Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

A. Кори великих півкуль

Читайте также:
  1. O География в эпоху Великих географических открытий.
  2. Время Великих реформ. Крестьянская реформа 1861 г.
  3. Время Великих реформ. Реформы в области просвещения и печати.
  4. Время Великих реформ. Судебная, военная реформы.
  5. Время Великих реформ. Финансовая, городская, земская реформы.
  6. Занятие 3. От Великих географических открытий до организации первых туристских обществ
  7. Идеология великих держав.
  8. Из «СКАЗАНИЯ О ВЕЛИКИХ КНЯЗЬЯХ ВЛАДИМИРСКИХ ВЕЛИКОЙ РУСИ».
  9. История великих побед русской армии и флота.

B. Проміжного мозку

C. Довгастого мозку

D. Середнього мозку

E. Гіпоталамуса

+32. Після перерізки мозку у кішки виникає децеребраційна ригідність – різке підвищення тонусу м'язів-розгиначів. На якому рівні мозку зробили переріз?

A. Між довгастим і спинним мозком.

B. Між проміжним і середнім мозком.

C. Між середнім і заднім мозком.

D. Між проміжним і кінцевим

E. Між довгастим мозком і мостом.

+33. Після тривалого тренування у спортсмена розвинулося втомлення з різким зниженням працездатності. У якій ланці рефлекторної дуги втомлення виникло в першу чергу?

A. У нервових центрах.

B. В аферентному провіднику.

C. У рецепторах.

D. В еферентному провіднику.

E. У м'язах.

+34. При обстежені пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає пацієнт?

A. -

B. Сангвінічному

C. Холеричному

D. Меланхолічному

E. Флегматичному

+35. На енцефалограмі людини реєструється дельта-ритм. В якому стані знаходиться пацієнт?

А.Повільного сну.

В. Засинання.

С. Активної бадьорості.

D. Пасивної бадьорості.

Е. Парадоксального сну.

+36. В експерименті на спинному мозку при збудженні альфа-мотонейронів м‘язів згиначів встановлено гальмування альфа-мотонейронів м‘язів розгиначів. Який вид гальмування лежить в основі цього явища?

А. реципрокне.

В. Пресинаптичне.

С. Деполяризаційне.

D. Зворотнє.

Е. Латеральне.

+37. У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Які структури мозку у нього, вірогідно,

A. Мозочок.

B. Базальні ганглії.

C. Лімбічна система.

D. Таламус.

E. Прецентральна звивина кори великих півкуль.

+38. Тварини в експерименті перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться в зоні іннервації?

A. Втрата рухів

B. Втрата дотикової чутливості

C. Втрата температурної чутливості

D. Втрата пропріоцептивної чутливості

E. Гіперчутливість

+39. У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?

A. серотонінергічних

B. гістамінергічних

C. дофамінергічних

D. холінергічних

E. опіоїдних

+40. При обстеженні хворого похилого віку виявлено моторну афазію. Де локалізований осередок пошкодження головного

A. Центр Брока

B. Звивина Гешля

C. Кутова звивина

D. Постцентральна звивина

E. Прецентральна звивина

+41. При обстеженні хворого похилого віку встановлено сенсорну афазію. Яка зона кори головного мозку пошкоджена?


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.038 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав