Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

У яких випадках шлюб визнається недійсним? У чому, на Вашу думку, різниця між визнанням шлюбу недійсним і розірванням шлюбу?

Читайте также:
  1. В яких випадках неможно проводити КТ диагностику
  2. В яких випадках проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями?
  3. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ
  4. Інформаційна війна та медіа-тероризм: схожість різниця
  5. Інформаційна війна та медіа-тероризм: схожість різниця
  6. Колізійне регулювання припинення шлюбу
  7. Набуте подружжям за час шлюбу, незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку
  8. Патент: право на одержання, порядок одержання, припинення дії та визнання його недійсним.
  9. Поняття і підстави припинення шлюбу.
  10. Поняття та ознаки шлюбу.

 

Недійсним є шлюб:
А) Зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі.
Порушення принципу одношлюбності - одне з найбільш поширених у судовій практиці підстав визнання шлюбу недійсним.
Охорона одношлюбності як однієї із необхідних умов укладання шлюбу здійснюється шляхом визнання недійсним шлюбу, який порушує цю умову і має місце, як правило, тоді, коли зіштовхуються інтереси і права, які випливають із двох шлюбів. Таке зіткнення має місце коли:
1) з'ясовується, що на момент укладання шлюбу один із подружжя вже перебував в іншому шлюбі;
2) після укладання шлюбу з'являється той із подружжя, хто раніше у встановленому порядку був оголошений померлим.

Б) Зареєстрований між особами, які є родичами по прямій лінії спорідненості, а також між рідними братом і сестрою.
Підставами визнання шлюбу недійсним є укладання шлюбу з близькими родичами - родичами по прямій висхідній і низхідній лініях, а також між рідними братами та сестрами (тобто між повнорідними - які походять від спільних батьків, і неповнорідними єдинокровними і єдиноутробними, тобто такими, у яких спільними є або батько, або мати і спільна кров чи спільна утроба).

В) Зареєстрований з особою, яка є недієздатною. Особа, яку у встановленому порядку визнано судом недієздатною, не має можливості свідомо висловити свою волю на укладання шлюбу, оскільки внаслідок душевної хвороби чи недоумства не може розуміти значення своїх дій та оцінювати їх. Тому шлюб, укладений із такою особою, вважається укладеним без її згоди і не може вважатися дійсним. Наведені порушення умов укладання шлюбу обумовлюють його абсолютну недійсність і дають підстави органу РАЦСу за заявою зацікавленої особи анулювати актовий запис про шлюб.

Визнання шлюбу недійсним істотно відрізняється від розірвання шлюбу. Якщо з розлученням припиняються на майбутній час правовідносини осіб,перебували раніше в шлюбному союзі, то шлюб, визнаний недійсним,вважається таким з моменту його укладення. Його ніби й не було зовсім.
Тому чоловік, що складався в такому шлюбі, ніяких прав і обов'язків,передбачених СК РФ, як правило, не має. Майнові проблемивирішуються відповідно до вимоги ГК РФ, часткова власність п.2, 3ст.244, ст.245-252... [1]

При визнання шлюбу недійсним таким же вважається шлюбний договір, укладений відповідно до ст.40-42 СК РФ. У особи оселивсяяк чоловіка, не виникає права на його житло площу.

Ці серйозні наслідки пояснюють, чому визнання здійснюється тільки в суді.

Однією з підстав визнання шлюбу недійсним є порушення умов його укладення. Тобто шлюби:
. з особами, яких спонукало до шлюбу, не зваживши на їх незгодою;
. з особою, яка не досягла шлюбного віку і не отримало дозволу в установленому законом порядку на дострокову реєстрацію шлюбу.
. тоді коли порушений будь-який з заборон до шлюбу ст. 14 СК РФ.
. так само в ст.15 п.3 СК РФ якщо чоловік, приховав наявність венеричного захворювання або ВІЛ-інфекції.

Недійсним визнається шлюб, укладений з порушенням встановлених в законі умов, а тому не породжує ніяких правових відносин з моменту його виникнення. Розривається завжди дійсний шлюб. Правові відносини, породжені дійсним шлюбом,припиняються тільки на майбутній час. Окремі ж з них як виняток продовжують існувати і після розірвання шлюбу. Розрізнений порядок розірвання шлюбу та визнання його недійсним. Розривається шлюб як всуді, так і в ЗАГСі. Зізнається недійсним лише в судовому порядку.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 13 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав