Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характеристика навколишнього соціального середовища і оцінка впливів на нього об'єкту антропогенної діяльності

Кожна кількісна чи якісна зміна природного середовища має вплив на людину, її здоров’я, умови життя. Стосовно демографічної ситуації району слід сказати, що на зміну чисельності населення значною мірою впливає його міграція. Найбільш «рухливі» контингенти населення у молодшому працездатному віці (до 34 р.). Жінки значно активніше мігрують, ніж чоловіки, майже у всіх вікових групах.Знижується абсолютна кількість народжених, а, відповідно, і коефіцієнт народжуваності. Кількість населення на 1 січня 2007 року у м. Житомирі становила – чоловіки – 126259, жінки – 146754. Одним із показників добробуту і соціально-економічного благополуччя країни є стан здоров'я підростаючого покоління. На жаль, тенденції щодо покращення стану здоров'я дітей в області не спостерігається. У структурі захворюваності дітуй у віці 0 – 14 років домінують хвороби органів диханя (61,9%), друге місце посідають інфекційні та паразитичні хвороби (5,9%), на третьому місці хвороби шкірі та підшкірної клітковини (5%). Зросла питома вага хвороб нервової системи. Органів травлення. Також значне місце припадає на травми, отруєння та ін., зростає захворюваність дітей на туберкульоз.

Район, що знаходиться біля промплощадки - міська селитебна зона. Згідно вимог «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (ДСП 173-96) – величина нормативного розміру СЗЗ для об'єкту господарювання встановлена розміром 100 метрів, як підприємству 4-го класу виробництва. Нормативний розмір СЗЗ згідно вимог ДСП 173-96 витримано у всіх напрямках. Нормативний розмір СЗЗ повинен перевірятися розрахунками забруднення атмосферного повітря відповідно до вимог «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия», з урахуванням перспективи розвитку об'єкту та фактичного забруднення атмосферного повітря.

Відомості щодо стану забруднення атмосферного повітря наведені в таблиці 5.1

Таблиця 5.1.

Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин

№ п/п Найменування забруднюючої речовини ГДК (мг/м) Фонова концентрація (мг/м)
Тверді речовини 0,3 0,16486
Оксид вуглецю 5,0 3,15070
Діксид азоту 0,085 0,03400
Діоксид сірки 0,5 0,03400

 

В результаті виробничої діяльності панчішна фабрика здійснює викид 24 забруднюючих речовин.

Критерій Мі г/сек ÷ГДК і м.р. , що визначає небезпеку джерел викиду й доцільність виконання розрахунків в обсязі уніфікованих програм розрахунку забруднюючих речовин, що виконуються на ЕОМ , залежно від параметра φ (величина, що характеризує умовну витрату повітря, необхідного для розведення шкідливої речовини в атмосферу, до ГДК, м/с), визначався відповідно до вимог:

Мі ÷ ГДК і > φ;


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав