характеристика распределения населения по доходу.
  7. III. Характеристика подготовки по специальности
  8. III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
  9. III. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
  10. III. Характеристика стандартов второго поколения по физике

2.1. Організаційно-економічний аналіз діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Земля Томилівська» було засноване в 2000 році на базі агрофірми «Томилівська». Підприємство розташоване у с. Томилівка Білоцерківського району, Київської області, по вул. Леніна, 1А. Підприємство є економічно самостійним, не входить у склад об’єднань. Форма власності – приватна, проте діяльність підприємства здійснюється за рахунок орендованих у населення наділів (паїв). Середня віддаль від с. Томилівка до обласного центра м. Києва – 80 км, до районного центра м. Біла Церква – 17 км, до найближчої залізничної станції 2 км. До складу господарства входить 1 населений пункт: с. Томилівка.

Територія господарства знаходиться в північній частині Правобережжя Лісостепу. Територія з помірно-теплим і вологим кліматом. Абсолютний максимум температури, зареєстрований в червні-липні і становить + 39˚С, а абсолютний мінімум (січень-лютий) становить - 36˚С. Але це на короткий час і спостерігається дуже рідко. Період з середньоденною температурою повітря більше 0˚С становить 245 днів – (18-19 березня – 21-22 листопада). Період, в якому середньодобова температура повітря більше 10˚С становить 160 днів (26-27 квітня – 2-5 жовтня). Сума додатних температур за цей період складає 2650˚С.

Ранні осінні заморозки спостерігаються в вересні, а останні – в середині травня. Найбільша кількість опадів за рік становила 729мм в 1966 р., а мінімальна 337мм в 1937 році. Територія господарства розташована в зоні з позитивним балансом вологи в вегетаційний період. Гідротермічний коефіцієнт становить 1,2. Максимально-можливі запаси вологи в землі глибиною 1 м становить 180 мм. Основним джерелом зволоження є води атмосферних опадів так як ґрунтові води залягають на глибині більше 5 м. Відносна вологість повітря складає в середньому за рік 71%,знижуючись влітку до 50%, і збільшуючись взимку до 90%. Пануючі вітри взимку північно-західні і південно-східні, а влітку – південно-західні і західні. Днів із сильними вітрами (більше 15м/с)буває мало ,частіше всього взимку.

Територія господарства представлена слабо хвильовою рівниною з вираженим мікрорельєфом у вигляді неглибоких впадин. В декількох місцевостях територія розділена неглибокими балками, що визначає на таких площах розвиток водної та повітряної ерозії. Загалом же рівнинна частина території господарства складає біля 96,5% від усієї земельної площі підприємства.

На території господарства переважають опідзолені чорноземи, темно-сірі лісові ґрунти та глибокі малогумусні чорноземи. Кількість стійких гумусових сполук у метровому шарі ґрунту – 400-600 т/га. Вміст валового азоту в чорноземах становить 0,2-0,5%, Р2О5 – 0,15-0,30% і К20 – близько 2,0-2,5%. Глибокий гумусовий горизонт із зернисто-грудкуватою структурою обумовлює добру водопроникність, високі вологоємність і аерацію. В даному господарстві мають також високу вбирну здатність (30-40 мг·екв/100 г ґрунту). Загальна площа опідзолених чорноземів в господарстві складає 1564 га, темно-сірі лісові ґрунти складають 199 га, глибокі малогумусні чорноземи – 63 га.

Отже, сукупність даних природно-кліматичних факторів є традиційною для зони Лісостепу України. Ці фактори зумовлюють досить широкий вибір у виробництві сільськогосподарської продукції, забезпечуючи оптимальні умови для виробництва притаманної для Лісостепової зони України сільськогосподарської продукції.

 

Нижче наведено загальні відомості про підприємство:

Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЛЯ ТОМИЛІВСЬКА»
Скорочене найменування ТОВ «ЗЕМЛЯ ТОМИЛІВСЬКА»
Код за ЄДРПОУ
Код території за КОАТУУ
Форма власності приватна
Організаційно-правова форма 240 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.30.0 Змішане сільське господарство 52.21.0 Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю 52.22.0 Роздрібна торгівля м’ясом та м’ясними продуктами 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспе-ціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 51.88.0 Оптова торгівля сільсько-господарською технікою 51.39.0 Неспеціалізована торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
Дата державної реєстрації 12.06.2001р. №164
Місце державної реєстрації ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИ-СТИКИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 09177, Київська обл. м. Біла Церква, вул. Павліченко, 65-А
Територія (область) Київська
Район Білоцерківський
Населений пункт с. Томилівка
Вулиця, будинок вул. Леніна, 1-А

 

Господарство спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарських культур (основний напрямок – зерновий); має слабко розвинене тваринництво. ТОВ «Земля Томилівська» веде господарську діяльність на землі, яка складається з багатьох земельних наділів (паїв) фізичних осіб. Площа землі приблизно складає близько 1800 га, і залежить від кількості укладених договорів про оренду і розмірів орендованих ділянок. Майже усі сільськогосподарські угіддя використовуються під ріллю. Більша частину угідь становлять родючі ґрунти – чорноземи.

Нижче наведена схема організаційної структури управління ТОВ «Земля Томилівська»

Засновником ТОВ «Земля Томилівська» є Вахній Тетяна Анатоліїна, якій належить 99,98% власності підприємства.

Схема підпорядкування наведена далі (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Система управління підприємством

З вище наведеної схеми видно, що галузі виробництва очолюють головні спеціалісти, яким підпорядковані керівники структурних підрозділів підприємства. Їм, у свою чергу, підпорядковуються працівники окремих структурних підрозділів. Оскільки на підприємстві найбільше розвинена галузь рослинництва, то найбільше працівників обслуговує саме рослинництво.

Щоб забезпечити існуючий рівень виробництва, підприємство планує зберегти існуючу структуру господарства та систему управління підприємством.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.03 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав