Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Самостійна робота. Розрахунки струму дотику у трифазних мережах.

Читайте также:
  1. Oslash; Сила струму в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна його опору.
  2. XV. Аналітична робота.
  3. А3. За яким правилом визначається напрям індукційного струму?
  4. Вид та частота струму
  5. Вимоги до джерел струму
  6. Виховна та позакласна робота.
  7. ДІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
  8. Кваліфікаційна пробна робота.
  9. Контрольна робота.
  10. Методична робота.

Виробничі приміщення відповідно до вимог чинних нормативів мають бути забезпечені достатнім природним освітленням. Обов'язковим є також улаштування ефективної за екологічними і санітарно-гігієнічними показниками вентиляції.

Висота виробничих приміщень повинна бути не менше 3,2 м, а об'єм і площа–15 м3 та 4,5 м2 відповідно на кожного працівника

До допоміжних відносяться приміщення та будівлі адміністративні, санітарно-побу­тові, громадського харчування, охорони здоров'я, культурного обслу­говування, конструкторських бюро, для учбових занять та громадсь­ких організацій.

Допоміжні приміщення різного призначення слід розміщувати в одній будівлі з виробничими приміщеннями або прибудовах до них у місцях з най­меншим впливом шкідливих факторів, а якщо таке розміщення неможливе, то їх можна розміщувати і в окремих будівлях.

Висота поверхів окремих будівель, прибудов чи вбудованих приміщень має бути не менш як 3,3 м, висота від підлоги до низу перекриттів – 2,2 м, а у місцях нерегулярного переходу людей – 1,8 м. Висота допоміжних приміщень, що розміщені у виробничих будівлях, має бути не менш як 2,4 м.

Площа допоміжних приміщень має бути не меншою ніж 4 м2 на одне робо­че місце у кімнаті управлінь і 6 м2–у конструкторських бюро; 0,9 м2 на одне місце в залі нарад; 0,27 м2 на одного співробітника у вестибюлях та гардеробних.

До групи санітарно-побутових приміщень входять: гардеробні, душові, туалети, кімнати для вмивання та паління, приміщення для знешкодження, сушіння та знепилювання робочого одягу, приміщення для особистої гігієни жінок та годування немовлят, приміщення для обігрівання працівників. У санітарно-побутових приміщеннях підлоги мають бути вологостійкими, з неслизькою поверхнею, світлих тонів, стіни та перегородки – облицьовані вологостійким, світлих тонів матеріалами на висоту 1,8 м.

У гардеробних приміщеннях для зберігання одягу мають бути шафи роз­мірами: висота 1650 мм, ширина 250...400 мм, глибина 300 мм. Кількість шаф має відповідати спискові кількості працівників.

 

Охорона праці у галузі

Лекція 2 Небезпека експлуатації електроустановок

План

1. Загальні положення.

2. Прямий дотик

3. Небезпека замикання на землю в ЕУ.

4.Класифікація методів безпечної експлуатації електроустановок

Самостійна робота. Розрахунки струму дотику у трифазних мережах.

1. Загальні положення.Небезпека експлуатації ЕУ полягає у можливості включення людини під напругу дотику і напругу кроку:

напруга дотику − це напруга, яка виникає на тілі людини або тварини у разі одночасного дотику до двох провідних частин;

напруга кроку − це напруга між двома точками на поверхні локальної землі, розташованими на відстані 1 м одна від одної, що відповідає довжині великого кроку людини.

Згідно ПУЕ-2006 [3.19] розрізняють дві схеми дотику людини:

прямий дотик − це електричний контакт людей або тварин зі
струмовідними частинами, що перебувають під напругою, або наближення до них на небезпечну відстань;

непрямий дотик − це електричний контакт людей або тварин з відкритою провідною частиною (найчастіше - корпусом ЕУ), яка опинилася під напругою внаслідок пошкодження ізоляції.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав