Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Під час митного контролю та оформлення

Читайте также:
  1. VІІ. Організації контролю застосування СУР
  2. Агент з митного оформлення
  3. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.
  4. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  5. Види екологічного контролю.
  6. Види і методи фінансового контролю.
  7. Види митного контролю.
  8. Види митного режиму.
  9. Види фінансового контролю.
  10. Виконання заповіту. Оформлення права на спадщину.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

За результатами оцінки ризику у конкретному випадку переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, у тому числі за результатами контролю із застосуванням СУР, що здійснюється відповідно до ст. 337 МКУ, митниці (митні пости) ДФСУ обирають форми та обсяги митного контролю. При цьому формується перелік митних формальностей, визначених за результатами застосування вищезазначених інструментів з управління ризиками (далі – Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР).

При застосуванні АСМО для митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР формується за допомогою інформаційних технологій, за результатами автоматизованого контролю із застосуванням СУР, а також доповнюється/коригується митницею (митним постом) ДФСУ за результатами проведення комбінованого способу контролю із застосуванням СУР та/або неавтоматизованого способу контролю із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР містить відомості про:

а) назву митної формальності;

б) підрозділ/посадову особу – ініціатора включення митної формальності до переліку, прізвище, ініціали посадової особи, яка безпосередньо доповнила перелік;

в) підстави включення митної формальності до переліку;

г) вид митної формальності (обов’язкова, обов’язкова за умови, у разі потреби);

ґ) повідомлення до митної формальності.

Відомості відповідно до підпунктів «б», «в» цього пункту вносяться, якщо митну формальність додано за результатами проведення комбінованого способу контролю із застосуванням СУР та/або неавтоматизованого способу контролю із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР може також не бути сформованим взагалі або містити лише повідомлення, без зазначення митної формальності.

Форми та обсяги контролю, визначені в Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР, виконуються посадовими особами митниці (митних постів) ДФСУ при проведенні митного контролю та митного оформлення з урахуванням виду митної формальності та повідомлення до митної формальності та відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Посадові особи митниці (митного поста) ДФСУ, які здійснюють митний контроль та митне оформлення у конкретному випадку переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, в обов’язковому порядку переглядають сформований за допомогою інформаційних технологій Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР та доповнюють/коригують Перелік митних формальностей за результатами проведення комбінованого способу контролю із застосуванням СУР та/або неавтоматизованого способу контролю із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Якщо в Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР наявні митні формальності, до виконання яких необхідне залучення посадових осіб або структурних підрозділів митниці ДФСУ , які перебувають або розташовані не в місці здійснення митного контролю, то посадова особа митниці (митного поста) ДФСУ , визначена для здійснення митних формальностей, повідомляє про такі митні формальності керівнику (заступнику керівника, старшому зміни) підрозділу митного оформлення (далі – ПМО) або особі, яка його заміщує, а також вживає заходів для невідкладного повідомлення (у тому числі засобами телефонного, факсимільного зв’язку, електронної пошти тощо) про такі митні формальності посадових осіб або структурних підрозділів митниці ДФСУ .

Посадова особа або керівник структурного підрозділу митниці ДФСУ , у разі отримання відповідної інформації, невідкладно вживає заходів щодо забезпечення участі посадових осіб у проведенні митних формальностей.

Митна формальність з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР може не здійснюватись, коли:

а) виконання митної формальності неможливе (залежно від виду чи характеристики товару, від наявності відповідних технічних засобів, від можливості пред’явлення товару до митного контролю тощо);

б) виконання митної формальності недоцільне (очікуваний ефект від виконання митної формальності не перевищує затрат ресурсів митниці Міндоходів на виконання митної формальності; визначена митна формальність та відповідні завдання згідно з повідомленням до митної формальності були виконані раніше за ідентичною партією товару, яка переміщувалась за аналогічним зовнішньоекономічним контрактом протягом останніх 10-ти діб, про що наявні підтверджуючі документи, та під час виконання відповідних митних формальностей не було виявлено порушень законодавства України з питань державної митної справи; ціль виконання митної формальності була досягнута під час виконання іншої митної формальності);

в) визначена митна формальність та відповідні завдання згідно з повідомленням до митної формальності були виконані раніше за цією партією товару, про що наявні підтверджуючі документи;

г) митна формальність та відповідні завдання згідно з повідомленням до митної формальності стосуються іншого (відмінного від задекларованого) товару чи особи;

д) переміщення підпадає під винятки, визначені нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

Рішення про невиконання митної формальності виду «обов’язкова» з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР може бути прийнято керівником (заступником керівника, старшим зміни) ПМО або особою, яка його заміщує, крім випадків, коли нормативно-правовими актами з питань державної митної справи визначено інші вимоги, виключно на підставі підпунктів «а», «в», «г», «д»

Рішення щодо невиконання митної формальності виду «у разі потреби» з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР може бути прийнято посадовою особою митниці (митного поста) ДФСУ, визначеною для здійснення митних формальностей, керуючись відповідними нормативно-правовими актами та повідомленням до митної формальності на підставі підпунктів «а» – «д» пункту 6.5 цього розділу.

Митна формальність виду «обов’язкова за умови» прирівнюється до митної формальності виду «обов’язкова», якщо виконуються умови, зазначені в повідомленні до митної формальності. В іншому разі така митна формальність прирівнюється до митної формальності виду «у разі потреби».

Після виконання митних формальностей з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР дані про результати їх виконання заносяться за допомогою АСМО до бази даних митниці ДФСУ (крім митних формальностей, які можуть бути здійснені після завершення митного оформлення).

Передбачається внесення за допомогою АСМО до бази даних митниці ДФСУ таких відомостей про результати виконання митних формальностей з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР:

а) результат виконання митної формальності;

б) дата фактичного виконання митної формальності або дата прийняття рішення про її невиконання;

в) прізвища, ініціали посадових осіб, які здійснили митну формальність, або посадової особи, яка прийняла рішення про її невиконання;

г) додаткова інформація про результати виконання митної формальності, яку посадова особа вважає за доцільне зазначити (детальніше описати результат, вказати на проблемні питання при застосуванні митної формальності тощо), – вказується, як правило, за потреби.

Внесення відповідної інформації є обов’язковим, якщо:

– прийнято рішення про невиконання митної формальності (у такому випадку необхідно зазначити відповідне вичерпне обґрунтування);

– за результатами виконання митної формальності виявлено невідповідності/розбіжності/правопорушення (у такому випадку необхідно зазначити детальну інформацію про зміст виявлених невідповідностей/ розбіжностей/правопорушень);

ґ) реквізити документів, що підтверджують виконання митної формальності, – у разі якщо такі документи складено за результатами виконання митної формальності (акт про проведення митного огляду, прийняте митницею Міндоходів рішення про визначення коду товару тощо), крім тих, що вже зазначені у графі 44 МД, а саме:

назва документа;

дата та номер документа;

додаткова інформація про документ, яку посадова особа вважає за доцільне зазначити (уточнити назву, дані про видавця документа тощо), – вказується за потреби.

Результати застосування системи управління ризиками, в тому числі, використовуються з метою розгляду питання щодо доцільності проведення митних формальностей, які можуть бути здійснені після завершення митного оформлення товарів та транспортних засобів (зокрема, планування проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для становлення автентичності документів, поданих органу доходів і зборів).

У разі виявлення некоректної роботи (помилок) АСАУР, в результаті чого форми та обсяги митного контролю не можуть бути визначені автоматизовано, посадова особа митниці (митного поста) ДФСУ здійснює неавтоматизований контроль із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, та формує Перелік митних формальностей самостійно.

Сформований посадовою особою митниці (митного поста) ДФСУ Перелік митних формальностей підлягає погодженню із керівником (заступником керівника, старшим зміни) ПМО, або особою, яка його заміщує.

Рішення про погодження керівником, заступником керівника, старшим зміни ПМО, особою, яка його заміщує, Переліку митних формальностей, сформованого посадовою особою митниці (митного поста) Міндоходів, засвідчується посадовою особою, яка його прийняла (у тому числі з використанням інформаційних технологій). До Переліку митних формальностей за допомогою АСМО вносяться відомості про обґрунтування прийнятого рішення про проведення митної формальності, про особу, яка таке рішення прийняла, та про особу, яка таке рішення погодила.

До сформованого посадовою особою митниці (митного поста) ДФСУ Переліку митних формальностей застосовуються положення цього розділу.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав