Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Педагогиканы оқыту әдістемесі

Читайте также:
  1. Аға оқытушы- Рейдолда С.Р.
  2. Арнайы мектептегі оқыту процесінің ерекшіліктері
  3. Арнайы мектептердегі оқыту әдістері
  4. Арнайы оқытуда түзетушілік жұмысты қамтамасыз ету жағдайлары
  5. Арнайы педагогиканың негізгі ұғымдары мен түсініктері
  6. Арнайы педагогиканың пәні, мақсаты және міндеттері
  7. Арнайы педагогиканың психологиялық негізделуі
  8. Бастауыш мектепте оқыту әдістемесін, дамыта оқытудың негізін қалаған педагог
  9. Информатиканың оқыту пәні, объектісі және құрамды бөліктері.
  10. Көруінде бұзылуы бар балаларға арналған жалпы білім беретін мектепте оқытудың шарттары.

1.Пәнді оқыту үдерісінде іске асырылатын функциялар:

С) Оқушыларды тәрбиелеу Е) Оқушыларға білім беру H) Оқушыларды дамыту

2.Сабақ:

С) Белгіленген тәртіп және белгілі бір уақытта өткізілетін оқытуды ұйымдастырудың бір формасы

Е) Әр түрлі оқыту әдістері мен құралдарды қолданып өткізетін оқытуды ұйымдастырудың бір формасы

F) Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы

3.Педагогиканы оқытудағы ұйымдастырушылық-әдістемелік ұстанымдар:

В) Оқу жұмыстарының топтық және жекелік формалары мен тәсілдерін үйлестіру

D) Оқуға деген жағымды қатынасты қалыптастыру

F) Педагогиканы оқыту үдерісінің тұтастығы мен бірлігі

4.Педагогикалық үдерістің кезеңдері: А) Қорытынды В) Негізгі D) Дайындық

5.Оқуға қойылатын талаптар: А) Ғылыми ақпараттарды беру

F) Тыңдаушылардың ойлау белсенділіген қалыптастыру G) Ойды дәл және нақты жеткізу

6.Бақылау – есеп беру сабақтарының дидиактикалық мақсаты:

С) Студенттердің білімін тексеру және бақылау D) Оқу әрекетінің дағдыларын қалыптастыру

H) Оқуға қызығушылықтарын қалыптастыру

7.«Оқыту технолгиялары» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаттары:

D)Оқыту технологияларының мәні, концептуалды ережелері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру

Е) Басты технологиялық буындарға шолу жасау

G) Оқыту технологияларының жіктемесі туралы білімдер жүйесін қалыптастыру

8. «Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы және әдістері» тақырыбын оқып үйренудің негізгі мақсаттары:

В) Әдіснама мәні, қызметі, деңгейлері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру

Е) Педагогиканы зерттеу әдістемесімен таныстыру G) Педагогиканың философиялық негіздерімен таныстыру

9. Деңгейлеп, саралап оқыту технологиясының ерекшелігі:

В) Білім алушылардың оқуға деген ынтасы артады. D) Білім алушылардың деңгейі есепке алынады

Е) Қабілетті студенттер өздерінің іскерліктерін, икемділіктерін бекіте түседі

10. Семинар түрлері: С) Оқыту семинары F) Семинар-пікірталас G) Семинар-конференция

11. Өзіндік жұмыстың теориялық және эксперименттік түрлерін жіктеу негізге алады:

С) Жобалау әдісі Е) Үлгілеу әдісі F) Ғылыми таным әдістері

12. Тәрбиенің негізгі бағыттары:

А) Рухани-адамгершілік, патироттық, имандылық тәрбиесі

В) Құқықтық, экономикалық, экологиялық тәрбие

F) Ақыл-ой, дене, эстетикалық, еңбек, адамгершілік тәрбиесі

13. Сыныптан тыс ұйымдастырылатын оқыту формасы: А) Экскурсиялық сабақ С)Үй жұмысы F) Үйірме

14. Педагогикалық үдерісті зерттеген ғалым: В) Ю.К Бабанский D) П.Ф Каптерев H) Н.Д.Хмель

15. Іс-әрекет компоненттері: А) Мақсаттар В) Әрекеттер, түрткілер D) Операциялар

16. Дөңгелек стол әдісі мына стадиялардан тұрады: А) Бағалау В) Консолидация D)Бағдарлау

 

1106 Педагогиканы оқыту әдістемесі

1.Отбасы тәрбиесінің мәселелерін қарастыруда назар аударатын сұрақтар:

В) Отбасының тәрбиелік әлеуеті Е) Отбасы тұлғаны дамыту факторы ретінде H) Қазіргі отбасының ерекшелігі

2. Семинардың мүмкіндіктері:

D) Студенттер белсенділігін арттыра түседі Е) Оқытушы студенттерді жақсырақ білу мүмкіндігіне ие болады

H) Психологиялық тосқауылды жою жүзеге асырылады

3. Педагогикалық ғылымдар жүйесіне енетін ғылымдар:

В) жалпы педагогика, жасерекшелік педагогикасы

F) Педагогика, педагогика тарихы, педагогиканы оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика.

G) Арнайы педагогика, педагогика тарихы, салыстырмалы педагогика.

4. Демонстрация әдісі:

В) Оқытуды жеңілдетеді С) Танымдық іс-әрекетті белсендіруге қабілетті

Е) Материалды түсінікті және қол жетімді болуын ықпал етеді

5. Ғылыми мақала:

В) Қорытындыларды қысқаша түйінді баяндау.

С) Міндеттерінің, әдістемесінің нәтижелері мен қортындыларының қысқаша түйінді баяндауы.

D) Зерттеушінің қарастырған мәселесі бойынша мақсат, қорытындыларының қысқаша түйінді баяндауы.

6. Оқытудың беріктік ұстанымына:

А) Теориялық білімді тәжірибеде пайдалану F) Жаттығу әдісін пайдаланып, өткен материалды бекіту

G) Оқу материалын бекіту

7. Ойын түрлері: А) Дидактикалық ойындар С) Рөлдік ойындар G) Іскерлік ойындар

8. Сабақ мазмұны:

С) Оқытылатын материалдар мазмұны D) Әрбір тақырып бойынша қамтылатын материалдар

G) Сабақта тақырыбына сай берілетін материал көлемі

9. Бақылауға қойылатын талаптар: С) Жоспарлылығы Е) Мақсаттылығы F) Жүйелілігі

10. Тәрбие үдерісін жүйелі құру концепциясының авторлары: А) В.Караковский В) Н.Селиванов G) Л Новикова

11. Топтық жұмыс: С) Біріккен іс-әрекет F) Топ бойынша тапсырмаларды орындауы G) Топтың бірігуі

12. Оқыту кинофильмін мына мақсатта қолданады:

С) Білім алушылардың дүниетанымын кеңейту D) Студенттердің танымдық қызығушылығын арттыру

F) Оқу үрдісі кезінде студенттің танымдық белсенділігін жоғарылату

13. Ғылымды мынадай белгілер ерекшелейді: А) Жүйелілік С) Серпінділік Е) Әлеуметтік

14. Педагогика мазмұны көрсетіледі:

А) Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында Е) Типтік бағдарламада F) Оқу жоспарларында

15. Оқу дискуссиясының ерекшелігі:

С) Игерілген білімдері негізінде өз ойларын дәлелдей алуы

F) Жаңа білімді игеріп, өздерінің пікірін бекітіп өз көзқарастарын дәлелдей алуда

H) Меңгерген білім негізінде қатысушылардың ортақ шешімге келуі

16. Демонстрация:

А) Оқушылар құбылысты жан-жақты қадағалап, одан қорытынды жасаумен сипатталатын оқыту әдісі

Е) Оқушылардың шынайы құбылысты өзіндік тұрғыдан қабылдаулары және оны қадағалап, соған сай қорытынды жасаумен сипатталатын оқыту әдісі

G) Оқушылар құбылысты өз беттерімен қабылдап, жалпылама қорытынды жасаумен сипатталатын оқыту әдісі

 

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 68 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав