Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Темпи приросту

Читайте также:
  1. Середні рівні показників ряду динаміки: середній рівень ряду, середній абсолютний приріст, середні темпи зростання й приросту
  2. Темпи видоутворення.

Темп приросту показує на скільки відсотків один рівень ряду більше або менше іншого. Найчастіше розраховується на основі показника темпу росту. Всі особливості, наведені для показника абсолютного приросту, є характерними і для показника темпу приросту. Величину називають відносним прискоренням або темпомприросту і позначають символом . Темп приросту на відміну від з темпом зростання завжди виражається в процентах:

 

Темп приросту

 

базисний темп приросту: ланцюговий темп приросту:
= 73   = 20  

 

Співвідношенням абсолютного приросту і темпу приросту визначається абсолютне значення 1% приросту. Нескладні алгебраїчні перетворення цього відношення показують, що воно становить соту частину рівня, узятого за базу порівняння:

Занесемо розрахунки до таблиці:

 

АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМІКИ

Рік, t Чисельність безробітних (тис. чол.) Абсолютний приріст Темп зростання (росту) Темп приросту,% Абсолютне значення 1% приросту
ланцюговий базисний ланцюговий базисний ланцюговий базисний ланцюговий базисний
  47,8 × × × 1,0 × × × ×
  68,5 20,7 20,7 1,43 1,43     0,48 0,48
  82,6 14,1 34,8 1,20 1,73     0,68 0,48
  90,9 8,30 43,1 1,10 1,90     0,83 0,48
  92,4 1,50 44,6 1,02 1,93     0,90 0,48

Узагальнюючими характеристиками інтенсивності динаміки є середньорічні показники. Вони характеризують інтенсивність розвитку явища в середньому за одиницю часу (як правило, рік). Такими характеристиками є:

- середньорічний абсолютний приріст;

- середньорічний темп росту;

- середньорічний темп приросту.

Середньорічний абсолютний приріст обчислюємо за формулою:

де n - кількість років, - кількість періодів

(тис. чол.)

Робимо висновок що абсолютний приріст безробітних становить 11, 15 (тис.чол.)

Середньорічний темп росту обчислюємо за формулою:

або 117,9%

 

Робимо висновок що середньорічний темп росту чисельності безробітних становить 117,9 %.

Середньорічний темп приросту обчислюємо за формулою:

( – 1) = (1,179 – 1) 17,9%

В даному випадку середньорічний показник не зовсім об’єктивно відображає розвиток явища, тому що ми маємо явне зниження інтенсивності розвитку безробіття, особливо в період з 2011 – 2012 р.р. Ці ж похибки можуть стосуватись і до інших характеристик – середньорічного темпу росту і середньорічного темпу приросту.

 

Задача 4

Опишіть тенденцію зміни чисельності безробітних лінійним трендом, поясніть зміст параметрів трендового рівня. Припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, визначте очікувану чисельність безробітного населення в регіоні у 2014 р.

 

Рішення:

Вибір типу функції ґрунтується на теоретичному аналізі суті явища, яке вивчається, і характері його динаміки. Зазвичай перевага надається функціям, параметри яких мають чіткий економічний зміст і вимірюють абсолютну чи відносну швидкість розвитку. Суттєвою підмогою при виборі функцій є аналіз ланцюгових характеристик інтенсивності динаміки.

Якщо ланцюгові абсолютні прирости відносно стабільні, не мають чіткої тенденції до зростання чи зменшення, вирівнювання ряду виконується на основі лінійної функції:

Якщо ж відносно стабільними є ланцюгові темпи росту, то найбільш доцільною такому характеру динаміки є експонента:

де – стабільний середньорічний темп росту.

 

При характерному стабільному приросту абсолютної швидкості використовується парабола 2-го порядку:

Якщо ж відносно стабільними є ланцюгові темпи росту, то вирівнювання ряду виконується через показникові функцію:

У зазначених функціях t — порядковий номер періоду (дати), а — рівень ряду при t = 0. Параметр b характеризує швидкість динаміки: середню абсолютну в лінійній функції і середню відносну — в експоненті.

 

В даному прикладі маємо зниження інтенсивності розвитку безробіття, тому параметри рівняння тренду та можна визначити з системи нормальних рівнянь:

 


 

Система рівнянь спрощується, якщо початок відліку часу (t =0) перенести в середину динамічного ряду. Тоді значення t, розміщені вище середини, будуть негативними, а нижче - позитивними. При непарному числі членів ряду змінної t присвоюється значення з інтервалом одиниця: -2, -1, 0, 1, 2; при парному - з інтервалом два: -5, -3, -1, 1, 3, 5. В розглядуваному прикладі п’ять рівнів ряду (n=5). У даному випадку = 0, тому система набуде наступного вигляду:

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 828 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав