Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Билет №8 2 страница

Читайте также:
  1. B) созылмалыгастритте 1 страница
  2. B) созылмалыгастритте 1 страница
  3. B) созылмалыгастритте 2 страница
  4. B) созылмалыгастритте 2 страница
  5. B) созылмалыгастритте 3 страница
  6. B) созылмалыгастритте 3 страница
  7. B) созылмалыгастритте 4 страница
  8. B) созылмалыгастритте 4 страница
  9. CONTRATO DE LICENÇA E SERVIÇOS 2 страница
  10. CONTRATO DE LICENÇA E SERVIÇOS 3 страница

 

Сыртқы ұйқы арт (a carotis externa) мойынға тармақ береді, ішкі қйқы арт(a carotis interna) тармақ бермейді. С.ұ.а алдыға қарай, медиальді орн, і.ұ.а латеральді, артқа қарай орн. С.ұ.а ұйқы арт-ң бифуркациясынан 1,5-2см жерде тіласты нервінің доғасымен қиылысады. С.ұ.а бірнеше тармақтары шағады, олар мойынның әртүрлі аймағын қамтамасыз етеді: 1) жоғарғы қалқанша арт- с.ұ.а медиальді бүйірінен шығып, сосын көмей арт береді, ол қалқанша безінің жоғарғы бүйіріне енеді. 2) тіл арт- сәл жоғарыдан шығып, Пирогов үшбұрышына өтіп, тлге енеді. 3) бет арт- жақ асты бұрышында с.ұ.а ішкі бүйірінен шығып, төменгі жақты айналып өтеді. 4) жоғарылаған жұтқыншақ арт-жұтқыншақтың бүйіріне бағытталған. 5) артқы құлақ арт- с.ұ.а артынан шығады и жоғары бағытталады, емізік өсіндісіне қарай тарайды. 6) шүйде арт с.ұ.а мойыннан тарайтын соңғы тармағы болып келеді, ары қарай шүйде аимағына барып, оны тармақтандырады. 7) самайдың беткей арт. 8) жоғарғы жақ арт. Соңғы 2 арт с.ұ.а-ң ең кейінгі бұтақтары болып табылады.

 

 

Билет

1.Бассүйектің ішкі негізі үш шұңқырға бөлінеді-алдыңғы, ортаңғы және артқы(fossa crania anterior, media,posterior).Бассүйектің алдыңғы шұңқыры,ортаңғы шұңқырдан сына тәрізді сүйектің кіші қанаттарының артқы шетімен және көру өзектерінің арасында орналасқан сүйек шығыңқысымен шектелген.Шұңқыр көз ұялар үстінде орн-н.Бұл шұңқырда «әтеш айдарының»бүйірлерінде келесі ағзалар орн-ды:1)Торлы сүйектің торлы пластинкасы(lamina cribrosa ossis ethmoidalis).Оның 30-шақты тесіктері(сribrae lamina cribrosae)арқылы мұрын кілегейінен басталатын иіс сезу нервісінің жіпшелері(fila olfactoria)өтеді.Алд және арт торлы сүйек қантамырлары мен нервтері өтеді.Мидың қатты қабығының алд артериясы алд торлы с.а-нан басталады.2)Соқыр тесік(foramen caecum)-әтеш айдары алдында орн-н,ол арқылы мұрын веналарын жоғ сагиталды синуспен ұштастыратын вена өтеді.3)Көру өзегі-сanalis opticus-сына тәрізді сүйектің кіші қанаттарының(ala minor ossis sphenoidalis)негізінде орн-н.Өзек арқылы көру нервісі мен көру артериясы өтеді.Бассүйек ортаңғы шұңқырында:1)Көздің жоғарғы саңылауы(fissura orbitalis superior)-бас сүйегінің ортаңғы шұңқырын көз шарасы қуысымен байланыстырады,бұл саңылау арқылы үш қозғалтқыш нервісі:көз қозғалтқыш нерві(n.oculomotorius),шығыршық нерві(n.trochlearis), әкететін нерві(n.abducens) және үш сезімтал нерві:маңдай нерві(n.frontalis),көзжас нерві(n.lacrimalis),мұрын кірпіктік нерв(n.nasociliaris) өтеді.Көздің жоғ саңылауы арқылы vena ophtalmica superior өтеді;2)Дөңгелек тесік(foramen rotundum)қанат-таңдайлық щұңқырға ашылады.Осы тесік арқылы үштік нервтің жоғ жақ тармағы өтеді;3)Сопақша тесік(foramen ovale)төменгі самайасты шұңқырға ашылады.Бұл тесік арқылы үштік нервтің төм жақ тармағы өтеді;4)Қылқанды тесік(foramen spinosum) бассүйектің сыртқы негізіне ашылады.Бұл арқылы мидың қатты қабығының ортаңғы артериясы және қылқанды нерв өтеді;5)Жыртық тесік(foramen lacerum) арқылы үлкен тасты нерв(n.petrosus major),кіші тасты нерв(n.petrosus minor),есту түтігі(tuba auditiva),дабыл жарғағын керуші бұлшықет(m.tensor tympani),дабыл жарғағы нерві(n.tensor tympani) өтеді;6)Ішкі ұйқы тесігі(foramen caroticum internum)арқылы ішкі ұйқы артериясы және симпатикалық өрім(plexus sympaticus) өтеді;7)Бет өзегінің(hiatus canalis facialis)-ол арқылы үлкен тасты нерв,мидың қатты қабығының ортаңғы артериясының тасты тармағы(ramus petrosus a.meningea media),есту венасы(v.auditiva) өтеді;8)Дабыл өзегінің жоғ тесігі (apertura superior canaliculitympanica)-ол арқылы кіші тасты нерв(n.petrosus major),дабыл артериясы(a.tympanica)өтеді.Бассүйек артқы шұңқырының тесіктері:1)Үлкен шүйделік тесік(foramen occipital magnum)арқылы сопақша ми(medulla oblongata),қосымша нерв(n.accesorius), омыртқа артериясы (a.vertebralis)веналар өрімі(мидың веноздық қуыстарын,жұлынның веноздық өрімдерін ұштастырады)өтеді;2)Мойындырық тесік(foramen jugulare) арқылы тесіктің алдыңғы бөлімінде тіл-жұтқыншақ нерві(n.glossopharyngeus),кезбе нерві(n.vagus),қосымша нерв(n.accessorius),артқы бөлімінде-ішкі мойындырық венасы(v.jugularis interna),ми артқы қабығының артериясы(a.meningea posterior) өтеді;3)Тіластылық тесік арқылы(canalis hypoglossali)арқылы тіласты нерві өтеді;4)Ішкі есту түтігі арқылы бет нерві(n.facialis),есту нерві(n.acusticus),аралық нерві,ішкі есту артериясы және веналары өтеді;5)Ұяшық өзектің сыртқы тесігі(aperture externa canaliculi cochlea)арқылы ұлу өзекшесінің венасы өтеді;7)Емізік тәрізді сүйектегі тесік(foramen mastoideum)арқылы аттас веналық шығарушы(v.emissarium mastoideum) өтеді.Ол sinus sigmoideus-ті шүйде венасымен байл-ды.

2.Мұрын қуысын саvum nasi,cыртынан мұрын қалқаны жауып жатады.Оның келесі 6қабырғасын ажыр-мыз:алд,арт,төм,ішкі,сыртқы.1.М.қ.алд қабырғасы-сыртқы мұрыннан nasus externus және танау тесігінен тұрады;2.М.арт қаб-жұтқыншақ пен екі тесік арқылы-хоанамен қатынасады;3.Жоғ.қаб-lamina cribrosae assis ethmoidalis-пен шек-ді,ол әтеш айдаршығы crista galii бүйірлерінде орналқан;4.Төм.қаб-қатты,жұмсақ таңдай болып бөлінеді,palatum durum et palatum molle;5.Сыртқы қаб мұрынның үш шеміршегі және солардың арасында орн-қан 3мұрын жолдары бар.Бұл кезде мұрынның жоғ және орт шеміршектері торлы сүйектің бөліктері болып,ал мұрынның төм.шеміршегі дербес сүйек болады;6.М.қ.ішкі қабырғасы-мұрынның перделік шеміршегінен тұрады.Ол сүйектен және шеміршектен құралған.Сүйекті бөлігі желбезектен және торлы сүйектің перпендикулярлы пластинкасынан(lamina perpendicularis ossis ethmoidalis) тұрады.Мұрын қуысының қантамырлармен қамтамасыз етілуі сыртқы және ішкі ұйқы артериясы арқылы жүзеге асады.Мұрынның алдыңғы бөлігі торлы артерияның алд және артқы тармақтары арқылы қоректенеді.Олардың екеуі де көз артериясының(a.ophthalmica) тармақтары болып табылады.Олар аттас тесіктер арқылы мұрын қуысына енеді(foramen ethmoidale anterior et posterior).Мұрынның артқы бөлігі а.sphenopalatina арқылы қанмен қамтамасыз етіледі.Бұл тамыр а.maxillaries тармағы болып табылады,қанат таңдай шұңқыры арқылы foramen sphenopalatinum мен мұрын қуысына енеді,оның артқы бмен мұрын қуысына енеді,оның артқы бөлігінде тармақталады.Мұрын қуысының сыртқы шырышты бөлігі қосымша а.facialis арқылы қанмен қамтамасыз етіледі.Олар a.ophthalmica(a.a.ethmoidalis anterior et posterior),a.sphenopalatina және a.facialis.Мұрын қуысының нервтенуі:1.Fila olfactoria(иіс сезу жебі)иіс сезу аймағынан шығады.Олар мұрын қуысының арт жоғ және орт шеміршектерінде орн-ды.2.Nn.nasales postreriores-мұрынның артқы нервтері,ganglion sphenopalatinum-нан шығады және мұрын қуысының артқы бөліміне тармақталады.3.Nn.ethmoidales anterior et posterior(алд жыне артқы торлы нервтер)- олар r.ophthalmicus n.trigemini-ден шығады.4.N.nasopalatinus(scarpae)(мұрын-таңдай нерві)-ganglion sphenopalatinum тармағы болып табылады.Ол foramen sphenopalatinum тармағы болып табылады.Ол foramen sphenopalatinum-нан өтіп,мұрын пердесіне тарап,қуыстың алд бөлігіне жетіп тармактанып,canalis incisivus арқылы ауыз қуысына шығады да мұрын желбезегін нервт-ді.

3.X жұп-кезбе нерві(n.vagus)-ең ұзын нерв.Құрамында қимыл,сезімтал,секреторлық талшықтары бар.Ядросы сопақша мидың ромб тәрізді шұңқырында,кезбе нерв үш бұрышында орналасқан.Бассүйектен мойындырық тесігінің алдынан шығады. Симпатикалық баған(truncus symphaticus)ұйқы артериясының артқы жағында қан тамырлар қынабынан тыс,омыртқа мен бұлшықеттерді жабатын 5-ші шандыр астында жатады.Көбінесе ол truncus symphaticus ұйқы төмпешігінен ішкері жатады,сирегірек VI мойын омыртқасының көлденең өсіндісімен сәйкес келеді.Тruncus symphaticus-тен мойын және иық бағанасы түбірімен байл-тын жалпы тармақтар-r.communicantes бөлінеді.Мойын өрімі(pl.cervicalis)мойынның тереңдегі бұлшықеттерінің басталатын жерінде (омыртқаның алд қаб)түзілетін мойынның қайыс бұлшықеті-mm.splenius colli,жауырынды көтеретін бұлшықет-m.levator scapulae және алд сатылы бұлшықет-m.scalenus anterior жоғ төрт мойын нервтерінің С1-СIV алд тармақтарынан түзіледі.Мойын өрімінің тармақтары осы бұлшықеттердің алдымен төмен және сыртқа қарай жүреді.Нәтижесінде 8тұзақ түзіледі.N.occipitalis minor-терілік нерв 2-ші тұзақтан,n.auricularis magnus және n.cutaneus colli-3-ші тұзақтан,ал n.supravicularis,қөқет нерві(n.phrenicus)бөлігі-4-ші тұзақтан түзіледі.Мойын өрімі(pl.cervicus)мойынның бесінші шандырының артында орналасқан.Мойынның жоғ бөлімінде тіласты сүйегі деңгейінде,жалпы ұйқы артериясының үстінде веналық тамыр жатады.Жалпы бет венасына құятын веналар-жоғ қалқанша венасы(v.thyreoidea superior),тіл венасы(v.lingualis),беттің алд веналары.V.jugularis interna-ның жоғ бөлігі өте нәзік,жұқа,артқа таман жатады.N.vagus бағанасының ІІ мойын омыртқа деңгейінде және сәл жоғарырақта түйінденіп жуанданады.Бұл жерге n.vagus-тан-жоғ көмей нерві(n.laryngues superior)түзіледі,ал ол артына және қиғаш бағытта түсіп,симпатикалық бағанға байланыстырушы тармақ береді.Симп.нерв бағанасының жоғары мойын түйіні(gangl.cervicale superior trunci sympathici) II-III мойын омыртқаларының көлденең өсіндісінің деңгейінде болады.Бұғана маңында қантамыр-нерв шоғырының алдында m.sternothyroideus пен m.sternohyoideus,ал одан 1.5-4.0см жоғ,көлд m.omohyoideus жауып жатады.Үшінші шандырмен бірге,ол жауып жатқан бұлш-терді ашқанда v.jugularis interna-ның кеңейген буылтығы(bulbus jugularis interna)көр-ді.Осы жерде оған-v.jugularis externa,кейде v.colli superficialis құяды.Әрі қарай ішкі мойындырық венаның буылтығымен қатар жүріп m.scalenus anterior-дың ішкі қырында,кезбе нервтің сыртымен жүріп,одан а.subsclavia және v.subsclavia арасына еніп,кеуденің алд орталығына енеді.Мойында кеуде өзегі(ductus thoracicus) a.carotis communis пен a.vertebralis sinistra арасында орн-қан доға құр-ды.Кейде truncus jugularis пен truncus subclavius дербес веналар бұрышына н/е а.Subsclavia-ға құяды.Артерияның алдында оны жоғарыдан төмен қиып n.vagus пен n.phrenicus өтеді,ал олардың арасында truncus sympathicus-тің жіңішке бағанасы орналасқан.

Билет

1.Бет нервінің топографиялық бағдарлы және проекциялық анатомиясы.Б.н.- Беттің мимикалық бұлшықеттерін қимылдататын нерв.ядродысы ми көпірінің дорсальді бөлігінде орналасқан. Ішкі есту тесігі арқ ішкі есту жолына өтіп бет нерві өзегіне енеді.бет неві өзегі саай сүйегінің тасты бөлігінде жатады ол 3 бөліктен тұрады.Б.н. зақымдануының кл. Белгілері оның жарақаттану деңгейіне байланысты.Б.н. тармақтары мимикалық бұлшықеттен басқа маңдай,шүйде,бізтәрізді,екі құрсақты бұлш нервтендіреді.

2.Ауыз қуысының кл.анатомиясы,шекаралары,жұмсақ,қатты таңдай қабаттары,қандануы,нервтенуі,лимфаағымы,аран шекаралары,Пирогов-Вальдейер сақинасы.А.қ беттің төменгі бөлігінде орналасқанауыз тесігі асқорытк жүйесінің бастапқы бөлігі ауыз қуысына өтеді.

Негізгі ау.қ шекаралары:-алдынан тістер,альвеолалық өсінділер,қызықиек.

-төменнен:ауыз қуысының түбі

-Үстінен:қатты және жұмсақ таңдай

Жұмсақ таңдайдың артқы бөлігін:таңдай жапқышы,ауыз қуысының қабыргасы құрайды.Таңдай жапқышы ауыз қуысының жұтқыншаққа өтетін тесік.Ол аранды шектеп тұрады.Тістерді беттестіргенде ауыз қуысы саңылау тәрізді сияқты болады себебі тіл бар.Ауыз түбі тіл,бет артериясымен нервтенеді.аттас веналармен канданады.Лимфалық ағыс иек асты арқ жүерді.Қатты таңдай:негізін –жақ сүйектің таңдайлық өсінділері мен көлд.таңдай сүйек пластиналры құрайды.Жұмсақ таңдай:қатты таңдайдың жалғасы бола тұрып,ауыз қуысының жұтқыншақтық мұрын бөлімінен бөледі.Таңдайдың нервтенуі:үшкіл нервтің екінші тармағының тармақтануы арқ. жүреді.Аран:-ауыз қуысын жұтқыншақпен қосатын тесік.Жоғарыдан таңдай пердесімен бүйірінен тіл-таңдай доғалары төменнен тіл бүбірімен шектелген.Таңдай бадамша бездеріне:жұтқыншақ,таңдай бадамша безі,тіл,түтікше жатады оны—Пирогов лимфаэтикалық сақинасы деп атаймыз.

3.Өңеш және жұтқыншақтың мойын бөлімінің кл.анатомиясы қандануы,нервтенуі:Өңеш-3 бөлімі мойын, кеуде,құрсақ.өештің ұз25 см.өңештің бірінші тарылған жері –кеңірдек,екінші-бифуркация тұсында,үшінші-кокет.қозғалуы. вертикальді,бүйірге бағытталған.Өңештің синтомиясы:өңештің басталар жері жүзік тәрізді шеміршектің артында жатады. Қандануы,нервтенуі:төменгі қалқанша без артерия тармақтары арқ.Көмейдік қайтатын нерв арқ.өңеш лимфа тамырлары төмендегі лимфа тамырларына құяды.

Жұтқыншақ:бассүйегінің негізінен бастап 7 мойын омыртқа деңгейінде өңешке өтетін жерге дейін созылып жатыр. Жұтқыншақ 3 бөлімнен тұрады:жоғарғы-мұрындық,ортаңғы-ауыздық,төменгі-кмйлік бөлім.Қандануы:-өрлеме артериялар арқылы.

Билет

1) Бастың бет сүйектері үш деңгейде орналасқан: жоғ, орт, төм. Жоғ деңгей сүйектеріне: екі жоғ жақ сүйектері, екі таңдай сүйегі, екі мұрын сүйегі, екі жас сүйегі, мұрынның төм екі шеміршегі және желбезек жатады. Орт деңгей сүйектеріне: төм жақ қатынасады. Бұған жақтың денесі және төм жақ буыны кіреді. Төм деңгей сүйектеріне: тіласты сүйек жатады. Сүйектің денесін және үлкен және кіші мүйіздерін ажыратады.

Жоғ жақтың соққыға қарсы тұрушы мықты жерлері контрфорстары вертикальды орн, жоғ жақта уш контрфорсты ажыратады: алд, бүйірлік, артқы. Алдыңғы контрфорс мұрынның жиегімен өтіп, жоғ жақтың маңдай өсіндісіне созылады (маңдай мұрын контрфорсы). Бүйірлік контрфорс ұяшықтық альвеолярлы айдаршығының бойымен өтеді(альвеолярлы бет контрфорсы). Артқы контрфорс негізгі сүйектің қанат тәрізді өсіндісінің бойымен өтеді(таңдай контрфорсы). Ол жоғ жақ төмпешігі және таңдай сүйегінің денесімен тығыз байланысқан.

Төм жақта екі контрфорс бар: альвеолярлық- жоғ қарай альвеолярлардың ұяшықтарына бағытталған. Өрлеуші- төм жақтың тармағы бойымен, оның мойны және басына қарай бағытталған.

2) Алғ тіл кілегейге ораған бұлшықетке ұқсайды. Желбезек доғалары арасынан жұп тіл төмпешігі дамиды. Осы төмпешіктен тіл арқасы дамиды. Тілдің бүйірлерінің төмпектері қосылып тілдің денесі мен ұшының кілегей қабатын құрайды. Тілдің түбірін тұтқа дейді. Тұтқа мен тақ төмпек арасында қалқанша тіл өзегі бар. Тілдің даму ақаулары: 1. Тіл жүгенінің қысқаруы. 2. Тіл ұшының айырылуы, қосымша тіл немесе қосарланған тіл ақауы п.б. 3. Макроглоссия және микроглоссия. Тіл шырышты қабатпен жабылған. Оның рельефі төм, бүйір, жоғ беттерінде әртүрлі. Төм бетінің шырышты қабатының құрылысы көп қабатты, жалпақ, мүйізделмейтін эпителий. Тілдің жоғ және бүйір бетінің шырышты қабаты қозғалмайды, өйткені ол бұлшықетке жабысқан және ерекше бүртіктермен қамтылған. Тілде бес түрлі бүртіктер болады: конус тәрізді, жіп тәрізді, саңырауқұлақ тәрізді, науашық тәрізді, жапырақ тәрізді. Бұл бүртіктер шырышты қабаттың туындылары б.т. Конус, жіп, саңырауқұлақ тәрізді бүртіктер тілдің жоғ бетінде болады. Науашық тәрізді бүртік тілдің алд бетінде орн, саны 6-дан 12 ге дейін. Жапырақ тәрізді бүртіктер оң және сол жиектерінде екі топ болып орн. Тіл түбірінің шырышты қабатында бүртіктер болмайды. Тілдің негізін бұлшықеттер мен дәнекер тіндер құрайды. Дәнекер тінді аппаратқа тіл пердесі және тіл апоневрозы жатады. Бұлш-ді тілдің ішкі және сыртқы бұлш і бар. Ішкә бқлш тіл ішінде орн тіл пішінін құрайды. Сырт бұл бассүйектен баст тіл ішінде аяқталып тілді қозғалт. Ішкі бұлш: Жоғарғы ұзына бойлы, Төменгі ұзына бойлы; көлденең,вертикалды. Сыртқ: иектіл, тіластытіл, бізтіл. Қандануы: тіл арт, тіластыі иекасты арт. Вена: тіл, тісасты, тіл арқасы терең тіл. Лимфа түйін: иек асты, жақ асты, терең мойын. Нерв: тіл, тілжұтқыншақ, кезбе.

3) Мойын лимфа түйіндері: Жақасты, иекасты, алд мойындық, латералды мойындық, терең мойындық. Жақасты: жақасты сілекей без шандырлы құндағының ішінде орн. Бет жұмсақ тін, қабақ мед бөл, ерін, мұрын, ауыз кіреберісі, тістер, қызыл иек, тіл орт бөл, ауыз қуыс түб. Лимфа жинайды. Иекасты 2шандыр аст орн. Иек аст, тістерден, тіл ұшы төменгі ерін лимфа жин. Алд мойын Мойын орт бөлігінде тіласты сүйек аст орн. Мойын ағзаларынан: кеңірдек, көмей, қалқвнша без. Латералды мойын түй сыртқы мойындырық вена бойында орн. Құлақ маңы лимфа жин. Терең мойын лимф түйін барлық бас пен мойын барлық лимфа тамыр қабылдайды. Терең түйіндер ауыз қуысы мүш, тіл артқы бөл ісігі кезд зақымданады. Қаңқаның қабыну ауруларында аденофлегмона көзі болып таб. Жақасты аденофлегмонасы шіріген тістермен зақымдалған жақтың сүйек қаб арқ жақасты лимфа түйін инфек тарағанда дамиды. Иекастылық флегмона ерін, иек асты жағына инф түскенде дамиды. Тамыр қынап флегмонасы жақ асты флегмон таралу нәт түз. Лимфа тамырлар бойымен іске асады. Кеңірдек алд кеңістік шандырлы перде іріңдеуінен дамиды. Превисцералды кең флегмонасы көмей, кеңірдек, қалқанша бездің іріңдң қаб ніт дамиды. Ретровисцералды флегмона өңеш жарақаттануынан дамиды. Омыртқа алды шандыр арт дамитын іріңдіктер мойын омырт туберкулез үрд болады.

 

 

№. 22 билет

1.n.facialis foramen stylomastoideum- нен шыға салып бездің тереңіне еніп,нервтік өрім құрайды.Бұл өрімнен gl parotis-тің алдында f parotoideomasseterica ны тесіп шығатын мимикалық бұлшық еттерге желпуәшсәз таралатын,екінші реттік бұтақтар тарайды.Ол үлкен қаз табаны деп аталады.Бет нервінің бұтақтары:

1)r temporalis құлақ қалқанынан жоғары бағытталып самай аймағына барады;

2)r zygomatici бет доғасының ортасы арқылы көз аймағына қиғаш бағытталады;

3) r buccalis бет доғасының астында көлденең орналасып,ұрт аймағының шайнау,жоғарғы еріннің бұлшықеттерін нервтендіреді.

5) r colli мойынның жоғары бөліміне қарай төмен бағытталады.

2.Жоғарғы жақ аймағында орналасқан патологиялық үрдістер кены тесіп шығатынзінде қолданады.Мысалы,қабыну үрдісі кезінде ос нервтің шеткі тармақтарын жансыздандыру мүмкін болмайды.Сондықтан хирург дөңгелек тесіктегі негізгі нерв бағанасын жансыздандыруға мәжбүр болады.Оған қанат-таңдайлық шұңқыр арқылы жетуге болады.Осы жолмен оның невралгиясы кезінде нервтің алкоголизациясын да өткізеді.Ине екпесін 2 сызықтың қиылысқан нүктесінде енгізеді: көз ұясының сыртынан вертикальды төмен және бет сүйек доғасының төменгі қырымен горизонтальды жүргізілген сызықтардың айқасқан жеріне жасайды. Бірақ осы жағдайдаш.прицтің қалпын өзгертіп тұрады: алдымен ине tuber maxilla- ға тіреледі,кейін шприцті ортаңғы сызыққа қайта бағыттаймыз,ине төмпешіктен сырғанап, қанат-таңдайлық ойыққа кіргенше итереді.Енгізердің алдында,шприцті қайта сорғанда,қан пайда болмаса,ерітіндіні жіберуге болады.

3.Жақасты сілекей безі құндағында,безді қоршап жатқан майшелінде лимфа түйіндері орналасады.Жақасты аденофлегмонасы- көп жағдайда шіріген тістер мен зақымдалған жақтың сүйек қабығы арқылы жақасты лимфа түйіндеріне инфекция таралғанда дамиды.Иекастылық флегмоналар ерің немесе иек асты жағынан инфекция түсуі нәтижесінде дамиды.Жақасты және иекастылық лимфа түйіндері мен шелдері іріңді үрдіске ауыз қуысы түбінің флегмонасы кезінде де душар болуы мүмкін.Бұл флегмоналарда ірің ауыз қуысы түбінен жақасты аймағына mm hypoglossus et mylohioudeus арасында жақ асты безінің өзегі жүретін саңылау арқылы өтеді.Осы жерде ірің болып,нәтижесінде тамырлық қынаптың бүзылуына әкеледі.

Тамырлар қынабының флегмонасы- жақасты флегмонасының ары қарай тарылуы нәтижесінде түзіледі.Бұл тарылулар жақ асты түйіндерін мойынның терең түйіндерінің жоғарғы тобымен қосатын лимфа тамырлары бойымен іске асады.Тамырлар бойындағы шелдегі ірің кеуде қуысының алдына таралады, ал лимфа тамырлары бойымен инфекция бұғана асты шұңқырының май шеліне өтуі мүмкін. Жоғары қарай іріңнің жақасты шұңқыры мен парафарингеалды кеңістікке жайылуы мүмкін.

Билет

1)Шайнау актіне қатысатын шайнау және көм.б.е-ң клин.анат,сипаттамасы,қан,нерв.лимфаа.

Шайнау б.е-негізгі және көмекші д.б.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 40 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав