Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. Профілі ризику

Читайте также:
  1. Аналіз кредитного ризику банку
  2. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки людини.
  3. Засоби захисту від кредитного ризику
  4. Методи зниження кредитного ризику (коли банк приймає ризик) поділяються на методи самостійного зниження та методи трансферу.
  5. Методи кількісної оцінки ризику вкладень
  6. Методи якісної оцінки ризику вкладень
  7. Поняття аудиторського ризику
  8. Поняття валютного ризику та його види
  9. Поняття ризику
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Профілі ризику залежно від можливості автоматизації їх застосування можуть бути документальними (неавтоматизований спосіб контролю із застосуванням СУР) або електронними (автоматизований або комбінований способи контролю із застосуванням СУР).

Електронні профілі ризику розробляються Департаментом митної справи.

Документальні профілі ризику розробляються структурними підрозділами ДФСУ, митницями ДФСУ та підлягають погодженню із Департаментом митної справи.

Електронний профіль ризику застосовується у всіх митницях (митних постах) ДФСУ, якщо інше не визначено самим профілем ризику.

Документальний профіль ризику, розроблений структурним підрозділом ДФСУ, застосовується у всіх митницях (митних постах) ДФСУ, якщо інше не визначено самим профілем ризику.

Документальний профіль ризику, розроблений митницею ДФСУ, застосовується у зоні діяльності митниці ДФСУ, яка його розробила.

Профіль ризику може бути представлений у формах паспорта профілю ризику і програмного коду профілю ризику.

Паспорт профілю ризику формується для документальних та електронних профілів ризику і використовується для документального опису профілю ризику.

Зміст паспорта профілю ризику призначений для використання виключно органами дфсу і є документом для службового користування.

Облік, зберігання і використання паспортів профілів ризику здійснюються відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893.

Програмний код профілю ризику формується тільки для електронних профілів ризику, використовується для їх програмної реалізації й імплементується до одного з таких модулів АСАУР (автоматизована систмема аналізу та управління ризиками):

модуль АСАУР при митному оформленні митної декларації (у тому числі електронної митної декларації) чи іншого документа, який відповідно до законодавства її замінює, та вноситься до автоматизованої системи митного оформлення;

модуль АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення («Журнал пункту пропуску»);

модуль АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення («Пасажирський пункт пропуску»);

модуль АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для морського сполучення;

модуль АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення тощо.

До профілю ризику його розробником формується також аналітична довідка. Аналітична довідка формується з метою опису розглянутих у профілі ризику областей ризику, визначення можливих заходів для подальшої мінімізації ризику.

Залежно від необхідності наповнення профілів ризику значеннями індикаторів ризику застосовуються звичайні (не передбачають наповнення профілю ризику під час його застосування) та рамкові (передбачають наповнення профілю ризику під час його застосування) профілі ризику.

При цьому під наповненням профілю ризику розуміється визначення конкретних значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику (перелік відповідних індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику визначається у профілі ризику).

У разі якщо профіль ризику передбачає наповнення, у паспорті профілю ризику зазначаються індикатори ризику та інші параметри профілю ризику, які повинні наповнюватись/оновлюватись, відповідальний за наповнення структурний підрозділ ДФСУ, Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень ДФСУ або митниці ДФСУ, та періодичність наповнення/оновлення окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику.

Залежно від способу наповнення профілів ризику значеннями індикаторів ризику застосовуються центральні (наповнюються структурними підрозділами ДФСУ або Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФСУ) та регіональні (наповнюються митницями ДФСУ) профілі ризику.

Для забезпечення можливості додаткового вивчення та/або уточнення області ризику, моніторингу області ризику та вжиття за результатами такого моніторингу заходів оперативного реагування можуть застосовуватись фонові профілі ризику, які не передбачають формування переліку митних формальностей, визначених за результатами застосування таких профілів ризику.

У паспорті фонового профілю ризику зазначається структурний підрозділ ДФСУ або митниці ДФСУ, відповідальний за моніторинг спрацювання профілю ризику, та спосіб такого моніторингу.

Для невідкладного інформування митниць ДФСУ про осіб та/або транспортні засоби, за допомогою яких можуть бути вчинені порушення законодавства України з питань державної митної справи, про товари, які можуть бути об’єктом правопорушення, та про необхідність застосування форм контролю для виявлення, запобігання та припинення таких порушень, використовуються термінові профілі ризику.

Термінові профілі ризику є електронними рамковими профілями ризику, які можуть наповнюватись структурними підрозділами ДФСУ та/або митницями ДФСУ.

Джерелом інформації для внесення до термінових профілів ризику є відомості, отримані структурним підрозділом ДФСУ або митницею ДФСУ(митним постом) від правоохоронних органів, інших органів державної влади, міжнародних організацій, митних та інших уповноважених органів іноземних держав, власні аналітичні напрацювання та інші джерела.

Внесення до термінових профілів ризику інформації про індикатори ризику, які повністю або частково можуть бути виявлені із використанням інформаційних технологій, здійснюється за допомогою спеціального модуля АСМО.

Підставою для внесення до термінового профілю ризику інформації є віза керівника (особи, яка його заміщує) структурного підрозділу ДФСУ або митниці ДФСУ (іншої посадової особи органу доходів і зборів, визначеної нормативно-правовими актами з питань державної митної справи) на документі, який містить інформацію про можливе порушення законодавства України з питань державної митної справи. Зазначене положення стосується як інформації, що надходить ззовні, так і власних аналітичних напрацювань.

У разі надходження до структурного підрозділу ДФСУабо митниці ДФСУінформації із зазначенням індикаторів ризику, які не можуть бути виявлені із використанням інформаційних технологій, структурний підрозділ ДФСУабо митниця ДФСУ, за доцільності, вживає заходів щодо забезпечення використання інформації у документальному вигляді та невідкладно, у тому числі засобами електронного зв’язку, інформує про надходження такої інформації Департамент митної справи.

Завізований згідно з вимогами чинного законодавства документ зберігається у справах структурного підрозділу ДФСУ, митниці ДФСУ, яка внесла відповідну інформацію до термінового профілю ризику.

Термін застосування інформації, внесеної до термінового профілю ризику, не може перевищувати 6 місяців з дати внесення. У разі необхідності застосування інформації понад 6 місяців, її застосування продовжується на визначений термін із відповідним обґрунтуванням шляхом повторного накладення візи керівника (особи, яка його заміщує) структурного підрозділу ДФСУабо митниці ДФСУна документі, який містить інформацію про можливе порушення законодавства України з питань державної митної справи.

Розроблення профілю ризику передбачає:

а) визначення індикаторів ризику;

б) попередню оцінку селективності профілю ризику;

в) визначення доцільності застосування негативної та позитивної історії у профілі ризику (здійснюється тільки для електронних профілів ризику);

г) визначення алгоритму обчислення ступеня ризику за профілем ризику та, залежно від ступеня ризику, адекватних заходів, необхідних для запобігання або мінімізації ризиків (форм та обсягів митного контролю), якщо необхідність таких заходів передбачено профілем ризику.

Електронні профілі ризику доводяться до митниць ДФСУ у вигляді поновлень АСМО.

Електронні регіональні профілі ризику доводяться до митниць ДФСУтакож у вигляді примірника паспорта профілю ризику.

Електронний рамковий профіль ризику наповнюється структурним підрозділом ДФСУ, Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФСУ, митницями ДФСУз відповідного напряму контролю, на який спрямовується рамковий профіль ризику, або іншим структурним підрозділом, визначеним відповідальним за наповнення відповідного рамкового профілю ризику.

Наповнення електронного центрального профілю ризику здійснюється на підставі затверджених доповнень до профілю ризику. При цьому затвердження здійснюється шляхом накладення керівником структурного підрозділу ДФСУ(особою, яка його заміщує), визначеного відповідальним за наповнення відповідного профілю ризику, або керівником Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФСУ(особою, яка його заміщує), якщо Спеціалізовану лабораторію з питань експертизи та досліджень ДФСУ(її структурний підрозділ) визначено відповідальною за наповнення відповідного профілю ризику, грифу «ЗАТВЕРДЖЕНО».

Наповнення електронного регіонального профілю ризику здійснюється на підставі затверджених доповнень до профілю ризику. При цьому затвердження здійснюється шляхом накладення керівником митниці Мін ДФСУ доходів (особою, яка його заміщує) грифу «ЗАТВЕРДЖЕНО».

На підставі інформації про результати застосування профілю ризику, а також інших даних, пов’язаних із дією профілю ризику, здійснюється контроль його ефективності.

Відповідальний за контроль ефективності профілю ризику підрозділ та періодичність здійснення контролю ефективності зазначаються у паспорті профілю ризику.

Загальний контроль ефективності профілів ризику здійснює Департамент митної справи.

До контролю ефективності профілю ризику можуть також залучатись інші зацікавлені органи доходів і зборів (їх підрозділи).

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав