Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тақырып 3.4: Медициналық көрсеткіштерге статистикалық талдау жүргізу негізі.

Читайте также:
  1. JavaScript тілдерінде программалау негізі.
  2. Азаққа психология керек пе? Атты тақырыпқа мақала жазыңыз
  3. Азахстан Республикасының банк жүйелерін статистикалық зерттеу міндеттері
  4. алқанша безін пальпациялауды жүргізу
  5. арағанды мемлекеттік медициналық университеті
  6. Дәріс 12. Қоғам философиялық талдаудың негізі.
  7. Егер мен психолог болсам....... атты тақырыпта эссе .
  8. Егер экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе, онда бұл талдау былай
  9. Жарақаттанған және зақымданған кездегі алғашқы медициналық көмек көрсету.
  10. зіндік жұмыстардың тақырыптары мен мазмұны.

Тақырыптың мақсаты: Клиникалық және ғылыми зерттеулер жүргізуде медициналық көрсеткіштердің статистикалық талдауының негізгі әдістерін оқып білу.

Оқыту мақсаты:

Студент білуге міндетті:

- Кеңістікті таңдау және түрлерінің анықтамасы.

- Репрезентативтік қатені түсіндіру.

- Преваленс деген не?

- Инцидент деген не?

- салыстырмалы және абсолюттік тәуекелге түсініктеме беру, оны есептеу әдісі қандай ?

- ЧБНЛ деген не?

- «Латын квадратының» қағидасы.

 

Студент істей білуі керек:

- Латын квадратын қолдану арқылы статистикалық мәндерін анықтау.

- Ғылыми мақалаларда статистикалық талдаудың әдісін анықтау.

- Белгілі анықталған ғылыми зерттеуді жүргізу үшін статистикалық барлық әдістерді қолдануға болатындығын анықтау.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Преваленске түсініктеме, есептеу формуласы.

2. Инциденске түсініктеме, есептеу формуласы.

3. Кумулятивтік инциденс және оның түсініктемес.

4. 2 х 2 кес тесін қолдану мақсаты.

5. Сезуге түсініктеме, диагностикалық тестіге түсініктеме, тестілеу мүмкіндігі.

6. Шындық мүмкіндігінің қатынасы, есептеу әдісі, прогностикалық бағасы, шансы қатыс, түсінігі.

7. Салыстырмалы қатер, түсініктемесі, есептеу әдісі.

8. Салыстырмалы қатерді төмендету, анықтамасы, есептеу әдісі.

9. Салыстырмалы қатердің артуы, түсінігі.

10. Салыстырмалы пайданың артуы.

11. Абсолюттік айырма, оның түрлері.

12. Потенциалдық зиянның индексі.

13. ЧБНЛ, түсінігі.

14. Таңдау, есептеу әдісі.

15. Сенім шегі және деңгей маңыздылығы, түсінігі.

Сабақ беру және сабақты өткізу әдісі:презентация, аз топтармен жұмыс істеу,дискуссия, ситуациалық есептер, кейс-стади.

 

 

Әдебиеттер:

Орыс тілінде:

Негізгі:

1. Р.Флетчер, С.Флетчер, Э.Вагнер «Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины», М., 2001

2. В.В.Власов «Эпидемиология», М., 2004.

3. Т.Гринхальх «Основы доказательной медицины», М., 2006

4. Руководство по семейной медицине. Пер. с анг..-М.,2002

5. Семейная медицина: руководство в 2х т..- Самара,1995.

6. Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных/Баранов А.А.-М,2006.-4экз.

7. Фармакологический справочник. Под ред. И.Н.Денисова, Ю.Л.Шевченко.М.,2004г.

8. Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. Выпуск 2. – К49 М.: ГЭОТАР – МЕД, 2007. – 1376 с.

 

Қосымша:

1. Принципы клинической практики, основанной на доказанном. Рабочая группа по доказательной медицине под ред. Гордона Гайятта, Драммонда Ренни., М., 2003.

2. Доказательная медицина. Ежегодный справочник. М., 2002.

3. В.И.Юнкеров, С.Г.Григорьев. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований. Санкт - Петербург.2002.

4. Б.И.Шулутко, С.В.Макаренко «Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней». Санкт – Петербург, 2004г.

5. И.Н.Денисов, Ю.Л.Шевченко, В.И.Кулакова, Р.М.Хаитова. – 2 изд., испр.-М.:ГЭОТАР – МЕД, 2002. – 1248 с. Клинические рекомендации для практических врачей.

6. В.И.Сергиенко, И.Б.Бондарева Математическая статистика в клинических исследованиях. М.:ГЭОТАР – МЕД, 2006 – 303 с.

7. В.З.Кучеренко Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения. М.:ГЭОТАР – МЕД, 2006. – 192 с.

Бақылау:ауызшасұрақпен сұрау(тақырыпқа арналған сұрақтармен).

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав