Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Передача параметрів методу за значенням

Читайте также:
  1. BROADCASTвещание; передача BROADCAST ADVERTISERS REPORT
  2. IV.І Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття
  3. Визначення основних параметрів пожежі.
  4. Визначення параметрів пласта за допомогою еталонних кривих
  5. Вимірювання параметрів волоконно-оптичних систем 291
  6. Глава 40. Восприятие и передача информации. Естественные механизмы обработки информации
  7. Глава 40. Восприятие и передача информации. Естественные механизмы обработки информации.
  8. Глава 55. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является
  9. Глава 8. Передача линии.
  10. Глава 9. Передача линии.

Мета роботи:отримання практичних навичок програмування задач з використанням конструкторів, прав доступу та передачі параметрів методам за значенням.

Завдання:Розробити програму, в якій використовуються два класи. Клас Goods, який описаний в лабораторній роботі №10 и клас Show, який має тільки один член класу – метод showParam():

void showParam(int i,int j)

{

i++;

j--;

}

Продемонструвати використання конструкторів, прав доступу до членів класу та особливість передачі параметрів в метод за значенням.

Вигляд екрана працюючого додатку може бути такий:

 

Основні теоретичні положення:

Конструктори. Використання методів для ініціалізації об’єктних змінних краще, ніж безпосереднє привласнення значень, але все-таки має недоліки методологічного і практичного характеру. По-переше, об’єкт – це модель чогось в реальному світі, тому краще, коли створення і ініціалізація об’єкта суміщені в часі.

Для усунення вказаних недоліків у мові Java існує спеціальний метод, який називається конструктором. Конструктор виконує ініціалізацію всіх об’ктних змінних.

Передача аргументів за значенням і посиланням. У більшості мов програмування існує два способи передачі аргументу програмі:

· за значенням;

· за посиланням.

При виклику за значенням в методі створюється змінна, в яку копіюється параметр. Після цього ніякого зв’язку між фактичним параметром і його копією в методі не існує.

При виклику за посиланням копіювання фактичного параметра не відбувається. Тому є можливість як використовувати значення фактичного параметра, так і змінювати це значення, оскільки адреса параметра залишається у розпорядженні методу.

У мові Java всі параметри простих типів викликаються за значенням, а параметри-об’єкти викликаються за посиланням.

Обмеження доступу до елементів класу.Однією з основних вимог об’єктно-орієнтованого програмування є обмеження доступу. У мові Java є три спеціфікатори доступу:

· private;

· protected;

· public.

Член класу, помічений спеціфікатором public, доступний скрізь.

Член класу, помічений спеціфікатором private, доступний тільки для членів цього ж класу.

Спеціфікатор доступу protected робить відкритим доступ до членів суперкласу в його підкласах.

 

Контрольні запитання і завдання:

1. Для чого| призначені конструктори|? Яким вимогам повинні відповідати конструктори? Які бувають види конструкторів?

2. Для чого призначені права доступу до членів класу?

3. Поясніть особливості дії наступних специфікаторів доступу: private, protected, public та доступ за умовчанням.

4. Які існують засоби передачі параметрів методам в мові Java? Поясніть на прикладах.

5. Поясніть текст програми.

 


Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав

Створення і виконання Java-програми в IDE NetBeans | Застосування командного рядка для компіляції і запуску Java-програм | Програмування обчислювальних процесів з розгалуженням | Циклічні конструкції мови Java | Програми, які реалізують розгалуження. Оператор switch | Розробка програм, які застосовують оператори переходу. Оператор continue | Розробка програм, які застосовують оператори переходу. Оператор break | Розробка програм, які застосовують одновимірні масиви | Розробка програм, які застосовують двовимірні масиви | Варіант 1 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав