Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Экологиядағы негізгі функционалды бірлік не деп аталады

Читайте также:
  1. C) Функционалдық жабдықтау
  2. MS DOSіске қосылғанда компьютер конфигурациясын анықтайтын файл қалай аталады? A) confіg.sys
  3. Адамның негізгі түрткілері мен құрылымы.
  4. БҰДСЖ негізгі принциптері
  5. ББК төрағасы Негізгі пәндер департаментінің директоры
  6. Дәріс 10. Онтологияның негізгі ұғымдары мен принциптері.
  7. Дәріс 11.Гносеология және эпистемологияның негізгі ұғымдары мен жалпы мәселелері.
  8. Дәріс. Негізгі дидактикалық қағидаларды қазақ тілі сабағында іске асыру
  9. Еңбек ақы төлеудің нысандары мен негізгі жүйелері.
  10. Еңбекке ақы төлеудің негізгі нысандары

 

Трастовые операции — это операции коммерческих банков и специ­альных финансовых институтов, направленные на управление имуществом и осуществление других услуг по поручению клиента и в его интересах.

При выполнении трастовых операций коммерческий банк мо­жет выступать в двух ролях:

Тест сұрақтары.

 

 

Экология» терминінің алғашқы рет ұсынғанкім

1. Э. Геккель

2. Ч. Дарвин

3.Н. Вавилон

4.Ю. Либих

5.В. Сукачев

 

Экология нені зерттейтін ғылым

1.ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы туралы ғылым

2.табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың теориялық негізі

3.нәрлік тізбек арқылы байланысқан жүйк туралы кешенді ғылым.

4.табиғи ортаның жағдайы туралы ғылым

5.қоршаған ортаға антропогенді әсерді

 

 

Аутэкология нені зерттейді

1.ағзаларды

2.популяцияларды

3.биоценоздарды

4.биосфераны

5.жасушаны

 

Демэкология нені зерттейді

1.популяцияларды

2.ағзаларды

3.қоғамдастықтарды

4.биоценозды

5.экожүйені

 

Синэкология нені зерттейді

1.қоғамдастықтарды

2.жасушаларды

3.ағзаларды

4.популяцияларды

5.экотопты

Төменде атталған факторлардың қайсысы абиотикалық факторларға жатады

1.температура

2.бәсекелестік

3.адам тіршілігі

4.паразитизм

 

5.су каналының тереңдігі

 

Аталған факторлардың қайсысы биотикалық факторларға жатады

1.комменсализм

2.жарық

3.радиация

4.температура

5.ылғалдылық

 

 

Төменде атталған факторлардың қайсысы антропогендік факторларға жатады

1.өнеркәсіптің дамуы

2.түрлер арасындағы бәсекелестік

3.популяция өкілдерінің арасындағы байланыс

4.емпература

5.түрлер арасындағы байланыс

 

Аталған ғалымдардың қайсысы минимум заңын ұсынған

1.Ю. Либих

2.А.Тенсли

3.В.Вернадский

4.Г.Гаузе

5.Ч.Дарвин

 

Экологиялық фактор дегеніміз не

1.тіршілік ету ортаның жағдайы

2.гидросфера жағдайы

3.атмосфера жағдайы

4.литосфера жағдайы

5.биосфера жағдайы

 

Экологиялық факторға қатысты төзімділік шегі қандай

1.толеранттық

2.аспектік

3.тіршілік формасы

4.репродуктілік

5.бейімделу

Төмендегі белгілердің қайсысы популяцияға тән белгі

1.даралар саны

2.барлық аталғандар

3.жастық құрамы

4.туу

5.өлім

 

Белгілі 6ip территорияны қамтитын және жалпы генофондты иеленетін 6ip түр особьтарының жиынтығы не деп аталады

1. Популяция

2. Гомеостаз

3. Экожуйе

4. Биоценоз

5. Ареал

 

Туылу саны өлім- жiтiм санымен шамамен теңелсе популяция қалай аталады

1. Тұрақты

2. Орын баскан

3. Жаңарған

4. Өскен

5. Қысқарған

 

 

Бip түрге жататын, белгілі 6ip ареалда мекен ететін және epкін шағылыса алатын даралардың жиынтығын атаңыз

1. Популяция

2. дара

3. түр

4. биоценоз

5. бірлестік

 

Популяцияға тән қасиеттер

1. өсу, даму, көбею, беймделу, тіршілігін сақтау

2. ылғал, жарық, қореқ жасап шығару

3. азық мөлшерінің жеткілікті болуы

4. тұрақты дене температураның болуы

5. жыртқыштық, бәсекелестік, паразитизм

Экологиядағы негізгі функционалды бірлік не деп аталады

1. экожүйе

2. популяция

3. биоценоз

4. қоғамдастық

5. экотоп


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав