Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Циклічні конструкції мови Java

Читайте также:
 1. Вимоги до конструкції ствола
 2. Конструкції ВОК
 3. Конструкції ВОК залежно від способу прокладання
 4. Оцінка ступеня технологічності конструкції
 5. П’яти та шестичленні гетероциклічні сполуки з одним та двома гетероатомами та їх конденсовані похідні

Мета роботи: отримання практичних навичок програмування завдань з використанням циклічних конструкцій.

Завдання:

Обчислити S як суму n додатків, де n визначається з виразу:

S=

Вигляд екрану працюючого додатку може бути такий:


Основні теоретичні положення:

Проізводящіє функції. При побудові рядів алгебри використовують так звані проізводящіє функції. Основним способом рішення такого класу завдань є породження множників за допомогою циклічних конструкцій і, можливо, перевірка того, чи задовольняє даний член заданій умові чи ні. Алгоритм рішення таких задач складається з трьох кроків:

1. введення і перевірки даних;

2. циклу, який породжує множники з перевіркою на виконання якої-небудь властивості;

3. виведення результатів.

Оператори циклов. Ділянки програми, які можуть багато разів повторюватися в процесі одного запуску програми, називають циклами. У кожному циклі має бути умова його повторення. Якщо ця умова перевіряється до входу в цикл, говорять, що це цикл з передумовою, а якщо умова перевіряється в кінці циклу, то такий цикл називається циклом з постумовою. Цикл з передумовою може жодного разу не виконатися, тоді як цикл з постумовою виконується, як мінімум, один раз.

Мова Java має три оператори циклів:

Завдання за варіантами:

 1. S=
 2. S=
 3. S=
 4. S=
 5. S=
 6. S=
 7. S=
 8. S=
 9. S=
 10. S=1-
 11. S=
 12. S=

 

Контрольні запитання і завдання:

1. Яке призначення операторів циклу?

2. Поясніть призначення, синтаксис і правила використання операторів while, do - while і for.

3. Вкажіть відмітні особливості кожного з трьох операторів циклу.

4. Поясніть код програми.

 


Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав

Лабораторна робота №1 | Створення і виконання Java-програми в IDE NetBeans | Застосування командного рядка для компіляції і запуску Java-програм | Розробка програм, які застосовують оператори переходу. Оператор continue | Розробка програм, які застосовують оператори переходу. Оператор break | Розробка програм, які застосовують одновимірні масиви | Розробка програм, які застосовують двовимірні масиви | Варіант 1 | Класи та об'єкти | Передача параметрів методу за значенням |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав