Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Адвокатура в Російській імперії до 1917 р.

Читайте также:
  1. Адвокатура України у радянський період.
  2. Давньогрецька адвокатура.
  3. Еміграція з Російської імперії
  4. Назрівання революційної кризи в Російській імперії і на Україні на початку ХХ ст.
  5. Поділи Польщі. Возз’єднання Правобережної України з українськими землями у складі Російської імперії.
  6. Предмет, система та завдання навчальної дисципліни «Адвокатура України».
  7. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат
  8. Рецепція творчості К. Ішігуро в сучасній російській та українській критиці й літературознавстві
  9. Римська адвокатура.

До середини XIX в. про адвокатуру як суспільний і правовий інститут мови бути не могло. Для появи адвокатури не склалося ні політичних, ні економічних, ні соціальних передумов. Законом Російської Імперії від 14 травня 1832 р. діяльність судових представників (сіряпчих) вперше була більш менш законодавчо впорядкована, регламентований порядок відбору членів і діяльності цього інституту. Принципово іншим, у порівнянні із стряпчими, був перш за все правовий, буржуазний статус адвокатури, яка народилася як повноцінний юридичний інститут, оскільки змагальне судочинство неможливе за відсутності правильно організованої адвокатури.

І Правова регламентація адвокатури вказана в «Установі судових встановлень» від 20 листопаду 1864 р. Адвокати іменувалися повіреними і підрозділялися на 2 категорії: присяги і приватні. Вимоги до присяжні були такі: вища юридична освіта, практичний стаж судової роботи, що прослужили помічниками повіреного присяги не менше 5 років, обиралися в округ Судової палати ради повірених присяг - три округи Судових палат (Київський, Харківський і Одеський), які здійснювали нагляд за всіма повіреними даного округу, мали право вести всі кримінальні і цивільні справи в окрузі, де перебували на обліку.

Присяжні повірені об'єдналися у відповідну професійну корпорацію, для якої було характерне внутрішні самоврядування у вигляді виборних органів (рад присяжних повірених) і нагляд за їх діяльністю з боку судових органів. До задач адвокатури входило: захист у кримінальних справах, представництво сторін в цивільному процесі і надання юридичної допомоги населенню, включаючи безкоштовні консультації для бідних. Приватні ж повірені своїй корпоративній організації не мали. Чоловіку, що досяг 18 років, вимагалося скласти іспити в окружному суді або судовій палаті і одержати свідоцтво встановленого зразку на ведення судових справ, виступати могли виключно в тих судах, до яких вони були приписані) До присяжних повірених висувалися підвищені вимоги: а) 25-річний вік; б) вища юридична освіта; в) п'ять років судової практики як урядовець судового відомства або помічника присяжною-повіреною. В деяких випадках для кандидатів влаштовуватися іспити з метою перевірки їх підготовки. Псине поширення в цей час набув інститут помічників присяжних повірених. До них відносилися особи, що дістали юридичну освіту, але що ніде не служили.

За Законом від 25 березня 1874 р. приватні та присяжні повірені були зрівняні у процесуальних правах і організаційному статусіом. 14 січня 1871 р. приймається урядовий указ щодо недопущення жінок до отримання права на звання приватного повіреного У 1875 р. видано розпорядження про "тимчасове" припинення формування рад присяжних в судових округах. Судова система зберегла організаційні і процесуальні основи, закладені Судовими Статутами 1864 р. У 1876 р. Міністерство юстиції Росії навіть внесло проект закону щодо знищення незалежності адвокатури. Правда, тоді цей проект не було прийнято. Проте, у 1890 р. подібний крок повторився знову і не вдався знов. У 1904 р. була зроблена третя спроба, яка також не увінчалася успіхом.

Окремо зазначимо, що організація адвокатури в західноукраїнських землях мала свої особливості, що було обумовлене впливом Угорщини, Польщі, Молдавії і включала риси адвокатури цих країн.

 

1. Після проведення судової реформи 60-х років XIX ст. проголошуються
демократичні принципи ведення судочинства, одним з яких закріплюється право на
захист.

2.3 того часу в кримінальному судочинстві з'являється адвокат, який виступає не як представник обвинуваченого, а виконує безпосередню функцію захисту.

3.У XIX в. вперше з'являються норми, які передбачають кримінально-правову відповідальність урядовців різних рангів, до числа яких були віднесені приватні та присяжні повірені. Хоча окремої норми про заборону загрози або насильства відносно адвоката ще не існувало.

4.Адміністративно-судова реформа 1889 р. сприяла поверненню множинності судових органів, що означало повернення до положення дореформеної Росії, а значить фактично стала контрреформою.

5.Адвокатура, як і суд присяжних, проіснували в Російській імперії до революції 1917 р.


 
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав