Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

На виробничу переддипломну практику,

Читайте также:
  1. Виробничу характеристику.

студенту спеціальності 5.05050311 “Хімічне і нафтове машинобудування”

________ курсу групи ________

___________________________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

строки практики з “____” ____________ 201 __ р. по “____” _____________ 201 __ р.

Місце проходження практики: місто ______________

Підприємство ___________________

 

Узгоджено Керівник практики від бази ___________
ГРАФІК ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО МІСЦЯХ ПРАКТИКИ

 

Оформлення на практику і ознайомлення з підприємством Вивчення обов’язків ІТП в цехах Ознайомлення з роботою основних підрозділів підприємства Збір матеріалу з теми проекту Оформлення звіту
Майстра Контр. майстра Технолога СКТВ КБ ТБ БТН ВТК
Кількість днів
                     

Керівник практики :

Від коледжу ___________________________

(ПІБ)

Від заводу _____________________________

(ПІБ)


ЗМІСТ ЗАВДАННЯ

 

  1. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1 Коротка історія підприємства

1.2 Коротка характеристика заводу. Продукція, що випускається заводом, її характеристика і значення для народного господарства

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

2.1 Вивчення посадових обов’язків майстра

2.1.1 Технологічні процеси і обладнання, які застосовуються в цеху

2.1.2 Обов’язки і права майстра

2.1.3 Порядок розподілення робіт по робочих місцях, виписка нарядів, забезпечення робочих місць матеріалами, заготовками, інструментами та пристроями

2.1.4 Планування і контроль виконання змінних і добових завдань

2.1.5 Робота майстра з поліпшення якості продукції

2.1.6 Організація техніки безпеки і протипожежної охорони в цеху

2.2 Вивчення посадових обов’язків технолога

2.2.1 Призначення і функції технологічної служби цеху

2.2.2 Обов’язки і права технолога

2.2.3 Технологічна документація технолога (дати заповнені зразки)

2.3 Вивчення посадових обов’язків контрольного майстра

2.3.1 Організація системи якості продукції в цеху

2.3.2 Обов’язки і права контрольного майстра цеху

2.3.3 Методи і засоби контролю деталей, вузлів, готових виробів і зварних швів

2.3.4 Засоби з попередження браку

2.4 Ознайомлення з роботою спеціального конструкторсько-технологічного відділу (СКТВ)

2.4.1 Призначення СКТВ, структура та взаємозв’язок його підрозділів між собою та іншими службами заводу

2.5 Ознайомлення з роботою конструкторського бюро (КБ)

2.5.1 Призначення, структура і взаємозв’язок КБ з іншими службами заводу

2.5.2 Права і обов’язки конструктора

2.5.3 Види, порядок розробки і затвердження конструкторської документації

2.6 Ознайомлення з роботою бюро технічного нормування (БТН)

2.6.1 Призначення, структура і взаємозв’язок БТН з іншими службами заводу

2.6.2 Порядок обліку і аналізу трудоємкості

2.6.3 Види норм часу і порядок нормування складально-зварювальних робіт. Нормативи часу

2.7 Ознайомлення з роботою відділу технічного контролю (ВТК)

2.7.1 Призначення ВТК, його структура та взаємозв’язок з іншими службами заводу

2.7.2 Документація ВТК

 

  1. ЗБІР МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

3.1 Призначення, принципова схема, будова, принцип роботи і технічна характеристика апарата

3.2 Технічні умови на виготовлення апарата

3.3 Схема складання апарата

3.4 Технологічний процес складання і зварювання складальних одиниць з заповненням технологічних карт

3.5 Обладнання, пристрої та інструменти, що застосовуються при виготовленні і контролю їх якості

3.6 Норми витрат основних і допоміжних матеріалів, що застосовуються для виготовлення одного виробу та їх вартість

3.7 Калькуляція собівартості одного виробу

 

Керівник практики :

від коледжу _____________________

(ПІБ)

від заводу ______________________

(ПІБ)


Міністерство освіти та науки України

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав