Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стандартты функциялар, стандартты типтердiњ сипатталуы

Читайте также:
  1. Стандартты конфигурацялық файлдарды көшіру, қолданушыларды өшіру, тіркеу жазбаларын сөндіру командалары.
  2. Стандартты типтердің сипатталуы

Турбо Паскаль тілінде алдын ала программалары жасалып аты модульге жинақталып қойылған, қажет кезінде қоюға болатын объектілер бар. Солардың бірі стандартты бар болып табылады. Олар жиі кездесетін математикалық басқа да функцияларды есептеу үшін қолданылады. Стандартты функцияны жазу үшін міндетті түрде функцияның аты және ішінде аргументі көрсетілуі қажет.

Стандартты функциялар: abs(x), sgr(x) - х-тің квадраты, sin(x), cos(x), exp(x), ln(x), sgrt(x) - х-тің квадрат түбірі, argtan(x), frac(x) -санның бөлшегі, int(x) - санның бүтіні, рі(3.14159) т.б. Бірсыпыра стандартты функциялар төмендегі кестеде келтірілген. Функцияны есептеу барысында аргумент пен функция типтерінің әр уақытта сәйкес келе бермейтінін есте сақтаған жөн.

1.Арифметикалық функциялар. Арифметикалық функцияларда бүтін және нақты шамалар пайдаланылады. Олар төмендегі кестеде көрсетілген.

 

Паскаль тілінде жазылуы 1.1.1.1 Атқаратын қызметі Функция типі
abs(x) Аргументті абсолюттік х-тің
  шамасы типіндей
arctan(x) Аргументтің арктангенсi нақты
cos(x) Аргументтің косинусы нақты
sin(x) Аргументтің синусы нақты
exp(x) е-нің х доржесі нақты
frag(x) х санының бөлшек нақты
  бөлігі нақты
int(x) х санының бүтін болігі (бүтін)
    нақты
ln(x) Х-санының натурал  
  логорифмі  
Pi п -дің мәні  
  рі=3.14159265  
sgr(x) х-тің квадраты х-тің
    типіндей
sgrt(x) х-тің квадрат түбірі нақты

 

 

Е с к е р т у. Егер компьютордың кілті {SN+} түрінде болса, функцияларды real нақты типі орнына extended типі аланылады.

2. Типтерді өзгерту функциялары. Бұл функциялар шамалардың бірін өзгерту үшін пайдаланылады. Мысалы, нақты санды бүтін 1, цифрлар түрінде берілген символдар тізбегін бүтін санға, т.б. барады. Олар:

Chr(x) - х санын (кодын) символға аударады. High(x) - шаманың максимум мәнін береді. Low(x) — шаманың минимум мәнін береді.

Ord(x) — саналатын (реттелген) типті бүтін типке көшіреді, Мысалы, аргумент реттелген типте (логикалық, символдық, сана­латын) болса, онда нәтиже типі Longint болады.

Round(x) — нақты санды бүтін санға дөңгелектейді.

Тгипс(х) — нақты санның бүтін бөлігін береді.

З.Реттелген типтегі шамаларга пайдаланылатын функциялар. Бұл функциялар реттелген типтегі шамалар үшін пайдаланылады. Мысалы, элементтің алдындағы немесе соңындағы элементті анықтау, т.б. Олар:

Odd(x) — х сандық шамасының тақ екендігін тексеру. Мүнда; аргумент типі Longint түрінде, ал сан тақ болса, нәтиже true(щиқат), жұп болса false (жалған) болады.

Pred(x) — реттеліп орналастырылған х-тің алдыңғы мәнін:береді.

Succ(x) — реттеліп орналастырылған тізбектегі х-тің келесі ^мәнін анықтайды. Егер бұл функцияны соңғы элементке пайдаланса, қате деген хабар шығады.

 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 119 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав