Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Спорідненні доктрини

 

Зміни в роботі імунної системи починаються задовго до будь яких проявів старіння організму. Нормальна імунна реакція й непорушена генетична регуляція імунореактивності – необхідна умова стійкості до хвороб і старіння.

На вікові ослаблення функцій імунної системи впливають як екзогенні, так і ендогенні фактори: зміна клітинного оточення (порушення нейрогуморальної рівноваги), зміни самих клітин імунної системи. Багатьма дослідниками старість розглядається як Т-імунодефіцит і, характерні для старіння зміни в популяції Т-клітин обумовлені віковою інволюцією тимусу.

При старінні відбувається зменшення кількості Т-лімфоцитів. Однак іноді загальна кількість клітин може й не змінюватися, але збільшується кількість клітин, що мовчать, незатребуваних клітин, що пов'язано зі зниженням активності рецепторного апарата клітини. Старіння характеризується більш вираженим зниженням рівня популяції Т-супресорів (CD8+ клітин) і менш вираженим – Т хелперів (CD4+ клітин). Виявляються певні особливості усередині популяцій Т-хелперів у літніх людей, зокрема, спостерігається дефіцит Т-клітин пам'яті.

Головна вікова зміна імунної системи – інволюція тимусу, що починається при статевому дозріванні. Вона складається в прогресивній втраті клітинності (до старості маса тимусу зменшується на 90%) з виснаженням лімфоїдного пула клітин у зонах кори й кистозними змінами епітеліальних клітин. Зі збільшенням віку знижується вихід диференційованих Т-клітин, синтез і секреція поліпептидних гормонів тимусу, таких як тимозин, тимопоетін і тимулін. У всіх випадках зниження ендокринної активності тимусу відіграє патогенну роль у вікових дисфункціях імунної системи.

При старінні відбувається зниження експресії антигенів гістосуміснності на Т-лімфоцитах, що обумовлює зниження розпізнавання алоантигенів і подальшої передачі інформації, необхідної для елімінації антигену й антитілопродукції.

Однак вплив інволютивних процесів у тимусі не обмежується тільки Т-клітинною ланкою імунітету, вони захоплюють і В-клітинну ланку – як шляхом взаємодії клітин в імунній відповіді, так і шляхом впливу на формування В-клітин з їхніх попередників у кістковому мозку, в окремих випадках В-клітинний імунодефіцит залежить від внутрішніх дефектів самих В-клітин.

Вікові зміни гуморального імунітету. Старіння значиме асоціюється із присутністю різних антитіл, особливо антитіл проти ядерних антигенів. Є також докази, що старіння діє на швидкість продукції антитіл за допомогою активованих В-клітин.

У процесі старіння слабшає гуморальна імунна відповідь як на аутологічні, так і на екзогенні антигени, у чому безпосередньо беруть участь різні класи імуноглобулінів. З віком розвивається дисбаланс імуноглобулінів. Безперечним при старінні є зниження в крові концентрації IgМ, тобто знижена первинна гуморальна відповідь. Вміст IgG і IgА має тенденцію до збільшення. При наявності інфекційного процесу особливо зростає концентрація IgА. Дисбаланс імуноглобулінів вказує на зниження протимікробного захисту, із цим пов'язане підвищення сприйнятливості до інфекцій у людей літнього й старечого віку.

Є відомості про зниження концентрації лізоциму, активності b-лізину й вмісту С3 компонента комплементу в літніх осіб. Зміни в макрофагальній системі при старінні пов'язані зі зниженням міграційної здатності клітин, зі зменшенням числа активних клітин, зі зниженням інтенсивності поглинання й руйнування захопленого матеріалу, тобто зниженням поглинальної здатності й здатності макрофагів до перетравлення.

Для літнього й старечого віку характерне зниження не тільки протимікробного імунітету, але й противірусного й протипухлинного захисту, що безпосередньо пов’язано з реакціями клітинного імунітету в яких беруть участь природні кілери. При старінні змінюється кількісний вміст клітин кілерів; воно може як збільшуватися, так і знижуватися. Функціональна ж їхня активність після 70 років, як правило, знижується. Лише в довгожителів відзначається знову зростання активності NK-клітин, які беруть на себе реакції клітинного імунітету.

Підсумовуючи все вищесказане, зміни в імунній системі, що супроводжують старіння людини такі (Бутенко Г.М., 2003):

На закінчення приводимо основні відносні і абсолютні значення лейкоцитів і основних класів імуноглобулінів крові, складових показників імунограми, у здорової людини у віковому аспекті (табл. 3).


Таблиця 3. Показники імунограми у здорових людей різного віку

 

Показник Cередні значення М ± m у людей різного віку
18 - 25 років 27 - 55 років 60 - 80 років
Лейкоцити, 109 6,53 ± 0,25 5,60 ± 0,21 4,90 ± 0,26
Лімфоцити % 30,8 ± 1,07 29,4 ± 1,11 27,1 ± 1,00
Лімфоцити, 109 2,02 ± 0,15 1,65 ± 0,11 1,33 ± 0,12
Нейтрофіли:      
палочкоядерні % 1,8 ± 0,02 1,56 ± 0,015 1,6 ± 0,02
сегментоядерні,% 58,2 ± 1,13 60,3 ± 1,18 62.6 ± 1,15
Моноцити,% 6,5 ± 0,27 6,2 ± 0,24 5,9 ± 0,25
Еозинофіли,% 2,3 ± 0,03 2,2 ± 0,03 2,4 ± 0,03
Базофіли,% 0,4 ± 0,003 0,4 ± 0,003 0,4 ± 0,003
Т-лімфоцити      
(Е-РОЛ),% 63,7 ± 1,35 67,3 ± 1,21 71,2 ± 1,30
Е-РОЛ, 109 1,28 ± 0,11 1,11 ± 0,10 0,95 ± 0,10
В-лімфоцити      
(М-РОЛ),% 9,6 ± 0,78 8,2 ± 0,88 8,5 ± 0,85
М-РОЛ, 109 0,19 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,11 ± 0,01
Нульові клітини % 26,7 ± 0,90 24,5 ± 0,92 20,3 ± 0,96
Теофілін-резістентні Т-лімфоцити % 49,8 ± 1,05 55,6 ± 1,17 54,4 ± 1,29
Теофілін чутливі Т-лімфоцити % 26,4 ± 0,77 25,4 ± 0,82 25,5 ± 0,96
Е-РОК % 41,7 ± 1,35 45,0 ± 1,08 47,4 ± 1,06
Нейтрофіли,%, фагоцитуючі 1,39 ± 0,10 1,86 ± 0,09 1,90 ± 0,10
lgA, г/л 1,2 ± 0,10 1,00 ± 0,09 1,01 ± 0,10
lgM, г/л 11,37 ± 0,39 9,85 ± 0,26 11,01±0,45
lgG, г/л 6,8 ± 0,12 8,1 ± 0,15 12,2 ± 0,19
ШОЕ. мм/год 6,53 ± 0,25 5,60 ± 0,21 4,90 ± 0,26

 

 

спорідненні доктрини

План.

2.1. Алберт Дайсі і його доктрина “The Rule of Law”

2.2. Rule of Law” і німецька доктрина “Rechtsstaat”


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав