Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Економічні ресурси та їх обмеженість. Виробничі можливості суспільства, їх обмеженість. Проблема вибору в економіці.

Читайте также:
  1. Quot;Поняття особистості визначає людського індивіда як члена суспільства, узагальнює інтегровані в ньому соціально значимі риси" (І. С.Кон).
  2. А) Проблема смертной казни
  3. Автотранспорт как экологическая проблема
  4. Алкоголизм как социально-педагогическая проблема
  5. Анатомо-физиологические и психологические предпосылки перехода к подростковому возросту. Проблема кризиса подросткового возраста.
  6. Антропогенез. Проблема прародины человека, древа антропогенеза.
  7. Антропологическая проблема в русской философии
  8. Асинхронные параллельные потоки. Проблематика разработки многопоточных приложений.
  9. Безнадзорность как социально-педагогическая проблема.
  10. БЕЛКИ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА. ПРОБЛЕМА БЕЛКОВОГО ДЕФИЦИТА НА ЗЕМЛЕ

Засоби, за допомогою яких задовольняються потреби, називаються благами. Деякі блага є в необмеженій кількості (повітря). Економічні блага завжди обмежені, тому для їх одержання потрібні засоби або ресурси.

Ресурси – це фактори, що використовуються для виробництва економічних благ. Розрізняють кілька видів економічних ресурсів:

1. Матеріальні: земля, сировина, енергія;

2. Людські: праця і підприємницькі здібності;

3. Фінансові: капітал, інвестиції.

Всі економічні ресурси або фактори виробництва мають загальну властивість, - рідкість або обмеженість, тобто їх менше ніж потрібно для повного задоволення потреб людей за даного рівня розвитку.

Потреби безмежні, постійно зростають, а ресурси обмежені, або рідкісні Тому суспільство повинне вибирати, які товари і послуги виробляти сьогодні, а від яких відмовитись.

Максимально можливий обсяг виробництва за умови ефективного використання наявних ресурсів становить виробничі можливості суспільства. Так як ресурси обмежені, то обмежені і виробничі можливості. Зростання обсягів виробництва одного продукту може бути досягнуте лише за умови повної або часткової відмови від виробництва іншого.

Обмеженість ресурсів передбачає альтернативність їхнього використання. Американський економіст Пол Самуельсон ілюструє це прикладом випуску цивільної і військової продукції тобто масла та гармат.

Альтернативні можливості виробництва масла та гармат.

Можливості Гармати (тис. шт.) Масло (млн. кг)
А
В
С
Д
Е
F

 

Графік виробничих можливостей

 

A
Гармати

B

C

       
   
D
 
 


 

E
масло

                       
   
 
 
 
 
 
 

 

 


Крива ABCDEF - це лінія виробничих можливостей, їх меж, що називається ще кривою трансформації.

КВМ показує максимально можливі і бажані обсяги виробництва за умови повного використання наявних ресурсів (точки на кривій).

Всі комбінації обсягів виробництва, розміщені в середині кривої, означають можливі, але неефективні обсяги виробництва, тому що залишаються недовикористані ресурси. Всі комбінації з зовнішнього боку кривої нездійсненні, бо в суспільства не вистачить ресурсів.

Ціна вибору в економіці одержала назву альтернативних або вмінених витрат, які називають ще витратами невикористаних можливостей.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав