Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Персоналға деген сұраныс,кадрлар ағыны,еңбек өнімділігін анықтау

Читайте также:
  1. Lt;question>Қоғамдық регресс дегеніміз Общественный регресс это
  2. Lt;question>Жеке адам дегеніміз Индивид это
  3. Ақпарат дегеніміз не? Ақпарат түрлері. Ақпараттарға қолданылатын амалдар.
  4. Ақша дегеніміз не?
  5. Аридизация дегеніміз не?
  6. Ауа» «Бу» «алғашқы материя» деген ұғымды білдіретін термин
  7. Аутэкология терминиін қалай түсінесіз? Тіршілік ету ортасы дегеніміз не?
  8. Биосфера дегеніз не
  9. Бутлеров синтездеген зат*қантты зат-р
  10. В.И.Вернадскийдің Ноосфера және Биосфера туралы ілімдерідегі тірі заттардың концепциясы. Тірі заттың ғаламдық ролін анықтау.

Еңбек Өнімділігі - алынған өнім көлемінің оны дайындауға жұмсалған еңбекке қатынасы (еңбектің өндіріс үдерісіндегі тиімділігі). Уақыт өлшемінде өндірілген өнімнің мөлшерімен (өндіріммен) немесе өнім өлшеміне жұмсалған уақыт шығынымен (еңбек сыйымдылығымен) тұлғаланады. Жеке және қоғамдық еңбек өнімділігі түрлеріне бөлінеді. Біріншісі нақты еңбек шығынын, екіншісі нақты және өткендегі (затандырылған) еңбек шығынын көрсетеді.[1]

[2] Өнімді өндіруге жұмсалған шығындар жанды еңбек шығындары мен өндіріс құрал-жабдықтарының шығындарынантұрады. Ал соңғыларда, өз уақытында, соларды жасауға жұмсалған еңбек шығындары болып табылған. Сондықтан экономикалық теорияда өнімнің қандайына болмасын жанды (нақты) және зат түріндегі еңбек жұмсалады деп тұжырымдалады. Өткен (зат түріндегі) еңбек білім, информация т.с.с. түрде жинақталады.

Еңбек өнімділігін салалық деңгейде анықтауда бірыңғай әдісті қолдану мақсатында осы әдістемеде сатистика саласында кеңінен қолданылатын, өндірістің барлық нәтижесін қамтитын, салалар және аудандар бойынша жиынтық деректерді алу мүмкіндігін қамтамасыз ететін құндық әдіс пайдаланылды. Осы әдіс, еңбек өнімділігі көрсеткішін есептеу үшін өндірілген өнімнің (шығарылым) көлемі құндық көрсеткіште қабылданады. Бұл әдістің ерекшелігі, құндық баға дайын өнімдер, жартылай фабрикаттар және аяқталмаған өндіріс, сондай-ақ өнеркәсіптік емес саладағы аяқталмаған жұмыс шығарылымын қамтуға мүмкіндік береді.

Кадровый поток — это совокупность перемещающихся трудовых ресурсов внутри и внешней средой. Кадровый поток включает трудовые ресурсы, выполняющие и обеспечивающие связь (материальную, информационную и финансовую) между системой и средой.

Кадр- тиісті білімі бар, әлеуметтік қызметтік дағдылары қалыптасқан қоғамның еңбек ресурстары. Туристік кадрлар турист үшін өзі көрсететін қызмет ту­ралы қажетті қол жетімді, анық ақпаратпен офисті жабдықтауды қамтамасыз етеді. Туристік кадрлар саяхат басталудан үш күн бұрын жазбаша нысанда уақытша болатын елге, жерге бару уақытша болған елден, жер­ден шығу және сонда болу ережелері тура­лы, заңнамасы туралы, жергілікті халық­тың салт-дәстүрлері туралы, діни әдет-ғұрпы, қасиетті орындар, табиғи, тарихи, мәдени ескерткіштер және туристерге көр­сетілген, ерекше қорғаудағы басқа да объек­тілер, қоршаған ортаның жай-күйі туралы, сондай-ақ саяхат жасаған кезде тап болуы мүмкін қауіптер туралы қажетті ақпаратты қамтитын саяхаттың ерекшеліктері туралы мәліметтер беруге және туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған алдын алу шараларын жүзеге асыруға міндетті.

Персоналға деген сұраныс- бос жҧмыс орындарын толтыру ҥшін кадрлар резервін жасауда қамтылады. Персоналды таңдау жҧмысшылар категориялар бойынша персоналға деген қажеттілікті есептеу процедурасын, жҧмысшылар мен қызметшілерге кҽсіби талаптардың нормативті кҿрінісін, кадрларды кҽсіби таңдау тҽсілдерін, сонымен бірге бос жҧмыс орындарына кадрлар резервін қалыптастырудың жалпы принциптерін қамту керек. Сондықтан, кадрларды таңдаудың басты тапсырмасы жақын арада жаңа жҧмыс орындарына орналасып, ішкі мотивация, материалды немесе моральді ынталандырудан шыға, жҧмыс тҥрін ауыстыра алатын адамдар жиынтығын анықтау болып табылады. Персоналды таңдау негізінен кадрларға деген қажеттіліктермен анықталады.

Загрузка...

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав