Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Экология.

Читайте также:
  1. D) Аутэкология, синэкология, демэкология.
  2. Атом и экология.
  3. Введение. Биосоциальная природа человека и экология.
  4. Общая экология. Синэкология. Учение о биосфере
  5. Синэкология. Разнообразие биомов.
  6. Экология. Биогеоценоз. Цепи питания с примерами.
  7. Экономический рост и экология.

Обеззаражування стічних вод можливо методом озонування. Озон енергійно взаємодіє з мінеральними та органічними речовинами. Після озонування кількість бактерій зменшується на 99,8%. Недолік цього методу – відносна складність обладнання та висока вартість обеззаражування.

Озонування є одним з перспективних методів обробки води з метою її знезараження таполіпшення органолептичних властивостей. Сьогодні майже 1000 водопровідних станцій в Європі, переважно у Франції, Німеччині і Швейцарії, використовують озонування в технологічній схемі обробки води. З гігієнічної точки зору, озонування є одним з найкращих методів знезараження води. Внаслідок озонування досягається надійний знезаражуючий ефект, руйнуються органічні домішки, а органолептичні властивості води не тільки не погіршуються, як при хлоруванні або кип'ятінні, а й поліпшуються: зменшується кольоровість, зникають зайві присмак і запах, вода набуває блакитний відтінок. Надлишок озону швидко розкладається, утворюючи кисень.

 

80. Біологічне очищення стічних вод. Охарактеризуйте.

Біологічне очищення стічних вод — спосіб очищення стічних вод від забруднення залишками органічного походження. Очищення проводиться шляхом мінералізації органічних речовин (перетворенням їх у мінеральні сполуки — солі азотної кислоти та вугільної кислоти) завдяки життєдіяльності мікроорганізмів (в основному аеробних).

При біологічному очищенні стічних вод потрібний кисень (повітря), щоб підтримувати життєдіяльність бактерій та окислювати продукти розкладу органічних сполук. Процес очищення здійснюється в умовах, близьких до природних, — на полях зрошення і полях фільтрації; при високій інтенсивності діяльності мікроорганізмів — в аеротанках і біофільтрах. Внаслідок біологічного очищення стічні води не загнивають, стають прозорими, значно зменшується їхнє бактеріальне забруднення.

 

81. Біологічне очищення стічних вод, яке здійснюється у природних умовах: на полях зрошення, полях фільтрації, біологічних ставках.

Приро́дне очи́щення стічни́х во́д збага́чувальних фа́брик відбувається в басейнах-сховищах, де під дією сили ваги тверда фаза відходів осаджується, а прояснений злив через водозабірні пристрої безперервно відкачується на збагачувальну фабрику і використовується як оборотна вода або частково скидається у природні водойми (якщо вода задовольняє нормам ГДК).

Видалення грубодисперсних частинок, які містяться у стічних водах, здійснюють за одну або дві стадії: за першу — відділяють на решітках і ситах найбільш крупні частинки, за другу (або одну стадію) — відстоюванням у полі сил тяжіння і відцентрових сил видаляють тонкі частинки. Для збільшення швидкості осадження тонких частинок у стічні води додають коагулянти і флокулянти. Крім відстоювання води від механічних домішок, у басейнах-сховищах відбувається розкладення шкідливих домішок, що містяться в стічних водах. Згідно з Правилами охорони поверхневих вод від забруднення, концентрація шкідливих речовин не повинна перевищувати 0,25 мг/л для водойм господарсько-питного значення і 0,75 мг/л для водойм рибогосподарського значення.

При відстоюванні у басейні-сховищі під дією температури, кисню повітря, сонячної радіації, біологічних та інших факторів концентрація реагентів у стічних водах зменшується. У басейні-сховищі протікають фізико-хімічні процеси, у результаті яких у стоках знижується вміст міді, цинку, свинцю, ціанідів, ксантогенатів і рН середовища.

 

82. Біологічне очищення стічних вод, яке здійснюється у штучних умовах: в аеротенках, окситенках, біологічних фільтрах.

В аеротенках імітуються процеси природного самоочищення води у водоймах. Біоценоз аеротенків носить назву активного мулу, до складу якого входять мікроорганізми та найпростіші. Невеликі за розміром пластівці активного мулу підтримуються в аеротенку у вільно плаваючому стані за допомогою повітря, яке подається у споруду повітродувками, вентиляторами чи компресорами, і є одночасно джерелом кисню для мікроорганізмів активного мулу. Деструкція органічних сполук відбувається мікроорганізмами активного мулу (АМ).

 

У біофільтрах (у тій чи іншій мірі) ініціюються процеси природної очистки стічних вод у ґрунтах. Активна біомаса, що називається біоплівкою, у вигляді тонкого слизистого шару обволікує окремі елементи завантаження біофільтра з гальки, гравію, керамзиту, пластмаси тощо. Проходячи зверху вниз, стічні води тонким шаром обтікають матеріал завантаження, контактуючи з біоплівкою. Повітря надходить у тіло біофільтру завдяки природній тязі чи нагнітається вентиляторами. Деструкція органічних сполук здійснюється мікроорганізмами біоплівки.

Загрузка...

 

 

Экология.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав