Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

A скорочення литкового м’язу жаби під дією гальванічного пінцету на препарат задніх лапок жаби

Читайте также:
  1. F) Ноотропные препараты
  2. II) Препараты замены
  3. ан препараттары
  4. Анализ микропрепаратов
  5. АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
  6. Бактеріальні біопрепарати
  7. Биопрепараты, их применение при вирусных заболеваниях и принципы изготовления.
  8. БЛОК 2. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ЖДА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО И ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
  9. Виберіть назву найефективнішого комплексного препарату, що містить найбільше необхідних організму макро- і мікроелементів і вітамінів.

B скорочення нервово-м’язового препарату під дією накладання нерву на м’яз який іннервується

C скорочення нервово-м’язового препарату під дією хімічних агентів

D демонструє втомлення нервово-м’язового препарату при збудженні

E скорочення литкового м’язу жаби під дією механічного подразнення сідничного нерва.

60. На збудливу клітину діє прямокутний електричний імпульс катодного напрямку, надпорогової тривалості, силою 0,6 порога. Це призведе до розвитку на мембрані клітини:

A Потенціалу дії

B Місцевого збудження

C Слідової деполяризації

D Абсолютної рефрактерності

E Відносної рефрактерності

61. Основним механізмом розвитку абсолютної рефрактерної фази є процес:

A Натрієвої інактивації

B Калієвої активації

C Калієвої інактивації

D Натрієвої та калієвої інактивації

E Натрієвої інактивації, калієвої активації

62. Одним із різновидів постсинаптичного гальмування є гіперполяризаційне. В основі цього виду гальмування лежить збільшення проникності постсинаптичної мембрани для іонів:

A. Са2+

B. Nа+

C. Cl-

D. К+

E. Н+

63. Потенціал спокою клітини дорівнює –80 мв. При розвитку ПД величина мембранного потенціалу склала +30 мВ під час фази:

A Слідової деполяризації

B Слідової гіперполяризації

C Деполяризації

D Гіперполяризації

E Реверсполяризації

64. Яка фаза збудливості має місце у клітині, якщо на її мембрані розвивається фаза деполяризації до піку ПД?

A Відносної рефрактерності

B Супернормальної збудливості (екзальтації)

C . Абсолютної рефрактерності

D Абсолютної та відносної рефрактерності

E Змін збудливості не буде

65. Яким буде скорочення м'язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні) вантажу в певному положенні?

A. Ізометричним

B. Ексцентричним

C. Ізотонічним

D. Концентричним

E. Ауксотонічним

66. Співвідношення між нервовим волокном та всіма м’язовими волокнами, які воно інервує називається нейромоторною одиницею. Вкажіть, де найменша кількість м’язових волокон інервується одним нервовим?

A. Долоня

B. Око

C. Плече

D. Спина

E. Гомілка

67. Яким буде скорочення м'язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?

A. Ізометричне

B. Фазичне

C. Ізотонічне

D. Ауксотонічне

E. Одиночне

68. Проводять дослідження на ізольованій збудливій клітині. Встановлено, що її збудливість зменши- лась. Зменшення концентрації яких іонів є найбільш ймовірною причиною зміни збудливості клітини?

A. Калію в позаклітинному розчині.

B. Натрію в клітині.


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав