Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Інформаційні ресурси. 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

Читайте также:
  1. INTERNET-ресурси
  2. Види загроз інформаційній безпеці
  3. Дисертації, автореферати, депоновані рукописи як інформаційні джерела наукового пошуку
  4. Електронні мультимедіа-ресурси, їх класифікація
  5. Електронні ресурси
  6. Загальні відомості про регіон «Західна Європа», ЕГП, природні умови та ресурси. Населення.
  7. Зовнішньо інформаційні зв’язки.
  8. Інтернет-ресурси
  9. ІНФОРМАЦІЙНІ ЖАНРИ
  10. Інформаційні потоки в логістиці, їх види, параметри й управління

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

2. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rada.kiev.ua .

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

5. http://enbv.narod.ru/text/Econom/marketing/tamberg_brand/index.html

6. http://enbv.narod.ru/text/Econom/brandwar/index.html

7. http://enbv.narod.ru/text/Econom/marketing/bronnikova_marketing/index.html

8. http://enbv.narod.ru/text/Econom/marketing/sale_marketing/index.html

9. http://enbv.narod.ru/text/Econom/marketing/org_rekl_camp/index.html

10. http://enbv.narod.ru/text/Econom/market/index.html

11. http://enbv.narod.ru/text/Econom/korolko/index.html

12. http://enbv.narod.ru/text/Econom/hromov/index.html

13. http://www.marketing.spb.ru/

14. http://marketing.web-standart.net/

15. http://www.kpd.ua/articles/

16. http://www.directmarketing.com.ua/dir/art/1/263

17. http://reklama.rezultat.com/reklama/37/index.htm

8.http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН ДЛЯ САМОГО СЕБЕ

________________________________________

Група,прізвище, ім’я

Страте-гічний маркетин-говий процес Особистий маркетинговий план
Фактори Типи факторів
Позитивні Негативні
ЕТАП ПЛАНУВАННЯ Ситуаційний аналіз (SWОТ) Внутрішні: «Я» 1. Особистісні риси 2. Освіта 3. Досвід роботи 4. Мотивація 5. Інші Мої сильні сторони: Мої слабкі сторони:  
Зовнішні: 1. Економічні 2. Технологічні 3. Правові 4. Інші Можливості для мене: Загрози для мене:
Розстановка акцентів і визначення цілей Мої цілі Мої особисті життєві цілі
Моя бажана посада Що я хотів би робити (опис посадових обов'язків)?
Моя оптимальна галузь роботи, організації, місце розташування У якій сфері я хотів би працювати?
У якій організації хочу працювати?
Де вона має знаходитися
Моя унікальність або диференціація Чим я відрізняюся від інших як особистість?
Яку я маю освіту і досвід роботи?
Що ще робить мене не подібним на інших?
Моє «позиціону-вання» Якби я порівнював себе з іншими по шукачами тієї ж роботи, то про себе я сказав би:
Моя маркетингова програма Мій особистий маркетинговий план
ЕТАП ПЛАНУВАННЯ Ргoduct Стратегія продукту (що маю ще зробити для покращення власного бренду) Яку освіту ще здобути чи які навички здобути на  
Який досвід роботи здобути?  
Який досвід волонтерської роботи набути?
Які я маю перешкоди, що їх неможливо усунути?  
Ргісе Стратегія ціни На який розмір оплати пращ розраховую?
Рlасе Стратегія місця Які контакти чи рекомендації можу надати працедавцеві?  
Рrоmоtіоn Стратегія просу- вання Чи добре написане моє резюме? Чи впевнено почуваюсь на співбесіді?
ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ Календарний план/бюджет Дії/витрати Термін виконання
Маркетингові дії(запис на курси, робота влітку, написання резюме, придбання одягу, організація поїздок тощо) 1. 2. 3. 4.   1. 2. 3. 4.  
ЕТАП КОНТРОЛЮ Розвиток   Що вдалося/не вдалося зробити?
Контроль   Як поліпшити мою стратегію власного просування?
               

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав