Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

E Аксонами мотонейронів

51. Проводять експеримент на м’язах, що мають виражену міогенну автоматичну активність. Найбільш ймовірно, що це м’язи:

A Шлунка

B Язика

C Шлуночків серця

D Жувальні

E Передсердь

52. Нормальне розслаблення скелетних м’язів безпосередньо залежить від:

A активного транспорту іонів кальцію в саркоплазматичний ретикулум;

B зниження концентрації АТФ в саркомері;

C підвищеного руйнування нейромедіатора – ацетилхоліну в синапсі;

D збільшення внутрішньоклітинного рН;

E зменшення частоти надходження нервових імпульсів до мембрани м’язового волокна.

53. З якою частотою повинні надходити нервові імпульси до постсинаптичної мембрани центрального синапса, щоб могла відбутися послідовна (часова) сумація збудливого постсинаптичного потенціалу?

A не більше 26 імп./с;

B не більше 2 імп./с;

C не менше 66 імпульсів за секунду;

D не менше 76 імп./с

E не менше 100 імп./с.

54. Що із переліченого не є рефлексом:

A скорочення м’яза у відповідь на подразнення еферентного нервового волокна;

B звуження зіниці ока при яскравому освітленні;

C кашель у відповідь на подразнення верхніх дихальних шляхів;

D розслаблення м’яза у відповідь на його швидке скорочення;

E скорочення м’яза у відповідь на його розтягнення.

55. У спортсмена після перевантаження під час тренування виникла м’язова контрактура. При цьому м’яз втрачає пластичність та поступово стає твердим, бо не має можливості розслабитися. Вкажіть імовірну причину контрактури?

A Недостатність АТФ

B Зниження Са++ у крові

C Підвищення молочної кислоти у крові

D Зміни у структурі тропоміозину

E Збільшення К+ у крові

56. В експерименті штучно збільшили кількість іонів К+ в протоплазмі збудливої клітини, як при цьому зміниться мембранний потенціал?

A Збільшиться.

B Зменшиться.

C Не зміниться.

D Зникне.

E Правильна відповідь відсутня.

57. В експерименті здійснювали деполяризацію мембрани збудливої клітини. Як змінювалася проникність мембрани для іонів Na+ та K+?

A Збільшується для Na+ та K+.

B Зменшується для Na+ та K+.

C Зменшується для Na+ і збільшується для K+.

D Збільшується для Na+ і зменшується для K+.

E Не змінюється для Na+ та K+.

58. В експерименті в нервовому стовбурі зменшили електричний опір мембран нервових волокон. Порушення якого закону проведення нервових імпульсів можна очікувати?

A Закону „все або нічого”.

B Закону фізіологічної цілісності нервового волокна.

C Закону анатомічної цілісності.

D Закону ізольованого проведення збудження.

E Закону двостороннього проведення збудження.

59. В чому полягає суть першого досліду Гальвані ?


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав