Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Умовні дані

Читайте также:
  1. Безумовні й умовні рефлекси
  2. Розрахунок середнього розміру збитку від злочину (дані умовні).
  3. Умовні позначення та скорочення
№ п/п Субрахунок Сума, грн.
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Знос основних засобів
Продукти харчування
Медикаменти і перев’язувальні засоби
Господарські матеріали і канцелярське приладдя
Запасні частини до машин і обладнання
Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі та в експлуатації
Поточний рахунок та видатки установи
Каса в національній валюті
Асигнування з державного бюджету на видатки установи
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з Пенсійним фондом
Розрахунки по платежах і податках у бюджет
Розрахунки з депонентами
Розрахунки з іншими кредиторами
Розрахунки з іншими дебіторами
Розрахунки із заробітної плати
Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи  
Фонд у необоротних активах
Фонд у МШП

 


АКТИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ      
Нематеріальні активи      
Залишкова вартість    
Знос    
Первісна вартість    
Основні засоби      
Залишкова вартість    
Знос    
Первісна вартість    
Інші необоротні матеріальні активи      
Залишкова вартість    
Знос    
Первісна вартість    
Незавершене капітальне будівництво    
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ  
Матеріали і продукти харчування    
Малоцінні та швидкозношувані предмети    
Інші запаси    
Дебіторська заборгованість    
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги    
Розрахунки із податків та платежів    
Розрахунки із страхування    
Розрахунки з відшкодування завданих збитків    
Розрахунки за спеціальними видами платежів    
Розрахунки з підзвітними особами    
Розрахунки за іншими операціями    
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей    
Розрахунки за окремими программами    
Короткострокові векселі одержані    
Інші кошти    
Грошові кошти в дорозі    
Рахунки в банках    
Рахунки загального фонду    
Рахунки спеціального фонду    
Рахунки в іноземній валюті    
Інші поточні рахунки    
Рахунки в казначействі загального фонду    
Рахунки в казначействі спеціального фонду    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання программ соціально-економічного та культурного розвитку регіонів    
Інші рахунки в казначействі    
Всього    
III. ВИТРАТИ  
Видатки загального фонду    
Видатки державного бюджету    
Видатки місцевого бюджету    
Видатки спеціального фонду    
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги    
Видатки за іншими джерелами власних надходжень    
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду    
Видатки за коштами, отриманими на виконання программ соціально-економічного та культурного розвитку регіонів    
     
БАЛАНС    
ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ      
Фонд у необоротних активах    
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах    
Результат виконання кошторису за загальним фондом    
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом    
Результати переоцінок    
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
Довгострокові зобов'язання    
Короткострокові позики    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Короткострокові векселі видані    
Кредиторська заборгованість    
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги    
Розрахунки за спеціальними видами платежів    
Розрахунки із податків та платежів    
Розрахунки із страхування    
Розрахунки із заробітної плати    
Розрахунки зі стипендіатами    
Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями    
Розрахунки за депозитними сумами    
Розрахунки за іншими операціями    
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей    
Розрахунки за окремими программами    
III. ДОХОДИ  
Доходи загального фонду    
Доходи державного бюджету    
Доходи місцевого бюджету    
Доходи спеціального фонду    
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги    
Доходи за іншими джерелами власних надходжень    
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду    
Доходи за коштами, отриманими на виконання программ соціально-економічного та культурного розвитку регіонів    
     
     
БАЛАНС    
             

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав