Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначити шляхи адаптації організмів до умов навколишнього середовища.

Читайте также:
  1. БІОЛОГІЧНІ АДАПТИВНІ РИТМИ ОРГАНІЗМІВ
  2. Визначити
  3. Визначити заборгованість по позичкам на кінець кожного місяця та визначити суму процентів за користуванням контокорентним кредитом
  4. Визначити зв’язок хімічного складу і структурної організації м’язів з їх функцією і пояснити послідовність біохімічних процесів у м’язах при їх скороченні і розслабленні.
  5. Визначити напрямки та перспективи розвитку біотехнології.
  6. Визначити причини та наслiдки радянiзацii Зах.Укр у 1939-1941
  7. Визначити фактори, обумовлюючи спортивну працездатність.
  8. Евакуація – це переміщення людей із осередку небезпеки у безпечну зону через заздалегідь передбачені шляхи евакуації.
  9. Ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища.

В процесі еволюційного розвитку кожний вид організмів пристосовується до певних умов,поза якими існувати не може.Такими умовами є певний хімічний склад середовища,температурний і світловий режими тощо.Завдяки добору виживають організми,найкраще пристосовані до навколишнього середовища,але пристосування завжди мають відносний характер.Достатньо незначної зміни навколишнього середовища,і ті ознаки,що були корисними в попередніх умовах,втрачають своє пристосувальне значення.Ознаки організму навіть за тих умов,в яких вони збереглися добором,ніколи не досягають абсолютної досконалості.Добір завжди має широке поле діяльності для подальшого вдосконалення пристосувань.Якщо умови змінюються,то пристосування,які раніше були доцільними,перестають бути такими.Тоді з'являються нові пристосування,а форми,які раніше були "доцільними",вимирають.Вища нервова діяльність забезпечує найглибше і найдосконаліше пристосування організму до умов існування.В основі пристосувань лежить здатність кори головного мозку швидко утворювати нові рефлекси і гальмувати старі у відповідь на зміни в середовищі. Адаптація в біології-анатомічна структура,фізіологічний процес,або реакція в поведінці організму,яка розвинулась за деякий проміжок часу в процесі еволюції таким чином,що стала підвищувати довготривалий репродуктивний успіх даного організму.Ефект адаптації може бути показаний на протязі геологічного проміжку часу,або на протязі життя одного індивіда чи групи.Організми,що адаптовані до свого оточуючого середовища,здатні до наступних дій:Отримувати повітря,воду,їжу та поживні речовини;Пристосовуватись до фізичних характеристик оточуючого середовища,таких як температура, освітленість та вологість;Захищатись від природних ворогів;Розмножуватись;Реагувати на зміни оточуючого середовища. Адаптації -це спосіб,завдяки якому живий організм відповідає на тиск навколишнього середовища. Одна із звичайних форм фізичної адаптації називається акліматизацією.

ВИДИ. Адаптації можуть бути структурними, фізіологічними,або адаптаціями поведінки. Структурні адаптації -це спеціальні частини організму,що допомагають йому виживати в природніх умовах.Наприклад,колір шкіри,форма тіла,або відозміни покривів. Адаптації поведінки -це відозміни поведінкових реакцій організму у відповідь на зміни в оточуючому середовищі. Наприклад,умовні або безумовні рефлекси. Фізіологічні адаптації -це системи всередині організму,що дозволяють виконувати деякі біохімічні або фізіологічні процеси-секрецію яду,підтримання температури тіла,нейтралізацію токсинів при травленні. Підвиди. Маладаптація. Можливою є ситуація,коли деяка перевага,що її надає адаптація,з часом зменшується, аж до стану,коли минула адаптація стає шкідливою для виживання виду.Таке явище відомо під назвою "маладаптація",і може зустрічатись серед рослин,тварин або людей в таких областях як біологічні процеси,психологія,та безумовні рефлекси. Акліматизація. Існує велика різниця між адаптацією та зовнішньо схожою на неї акліматизацією.Адаптація виникає та стабілізується на протязі поколінь,що змінюють одне одного;акліматизація ж відбувається на проміжку часу всередині життєвого циклу однієї особини,і звичайно пов'язана з набагато менш критичними впливами оточуючого середовища.Організми,що не можуть адаптуватись до навколишнього середовища,покидають його або вимирають.Термін "вимирання" в контексті адаптації означає,що доля організмів, що гинуть на протязі деякого проміжку часу,постійно перевищує долю організмів,які народжуються,і цей проміжок часу достатньо великий для повного вимирання популяції.Загалом природний добір постійно вдосконалює адаптації,спричинює певну впорядкованість живих систем,створює різноманітність форм життя.Біологічний прогрес у процесі розвитку органічного світу простежується у тих систематичних категорій,які виявляються найпристосованішими до зміни умов навколишнього середовища.У зв'язку з цим значно збільшується чисельність особин цієї групи організмів і розширюється ареал,який вони займають.Утворюються нові види,підвиди,популяції.Отже,біологічний прогрес виявляється у прогресуючих видів або систематичної категорії вищого рангу.Нині в стані біологічного прогресу перебувають деякі групи покритонасінних рослин,круглих червів,комах,костистих риб,птахів,ссавців.Біологічний прогрес,який писав О. М. Сєверцов,може досягатися не тільки шляхом морфофізіологічного прогресу,як у квіткових рослин і хребетних тварин а й іншими шляхами,без ускладнення організації,а іноді навіть у результаті її спрощення(як у стьожкових червів).Сєверцов встановив такі три шляхи реалізації еволюції:ароморфози,ідіоадаптації,загальна дегенерація.Ароморфози-це зміни,які підвищують морфофізіологічну організацію,загальну життєздатність організмів.Це вузлові моменти еволюції,які зумовлюють виникнення нових груп органічного світу- класів,типів.Приклад:виникнення щелеп,плавців у риб;перетворення плавального міхура на легені;утворення серця та його подальша еволюція;перетворення плавців риб на п'ятипалі кінцівки в амфібій;багатоклітинність,утворення тканин і органів у рослин,що забезпечило вихід їх із води на суходіл;поява кори головного мозку тощо. Поява яйця,зародкових оболонок навколо нього забезпечила розвиток хребетних на суходолі,і тільки завдяки цьому сформувались справжні наземні хребетні,не пов'язані в період розмноження з водою.Сєверцов зазначав,що ароморфози-це стрибки у розвитку,що підносять організацію тієї або іншої групи тварин чи рослин на вищий щабель і тим самим створюють передумови для подальшого прогресивного розвитку. Отже,прогресивна еволюція здійснюється ніби східцями вгору. Ідіоадаптації -це зміни, які не підвищують рівня організації організмів,але дають їм змогу краще пристосуватися до вузьких конкретних умов життя.Порівняємо будову тіла у птахів: курки,качки,ластівки,дятла.Рівень організації в них один,але,наприклад,форма і розмір дзьоба у всіх різні,пристосовані до певної їжі.У ссавців,що мешкають у воді (китоподібні)і на суходолі,-рівень організації один(у будові органів кровообігу, дихання,виділення),а форми тіла,кінцівок-різні.Типовими прикладами ідіоадаптацій можуть бути захисне забарвлення тіла у тварин;колючки і шипи-у рослин,різні пристосування для поширення насіння.Шляхом ідіоадаптацій виникають нижчі систематичні категорії-види,роди,родини. Загальна дегенерація -це зміни,пов'язані із спрощенням організації і зниженням активних функцій частини органів,ніби сходинка вниз(явище протилежне ароморфозу),але й вони можуть сприяти кращій пристосованості організмів.Тут спрощення організації особини приводить до біологічного прогресу виду,його розквіту.Пристосування,пов'язані зі спрощенням організації,зазвичай спостерігаються в організмів,які перейшли до осілого способу життя або паразитизму.Стьожкові черви втратили органи травлення,паразитичні рослини-листки,замість коренів у них присоски.Зазвичай спрощення організації супроводжується інтенсивним розвитком статевої системи.

 

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 177 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав