Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Як здійснюється техніко-економічна оцінка впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці?

Читайте также:
  1. Аналіз і оцінка стану охорони праці
  2. Аналіз і оцінка стану охорони праці
  3. Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів
  4. Аналіз основних факторів впливу на працюючих на робочому місці
  5. Аналіз психофізіологічних шкідливих і небезпечних виробничих чинників.
  6. Бальна оцінка стану хворих на муковісцидоз
  7. Безпечність виробничих процесів
  8. В який термін з дня прийняття на роботу працівник повинен пройти навчання з охорони праці?
  9. В яких документах можуть бути викладені умови праці?
  10. Вентиляція виробничих приміщень

оцінки впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці необхідно проаналізувати низку показників по цеху, дільниці, робочому місцю до і після вжиття заходів, спрямованих проти їх негативного впливу. Такими показниками є:

― випуск продукції за зміну;

― середня тривалість виконання основної виробничої операції;

― питома вага оперативного часу в змінному фонді робочого часу;

― питома вага допоміжного часу в оперативному часі;

― частка втрат робочого часу в змінному фонді робочого часу;

― питома вага бракованої продукції в загальному випуску.

На основі перелічених показників можна розрахувати вплив виробничих шкідливостей на ефективність праці. Так, Коефіцієнт впливу зниження шуму на ефективність праці за показниками (випуск продукції, питома вага оперативного часу в змінному фонді робочого часу), величини яких зростають після вжиття заходів, визначається за допомогою формули:

а за показниками (витрати часу на операцію, процент браку), чис­лові значення яких повинні зменшитися при зниженні, наприклад, шуму, — за формулою:

де а1 — величина показника після вжиття заходів;

а0 — величини показника до вжиття заходів.

Загальний коефіцієнт впливу шуму на ефективність праці

де — відповідні показники.

Можливе зростання продуктивності праці за рахунок зниження шуму визначається за формулою:


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав