Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття та ознаки шлюбу.

Читайте также:
  1. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  2. III. Поняття комунікації, комунікаційного процесу, методи його удосконалення
  3. Адміністративні стягнення: поняття та види
  4. Акти застосування норм права, їх ознаки та види
  5. Атрибутивні ознаки і властивості культури
  6. Види тлумачення норм права: поняття, мета
  7. Визначення поняття
  8. Визначте поняття держави. Проаналізуйте класифікацію держави за формою правління та устрою, за політичними режимами.
  9. Відмінності між поняттями „виключення” і „ви­хід” учасника з ТзОВ
  10. Відпустки:поняття та види.

Итак, что же такое сегодня высокоскоростной железнодорожный транспорт? Это сплав традиционной системы колесо — рельс и передовых технологий, позволяющий обеспечить пассажирам при массовых перевозках на расстояния до 700 км минимальное время в пути и высокий уровень комфорта и безопасности, не достижимые пока ни на одном другом виде транспорта, а также вполне доступное для большинства населения соотношение цены и качества предлагаемых услуг, что ставит поезда высокоскоростных магистралей вне конкуренции с автомобилями и самолетами.

Как показал мировой опыт осуществления проектов, подобных проекту первой ВСМ в Японии, помимо профессионализма специалистов железных дорог, строительных организаций и промышленных компаний, нужна политическая воля руководителей государства. Проекты такого уровня, и это непреложный исторический вывод, всегда и во всех странах, как в Японии, так и во Франции, в Италии, Германии, Испании, были «не ко времени». Всегда требовались средства на решение неотложных текущих задач, и только прозорливость и мудрость политиков, способных взглянуть на десятилетия вперед, обеспечивали реальную поддержку профессионалам-железнодорожникам в реализации проектов высокоскоростных магистралей, которые в конечном счете доказали свою социальную и экономическую эффективность.


Список использованной литературы:

1. Коллектив авторов, “Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт, Том 1”, Т.1. – Спб., 2001. - 320с., 265 ил.

2. И.И. Кантор, “Высокоскоростные железнодорожные магистрали”, издательство ”Маршрут“, Москва 2004.

3. А.Гурьева "И какие же русские не любили быстрой езды?", Санкт-Петербург, 2009.

Сім’я як соціальний інститут.

Поняття сім'ї вживається в соціологічному та правовому значеннях. Такий поділ обумовлений тим, що регулювання сімейних відносин здійснюється не лише юридичною наукою, а й соціологією, етикою, психологією та ін. Сім'я в соціологічному значенні - це заснована на шлюбі чи кровному спорідненні невелика група людей, члени якої пов'язані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю та взаємодопомогою. Стосовно визначення сім'ї в юридичному значенні, то у новому Сімейному кодексі воно відсутнє, у ст. 3 лише зазначається, що сім'я є первинним та основним осередком суспільства. У ст. 3 СК дається також визначення складу сім'ї, до якої належать особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні правата обов'язки.

 

Поняття та ознаки шлюбу.

Відповідно до ст. 21 СК України шлюб - це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

В юридичній літературі зустрічаються визначення, які вміщують основні ознаки шлюбу, наприклад: такий, що укладається в установленому порядку з дотриманням вимог закону добровільний і рівноправний союз вільних жінки і чоловіка, спрямований на створення сім'ї, і що породжує у них взаємні права та обов'язки. Деякі автори підходять до визначення шлюбу як договору. Але, на нашу думку, шлюб не містить всіх необхідних ознак договору і має свої специфічні ознаки, непритаманні договору.

Ознаками шлюбу є:

1)добровільність, тобто наявність добровільної згоди обох з подружжя (ст. 24 СК);
2)
досягнення шлюбного віку жінкою та чоловіком, що вступають в шлюб (ст. 22 СК);
3)реєстрація шлюбу у встановленому законом порядку органом, визначеним Сімейним кодексом;
4)спрямованість на утворення особистого сімейного союзу .чоловіка і жінки.

3.Умови укладення шлюбу:

1) взаємна вільна згода жінки та чоловіка на укладення шлюбу, тобто шлюб має бути добровільним;
2) досягнення особами, що бажають вступити в шлюб, на день реєстрації шлюбу шлюбного віку.
Для жінки шлюбний вік становить 17 років, для чоловіка - 18 років. При цьому СК встановлює можливість вступу в шлюб особи, що досягла 14 років, для чого їй (йому) необхідно отримати рішення суду про надання права на шлюб, якщо судом буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 25 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав