Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 3. Облік доходів

Читайте также:
  1. VIII. Правила обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. Автоматизована (комп’ютерна) форма ведення бухгалтерського обліку
  3. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  4. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
  5. Вивчення показників роботи і організації бухгалтерського обліку підприємства
  6. Витрати на виробництво продукції: сутність, види, рахунки для обліку та їх характеристика
  7. Відображення в обліку окремих господарських операцій
  8. Відображення даних обліку надходження основних засобів в статтях фінансової звітності
  9. Відображення обліку готівки в касі встаттях фінансової звітності
  10. Відображення обліку готівки в регістрах обліку та статтях фінансової звітності

Мета: формування вмінь і навичок порядку отримання асигнувань із загального фонду бюджету відповідно до розпорядників бюджетних коштів; закріплення і поглиблення теоретичних знань з теми.

Практичне заняття № 3

Завдання 1

Користуючись наведеними даними таблиці, відобразити операції по надходженню коштів, склавши кореспонденцію рахунків.

  № п/п   Зміст господарських операції Кореспонденція рахунків Сума в тис. грн.
Дт Кт
    На підставі розподілу бюджетних коштів і розпорядження на перерахування коштів Державним казначейством України перераховані бюджетні кошти на особовий рахунок Кабінету Міністрів України у вигляді фінансування за умовний кВ. 2011р., у тому числі:      
1.1 * на видатки установи за КЕКВ 2111,2120,2174,2720    
1.2 * для перерахування підвідомчим установам    
Перераховано платіжними дорученнями НУБіП України, у тому числі:      
2.1 * на видатки установи за КЕКВ 2111(1000тис.грн.), 2120(363тис.грн.),2174 (237тис.грн.), 2720 (900тис.грн.)    
2.2 * для перерахування підвідомчим установам    
  Платіжними дорученнями НУБіП України перераховано кошти вищим навчальним закладам за КЕКВ 2111, 2120, 2174, 2720:      
3.1 * ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» 2111 (500тис.грн.), 2120 (182тис.грн.), 2174 (58тис.грн.), 2720 (100тис.грн.)    
3.2 * ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» 2111 (500тис.грн.), 2120 (182тис.грн.), 2174 (60тис.грн.), 2720(88тис.грн.)    
3.3 * ВП НУБіП України « Боярський коледж екології і природних ресурсів» 2111 (500тис.грн.), 2120 (182тис.грн.), 2174(58тис.грн.), 2720 (90тис.грн.)      

Завдання 2

На підставі виконаних НУБіП України операцій (див. завдання 1) зробити відповідні записи у Картці аналітичного обліку отриманих асигнувань та Книзі аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам зазначеної установи (по ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»)


_______________________ (назва установи) Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 


Код програмної класифікації________  
       

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ОТРИМАНИХ АСИГНУВАНЬ

За 20____ р.

Показники Разом У тому числі за кодами економічної класифікації видатків
                                 
Затверджено кошторисом на рік                                          
Зміни, внесені до кошторису Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Дата Підстава
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

 

Надійшло асигнувань

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) Назва та номер документа Разом У тому числі за кодами економічної класифікації видатків
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
Усього асигнувань з початку року:                                          
Залишок річних бюджетних призначень                                          
Виконавець: _______ (посада) _______ (підпис) _________________ (ініціали і прізвище) Перевірив: _______ (посада) _______ (підпис) _________________ (ініціали і прізвище)  
                                                               
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 6 жовтня 2000 р. № 100
_______________________ (назва установи)  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 


     

КНИГА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ, ПЕРЕРАХОВАНИХ ПІДВІДОМЧИМ УСТАНОВАМ


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав