Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура девіантної поведінки

Читайте также:
  1. A. підприємство - це відокремлена економічна структура, яка займається виробництвом та реалізацією певних товарів та послуг з метою отримання доходу; Верно
  2. F60–F69 РОЗЛАДИ ЗРІЛОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ У ДОРОСЛИХ
  3. I. Дистрибутивный анализ. Дистрибутивная структура языка на фонемном уровне.
  4. I. Понятие, структура и функции религии. Социологические теории религии.
  5. I. Пражский структурализм.
  6. II. Копенгагенский структурализм.
  7. II. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
  8. II. Структура уроков
  9. III. Американский структурализм.
  10. III. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Питання 52

Девіантна поведінка може мати різноманітну структуру і динамічні характеристики , формуватися як ізольоване явище або як явище групового порядку , поєднуватися з іншими клінічними формами або бути одиничним феноменом , бути стійким або нестійким , мати різну спрямованість і соціальну значимість.

Індивідуальні (ізольовані ) девіації включають в себе всі клінічні форми і типи поведінки, що відхиляється , при яких воно не носить характеру безпосереднього зв'язку з поведінкою оточуючих. Порушення правових , етичних чи естетичних норм відбувається в даному випадку поза зв'язку з мікросоціальними патернами поведінки . Нерідко індивід усвідомлено прагне до вибору ізольованою девіації , бажаючи кардинально відрізнятися від оточення або конфронтіруя « з усіма і вся ». Іноді він може не звертати уваги на наявність або відсутність девіантних форм поведінки у близького оточення , тобто ігнорувати реальність , не " винаходячи » нову оригінальну девіацію . Особливо яскраво індивідуальні девіації проявляються при психопатологическом і патохарактерологіческом типах відхиляється. Відома лише одна різновид групового психопатологічного девіантної поведінки , що носить назву індукованого , - сформованого за механізмами прямого або непрямого навіювання індивіду норм поведінки і патернів осмислення дійсності , виробленого авторитетним для нього людиною, що знаходиться в хворобливому психічному стані. Класичний приклад - індуковане маячний поведінка близьких родичів душевнохворого .

До ізольованим девиациям відносяться комунікативні форми відхиляється ( аутистическое і нарциссическое поведінку , гіперобщітельность ) , аутоагрессивное поведінка у вигляді суїцидальних спроб (хоча можливі й групові форми т. н . Ритуальних суїцидів ) , порушення харчової поведінки ( анорексія або булімія ) , аномалії сексуальної поведінки і розвитку , надцінні психопатологічні захоплення ( « философическая інтоксикація » , сутяжництво і кверулянство , різновиди маній : клептоманія , дромомания та ін), зловживання речовинами, що викликають зміни психічної діяльності ( наркотична та алкогольна залежність) .

Найбільш часто спостерігаються групові девіації . Їх відмінна риса - облігатно східних форм девіантної поведінки у близького оточення ( співзалежність ) , ідолів , авторитетних осіб у референтній групі. Переважна більшість вікових (особливо підліткових ) варіантів поведінки, що відхиляється відноситься до групових . Так , наприклад , характерологічні і патохарактерологические реакції підлітків носять груповий характер. Реакції групування з однолітками , емансипації , імітації , опозиції , а також такі клінічні форми девіантної поведінки , як спортивний , музичний або релігійний фанатизм , колекціонування і « параноя здоров'я» ( спортивна аддикция або аддикция вправ) , як правило , формуються не ізольовано , а в групі. Часто такі девіації не можуть існувати поза групою або колективу і коригуються ізоляцією людини.

В основі формування групових різновидів девіантної поведінки лежить принцип групового тиску і низької толерантності до цього тиску , чого не спостерігається при ізольованих (індивідуальних) девіаціях . Індивід , грунтуючись на специфічних індивідуальних вікових особливостях , схильний спочатку дистанціюватися від дорослих і усвідомлено вибирати референтну групу. Надалі вже сама група в силу внутрішньогрупових закономірностей націлена карати своїх відхиляються від « загальної лінії поведінки » членів , оскільки вони можуть створювати перешкоди на шляху общегруппового руху. Таким чином відбувається становлення групового відхиляється , коли всеціле прийняття групових поглядів поєднується з придушенням власних сумнівів у правильності , нормативності своєї поведінки.

Груповий тиск на індивіда здатні надавати як референтна група , так і сім'я. Груповий тиск і формування девіантної поведінки можуть відбуватися в рамках професійних і побудованих на какойлибо ідеології колективів , а також в групах « за інтересами». Так , професійне , конфесійне , « хоббіальное » або будь-яке інше співтовариство людей здатне гласно або негласно вимагати від її члена дотримання норм , які фактично можуть мати відтінки відхиляється. Байкерські норми диктують необхідність вибирати мотоцикл з максимально потужним і гучним звуком мотора і епатажно демонструвати його звучність в період , коли обиватель націлений на тишу. Від послідовника -якого релігійної течії вимагається голосно багато годин поспіль у молитвах нечленороздільно , з криком звертатися до божества . Повіям , відповідно до « кодексом честі» , заборонено відчувати оргазм на роботі.

Загрузка...

Сімейні різновиди групових девіацій демонструють отклоняющиеся патерни поведінки цілої родини або частини її членів , пов'язані з процесом групового тиску. Це можуть бути прямі впливу батьків на дитину (наприклад , залучення його в діяльність тоталітарної секти або оздоровчої групи) або опосередкована трансляція девіантних традицій (наприклад , зловживання алкоголем або надцінні захоплення , стереотипи харчової поведінки ) . Можливі й зворотні впливу дитини з поведінкою, що відхиляється на батьків (формування патохарактерологического типу девіантної поведінки у вигляді надмірної громадської чи іншої активності у матерів , діти яких страждають , наприклад , наркоманією ) . Сімейні девіації являють собою стійко підтримувати і заохочувати групою ( сім'єю) поведінковий стереотип . Найчастіше сім'ї з девіантними формами групової поведінки об'єднуються на базі цих відхилень і формують нові групи - мета- родини. Відомі т. н . « Шведські сім'ї » , де об'єднуючим моментом служить пріоритетність у виборі групових сексуальних взаємодій . Релігійні комуни , що вимагають від своїх членів зректися колишніх сімей і утворити нову духовну спільність , приписують собі ще й сімейні функції . Нерідко особи з девіантною формами поведінки будують свою сім'ю на базі подібності отклоняющихся інтересів і поведінкових стереотипів.

Девіантні форми поведінки можуть бути тимчасовими і постійними , стійкими і нестійкими. Для тимчасових девіацій характерна мала тривалість існування відхиляється , часто пов'язана з груповим тиском і неможливістю бути поза групою . Так , підліток може проявляти девіантні форми поведінки лише протягом терміну перебування в таборі відпочинку разом з однолітками , бути агресивним тільки в групі. Або помірно п'є людина може зловживати спиртними напоями під психологічним тиском попутників або товаришів по службі під час відрядження . До постійних девиациям відносять форми поведінки, що відхиляється , що мають схильність до тривалого існування і малої залежності від зовнішніх впливів. Вони становлять більшість девіантних форм поведінки. Стійкі девіації характеризуються монофеноменологічностью , тобто в поведінці людини переважає лише яка-небудь єдина форма відхиляється. При нестійкій девіації відзначається схильність до частої зміни клінічних проявів девіації . Наприклад , у людини можуть чергуватися девіації у вигляді зловживання наркотичними речовинами і порушення харчової поведінки . Приміром , наш випробуваний девиант Т. , 50 років , вилікувавшись від алкоголізму , спочатку став прихильником одного з навчань про оздоровлівающей життя з відповідною отклоняющейся структурою поведінки , а потім захопився азартними іграми ( гемблінгом ) і програв на ігрових автоматах велику суму грошей , заклавши під них квартиру. У структурі його характеру і особистості був сформований « каркас для нанизування » на нього різноманітних девіацій .

Виділяються стихійні і сплановані , структуровані (організовані ) і неструктуровані ( слабоорганізованних ) різновиди відхиляється. Стихійні девіації мають схильність до швидкого , хаотичного і неспланірованному формуванню . Вони виникають під впливом зовнішніх обставин і характеризуються тимчасовим характером. У такому випадку девіантну поведінку спеціально не заплановано , однак і не виключено з поведінкової програми . Збіг обставин і емоційний настрій індивіда стають вирішальними в появі неадекватної поведінки . Провокуючим моментом можуть служити дії оточуючих . Нерідко стихійно відбуваються агресивні і аутоагресивні вчинки при делинквентном і патохарактерологіческом типах девіантної поведінки . Сплановані девіації носять характер регламентованості , заданості і чітко окресленими. Людина заздалегідь готується до їх реалізації , нерідко відчуває « предстартовое хвилювання » , радісне і одночасно неспокійне очікування даного виду діяльності . До спланованим девиациям відносяться , наприклад , гемблінг і вживання алкоголю або наркотиків. При них можна відзначити наявність підготовчого періоду , під час якого девиант з пожадливістю очікує можливості включитися в азартну гру або появи «групи однодумців» . У рамках групових девіацій можливі різні ступені їх згуртованості навколо отклоняющейся форми поведінки. Сектантство увазі згуртованість і структурованість , а для групи філателістів характерна мала організованість . Під структурованої ( організованою ) девіацією розуміється групова форма відхиляється , в рамках якої чітко розписані ролі всіх її учасників. Для неструктурованою ( слабоорганізованних ) різновиди групового відхиляється характерна відсутність ієрархічних взаємин , регламентації вчинків.

Девіантні форми поведінки за структурою можуть бути також експансивними і Неекспансивні , альтруїстичними і егоїстичними . Експансивні девіації , на відміну від Неекспансивні , характеризуються вторгненням у сфери життя і діяльності оточуючих людей , найчастіше схильністю ігнорувати їхні інтереси і навіть зазіхати на їх свободи (наприклад , агресивне чи гіперобщітельное поведінка , сексуальні аномалії) . При Неекспансивні девіаціях індивід своєю поведінкою формально може не зачіпати інтереси оточуючих (наприклад , порушення харчової поведінки і аутизм) . Неекспансивні девіації відрізняються саморуйнівним для особистості девианта характером , коли неадекватна і неефективна діяльність призводить до особистісної деградації чи блокування особистісного зростання.

Переважна більшість форм поведінки, що відхиляється можна назвати егоїстично орієнтованими. Егоїстичні девіації відрізняються націленістю на отриманні задоволення або особистої вигоди. Зловживання алкоголем , наркотичними речовинами , сексуальні девіації і перверсії просякнуті бажанням і прагненням індивіда отримати нові відчуття , «догодити себе » , випробувати радість. Альтруїстичні девіації , навпаки , спрямовані на інтереси інших людей , нерідко поєднуються зі схильністю до самопожертви і самознищення . Альтруїстичні цілі може переслідувати суїцидальну поведінку людини, що намагається розлучитися з життям заради близьких , заради божества , якому поклоняється або « заради всього людства». В основі співзалежних поведінки лежить альтруїзм.

За параметром осознаваемости і критичності можна виділити усвідомлювані і неусвідомлювані девіації . Усвідомлювані девіації являють собою отклоняющиеся форми поведінки , які людина усвідомлює як відхилення від норми і по відношенню до яких він може відчувати негативні емоції і бажання їх виправити. Критичність частіше носить хвилеподібний характер. Неусвідомлювані девіації , як правило , зустрічаються в рамках психопатологічного типу девіантної поведінки на базі психічних розладів. Вони характеризуються повною спаяністю отклоняющейся форми поведінки з особистістю девианта , його переконаністю в тому , що його поведінка адекватно вчинкам оточуючих і їх відношенню до нього , а також відсутністю прагнення змінити що-небудь в своїй поведінці.

Використовуючи « теорію ярликів» Г. Беккера ( 1966 ) , пропонується виділяти два різновиди девіацій , що розрізняються механізмами формування : первинні та вторинні. Первинні девіації являють собою будь-які форми ненормативного поведінки . Вторинні девіації виникають в результаті вільного або мимовільного прямування девиантом за приклеєним йому суспільством ярликом , бажання виправдовувати очікування людей , прагнути підтвердити справедливість їхніх думок і переконань щодо власного відхиляється. Найбільш яскраво вторинні девіації проявляються у проходять реабілітацію наркозалежних в ситуаціях провокування з боку близьких чи оточення.

 

Питання 53,54

Залежно від способів взаємодії з реальністю і порушення тих чи інших норм суспільства девіантна поведінка поділяється на п'ять типів:

1 - делінквентна - девіантна поведінка, яка у крайніх своїх проявах є діями, що тягнуть за собою кримінальне покарання. Характерна для людей:

- з нестійким внутрішнім світом; людина здійснює злочин під впливом обставин, що склалися, чи оточуючих осіб;

- з високим рівнем правосвідомості, але пасивним ставленням до інших порушників правових норм;

- можуть лише випадково вчинити злочин.

У цих людей у межах вольової свідомої дії в силу індивідуально-психологічних особливостей порушується чи блокується процес передбачення майбутнього результату делікту (проступку) - не має істотної суспільної небезпеки.

У таких людей сила спонукального мотиву гальмує аналіз негативних його наслідків. Часто делінквентні дії опосередковуються ситуаційно-імпульсивними чи афективними мотивами. Ці мотиви реалізовуються без етапу попереднього планування і вибору адекватних об'єктів, цілей, способів і програми дії для задоволення актуальної потреби.

Делінквентна поведінка може проявитися, зокрема, в бешкетництві і бажанні порозважатись (наприклад, підліток з цікавості і за компанію може кидати з балкону важкі предмети чи їжу в перехожих, отримуючи задоволення від точності попадання в "жертву"; людина може зателефонувати в диспетчерську аеропорту і попередити про нібито закладену в літаку бомбу; щоб привернути до себе увагу, молодий чоловік може спробувати залізти на телевізійну башту).

2 - адиктивна поведінка - одна з форм девіантної поведінки з формуванням прагнення до втечі від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану через вживання деяких речовин чи постійну фіксацію уваги на певних видах діяльності, що спрямоване на розвиток і підтримання інтенсивних емоцій.

Основний мотив особистостей, схильних до адиктивних форм поведінки, - активна зміна психічного стану, що не задовольняє їх і розглядається ними як "сірий", "нудний", "монотонний", "апатичний".

Такій людині не вдається виявити в реальній дійсності якісь сфери діяльності, здатні привабити надовго її увагу, захопити, викликати якусь істотну і виражену емоційну реакцію.

Життя їй бачиться нецікавим через його буденність і одноманітність. Людина не сприймає того, що вважається в суспільстві нормальним: необхідності щось робити, чимось займатись, дотримуватися прийнятих у сім'ї чи суспільстві традицій і норм.

Адиктивна активність має вибірковий характер - у тих сферах життя, які хоч на якийсь час, але приносять людині задоволення і виривають її із світу емоційної нечутливості (стагнації), вона може проявити велику активність для досягнення мети.

Особливості людей з адиктивними формами поведінки:

- знижена витривалість до труднощів повсякденного життя поряд з хорошою витривалістю у кризових ситуаціях;

- прихований комплекс неповноцінності, який поєднується із перевагою, яка зовнішньо виявляється;

- зовнішня соціабельність, яка поєднується зі страхом перед стійкими емоційними контактами;

- прагнення говорити неправду;

- прагнення звинувачувати інших, знаючи, що вони невинні;

- прагнення до втечі від відповідальності у прийнятті рішень;

- стереотипність, повторюваність поведінки;

- залежність;

- тривожність.

Передбачуваність, заданість власної долі - дратуючий момент адиктивної особистості. Кризові ситуації з їх непередбачу-ваністю, ризиком і вираженими афектами є для них тим ґрунтом, на якому вони набувають впевненості у собі, самоповаги, відчуття переваги над іншими. Відзначається феномен "спраги гострих відчуттів" (В. А. Петровський).

Е. Берн виділив шість типів голоду, які є в людини:

- за сенсорною стимуляцією;

- за визнанням;

- за контактом і фізичним прогладжуванням;

- сексуальний;

- структурний, або за структуруванням часу;

- за інцидентами.

У межах адиктивного типу виділені типи загострюються - людина не знаходить задоволення відчуття голоду в реальному житті і прагне зняти дискомфорт і незадоволення реальністю, стимуляцією тих чи інших видів діяльності. Вона намагається досягти підвищеного рівня сенсорної стимуляції (віддає перевагу інтенсивним впливам, голосному звуку, різким запахам, яскравим зображенням), визнання неординарністю вчинків (в тому числі сексуальних), наповненістю часу подіями.

Погана витривалість до труднощів повсякденного життя і догоряння у непристосованості і відсутності життєлюбства зі сторони близьких формують в адиктивних особистостей прихований "комплекс неповноцінності" - вони страждають, що відрізняються від інших, що нездатні "жити як люди". Цей комплекс повертається гі-перкомпенсаторною реакцією - від заниженої самооцінки людина переходить відразу до завищеної (обминаючи адекватну); з'являється відчуття переваги над іншими, це захисна психологічна функція, що сприяє підтриманню самоповаги у несприятливих мікросоціальних умовах (наприклад, за конфронтації з сім'єю чи колективом).

На адиктивну людину діє великий вплив соціуму, їй доводиться підлаштовуватись під норми суспільства, вона навчається формально виконувати ті соціальні ролі, які їй нав'язуються суспільством (зразкового сина, уважного співрозмовника, порядного колеги).

Зовнішня соціабельність, легкість налагодження емоційних контактів супроводжується маніпулятивною поведінкою і поверхневістю емоційних зв'язків.

Така людина боїться стійких і тривалих емоційних контактів через швидку втрату інтересу до однієї й тієї самої людини чи виду діяльності, через страх відповідальності за якусь справу (наприклад, мотивом поведінки "закоренілого холостяка", коли переважають адиктивні форми поведінки, може бути страх відповідальності за можливу дружину і дітей та залежності від них).

Намагаючись приховати власний "комплекс неповноцінності", людина проявляє прагнення говорити неправду, обманювати оточуючих, звинувачувати інших у власних помилках і промахах.

Однією з основних рис у поведінці адиктивної особистості є прагнення до втечі від реальності.

"Втеча" полягає в тому, що взамін гармонійної взаємодії з усіма аспектами дійсності відбувається активація в якомусь одному напрямі; при цьому людина зосереджується на вузько спрямованій сфері діяльності (часто негармонійній і такій, що руйнує особистість), ігноруючи решту.

Н. Пезешкіан виділяє чотири види "втечі" від реальності:

- "втеча в тіло" - переорієнтація на діяльність, спрямовану лише на власне фізичне чи психічне удосконалення; гіпер-компенсаторним стає захоплення оздоровчими заходами ("параноя здоров'я"), сексуальними взаємодіями, власною зовнішністю, якістю відпочинку і способами розслаблення;

- "втеча в роботу" - дисгармонійна фіксація на службових справах;

- "втеча в контакти чи самотність" - спілкування стає або єдино бажаним способом задоволення потреб, заміщуючи інші, або кількість контактів зводиться до мінімуму;

- "втеча в фантазії" - схильність до роздумів і відсутність бажання щось утілювати в життя.

Питання 55

Патохарактерологічний вид девіантної поведінки – поведінка, що зумовлюється патоло-

гічними змінами характеру, сформованими в процесі виховання. Характер людини представлений

унікальною сукупністю рис, кожна з яких складається з визначених стійких поведінкових модулів:

задатків (З); здібностей (С); темпераменту (Т); характеру (Х); спрямованості (Н) (рис. 1. а). Вираз-

ність кожної риси може незалежно варіюватися від слабкої до надмірної (акцентованої). Акцентуація

характеру – перебільшений розвиток окремих його властивостей за рахунок інших, внаслідок чого

погіршується взаємодія з оточенням. Вираженість акцентуації може бути різноманітною – від легкої,

помітної лише найближчому оточенню, до крайнощів, коли треба замислюватися, чи немає хвороби

– психопатії.

Основні типи патохарактерологічних реакцій:

а) відмова – характеризується відсутністю чи зниженням прагнення до природних контактів із

оточенням;

б) опозиція – відзначається активним чи пасивним протиставленням себе навколишнім);

в) імітація –прагнення до наслідування якого-небудь образу;

г) компенсація – характеризується прагненням приховати чи заповнити власну неспроможність

у певній сфері успіхом в іншій;

ґ) гіперкомпенсація – відзначається прагненням досягти успіху саме в тій сфері діяльності, до

якої неспроможний;

д) емансипація – схильність до підкресленої власної самостійності та незалежності;

е) групування – нездатність до самостійної діяльності і прагнення вирішити власні проблем,

групуючись з іншими людьми.

У професійній діяльності патохарактерологічні реакції можуть виступати як наслідок сома-

тичних захворювань, стресогенних ситуацій, вад виховання.

За прихованої акцентуації особливості, пов’язані із задатками або здібностями, коригуються

правильним вихованням. Коли компенсаторні механізми починають порушуватися, то ознаки акцен-

туації можуть вийти назовні (рис. 1. б). За очевидної акцентуації особливості особи виявляються

лише в особливих умовах, коли, як кажуть, “колесо” особи зіткнеться з дорогого життя своєю

шпилькою (рис. 1. в). Якщо життя акцентуйованої особи складеться неблагополучно, то може

статися повна деформація особи, що нагадує психопатію. Це стан патохарактерологічного розвитку

(рис. 1. г). А про психопатію можна говорити тоді, коли існує тотальна деформація особи на такому

рівні, що порушує її соціальну адаптацію (рис. 1, ґ).

IV. Психопатологічний тип девіантної поведінки базується на психологічних симптомах і

синдромах, які є проявами певних психічних розладів та захворювань. Серед найбільш типових для

дітей та молоді видів такої поведінки вчені виокремлюють:

1) аутоагресивну;

2) дисморфоманічну;

3) гебоїдну;

4) дромоманію;

5) патологічну сором’язливість.

1. Аутоагресина поведінка проявляється у двох формах: самогубство (суїцид) та самотравмуван-

ня (парасуїцид). Розрізняють три типи суїцидальної поведінки:

1) “аномічний”, пов’язаний із кризовими ситуаціями в житті людини, особистими трагедіями;

2) “альтруїстичний”, який здійснюється заради блага інших людей;

3) “егоїстичний”, обумовлений конфліктом унаслідок неприйнятних індивідуумом соціальних

вимог та норм поведінки.

Суїцидальну поведінку можна поділити на три фази

Перша – це фаза роздумів, народження свідомої ідеї вчинити самогубство. Із часом ці роздуми

виходять з-під контролю і стають імпульсивними, тобто з’являються спонтанно, поза волею людини.

У першій фазі підліток стає замкнутим, не цікавиться справами родини, роздає друзям дорогі йому

речі, раптово змінює свої міжособистісні стосунки, стає агресивним, схильним до бійки.

Якщо до переліченого приєднуються додаткові стресові зовнішні фактори, настає друга фаза –

фаза амбівалентності. Підліток може висловлювати конкретні погрози або ділитися своїми намірами

з людьми найближчого оточення. Але цей “крик про допомогу” не завжди чують і розуміють. Для

другої фази характерні такі висловлювання: “Я вже не буду довго з вами”, “Незабаром ви будете

вільні”, “Тобі не потрібно буде про мене дбати”. Діти, підлітки надзвичайно амбівалентні, і якщо

саме протягом цієї фази надати їм своєчасну адекватну допомогу, фатальний перебіг подій можна пе-

рервати.

Третя фаза суїциду – фаза спроби. Більшість суїцидальних підлітків (до 70 %) обмірковують і

вчиняють суїцид протягом 1–3 тижнів. Але підлітковий вік – період імпульсивних дій. Тому іноді

тривалість усіх трьох фаз може бути короткою, навіть дорівнювати одній годині.

2. Дисморфоманія базується на хибній упевненості підлітка у наявності в нього фізичних не-

доліків. Психічний стан таких підлітків характеризується комплексом неповноцінності, прагненням

кардинально змінити свою зовнішність за допомогою радикальних засобів (пластична операція,

постійне голодування, надмірні фізичні навантаження тощо). У їхній поведінці спостерігається різке

обмеження кола спілкування, заглиблення у власну проблему, постійний аналіз своє зовнішности.

3. Гебоїдна поведінка підлітків відзначається інфантильним егоцентризмом, надмірним прагнен-

ням самоствердитися з різкою опозицією до оточення, повним ігноруванням моральних норм та

цінностей, схильністю до імпульсивної агресії, відсутністю відповідальності, інтересу до продук-

тивної позитивної діяльності при посиленому патологічному прагненні до всього, що пов’язане з

насильством, знущанням, терористичними актами.

4. Дромоманія проявляється у втечах дитини з дому чи школи, поїздками в інші райони міста

або населені пункти, прагненням подорожувати, бродяжництва.

5. Одним із типових для підліткового віку явищ є гіперсором’язлива поведінка. Вона проявля-

ється несміливістю, страхом перед спілкуванням, нездатністю ефективно діяти в присутності незна-

йомих осіб, відмові знайомитися з новими людьми, страхом, що його не зрозуміють інші.

Питання 56

- психопатологічний тип девіантної поведінки - ґрунтується на психопатологічних симптомах чи синдромах, що є проявами тих чи інших психічних захворювань. Як правило, мотиви поведінки психічно хворого залишаються незрозумілими до тих пір, поки не будуть виявлені основні ознаки психічних розладів.

Людина може проявляти девіантну поведінку через:

- порушення сприймання - галюцинації чи ілюзії (наприклад, закривати чимось вуха, до чогось прислухатись, шукати неіснуючий об'єкт, розмовляти із собою),

- порушення мислення (наприклад, висловлює, відстоює і намагається досягти поставленої мети на основі неадекватного тлумачення дійсності, активно обмежувати сфери свого спілкування з оточуючим світом через нав'язливі ідеї і страхи),

- порушення вольової активності (здійснює нерозумні і незрозумілі вчинки чи місяцями бездіє, здійснює стереотипні рухи чи надовго застигає в одноманітній позі).

Різновидом патохарактерологічного та психопатологічного типу девіантної поведінки є саморуйнівна (аутодеструктивна) поведінка - система вчинків людини, спрямована не на розвиток і особистісне зростання, і не на гармонійну взаємодію з реальністю, а на деструкцію особистості.

Агресія спрямовується на себе, дійсність розглядається як щось опозиційне, що не дає можливості повноцінно жити і задовольняти наявні потреби.

Аутодеструкція проявляється у вигляді суїцидальної та парасуїцидальної поведінки, наркотизації й алкоголізації, інших видів девіацій.

Мотиви саморуйнівної поведінки:

- адикції, нездатність поратись з буденним життям;

- патологічні зміни характеру;

- психопатологічні симптоми і синдроми.

 

Питання 57

- девіації, зумовлені гіперздібностями людини - людина, здібності якої значно перевищують середньостатистичні, розглядається як така, що виходить за рамки нормальної (це прояв обдарованості, таланту, геніальності у якійсь одній з діяльностей людини).

Відхилення в бік обдарованості в одній сфері часто супроводжується девіаціями у повсякденному житті. Така людина часто виявляється непридатною до "побутового, приземленого" життя. Вона нездатна правильно розуміти і оцінювати вчинки та поведінку інших людей, виявляється наївною, залежною і неготовою до труднощів повсякденного життя.

Якщо при делінквентній поведінці спостерігається протиборство з реальністю, при адиктивній - втеча від реальності, при па-тохарактерологічному і психопатологічному - хворобливе протистояння, то при поведінці, пов'язаній з гіперздібностями, - ігнорування реальності.

Людина існує в дійсності ("тут і тепер") і одночасно ніби живе у власній реальності, не роздумуючи про необхідність "об'єктивної дійсності", у якій діють інші оточуючі люди.

Вона розцінює звичайний світ як щось малозначуще, неістотне і тому не бере ніякої участі у взаємодії з ним, не виробляє стилю емоційного ставлення до вчинків інших, приймає будь-яку подію відсторонено.

Вимушені контакти сприймаються як необов'язкові, тимчасові, а не як значущі для її особистісного розвитку.

Зовні в повсякденному житті вчинки такої людини можуть бути дивакуватими (наприклад, вона може не знати, як користуються побутовими приладами, як здійснюються побутові дії; весь інтерес зосереджений на діяльності, пов'язаній з неординарними здібностями).

Тип девіантної поведінки детермінує форму її виявлення (одна форма може зумовлюватися різними типами).

Якщо при делінквентній поведінці спостерігається протиборство з реальністю, при адиктивній – відхід від реальності, при патохарактерологічному і психопатологічному типах – хворобливе їй протистояння, то при поведінці, пов’язаній із гіперздібностями, – ігнорування реальності.

Людина розцінює звичайний мир як щось малозначиме, неістотне і тому не бере ніякої участі у взаємодії з ним, не виробляє стилю емоційного відношення до вчинків і поведінки оточуючих, приймає будь-яку подію, що відбувається, відчужено. Вимушені контакти сприймаються людиною з гіперздібностями як необов’язкові, тимчасові і не сприймаються як значущі для його особового розвитку.

Зовні, в буденному житті, вчинки такої людини можуть мати відтінок дивакуватості. Наприклад, вона може не знати, як користуються побутовими приладами, як здійснюються буденні дії. Весь інтерес зосереджений у неї на діяльності, пов’язаній з її неординарними здібностями (музичними, математичними, художніми і іншими).

Слайд 7

Девіантна поведінка у такому випадку може набувати наступних кризових форм:

· агресія та аутоагресія (суїцидальна поведінка);

· зловживання речовинами, що викликають стани зміненої психічної діяльності (алкоголізація, наркотизація та ін.);

· аномалії сексуальної поведінки (перверсії, відхилення психосексуального розвитку);

· надцінні психологічні захоплення (трудоголізм, гемблінг, колекціонування, «паранойя здоров’я», фанатизм – релігійний, спортивний, музичний і ін.);

· надцінні психопатологічні захоплення («філософічна інтоксикація»);

· комунікативні девіації (аутизація, фобічна і нарцисична поведінка, нігілізм і ін.);

· аморальна поведінка та неестетична поведінка, або девіації стилю поведінки тощо.

Трете навчальне питання.Психологічні механізми формування девіантності.

Узагальнення наявних у науковій літературі трактувань девіантної поведінки, з врахуванням того, що ми розглядаємо психологічний аспект проблеми, дозволяє запропонувати наступне визначення: девіантна поведінка – система вчинків особистості, що виходять за загальноприйняте уявлення про нормальну (нормативну) поведінку у певній сфері суспільних відносин. Її показниками можна вважати частоту та інтенсивність девіантних проявів конкретної особистості стосовно існуючих соціокультурних норм.

Спробуємо проілюструвати зазначені положення, не вдаючись поки-що до аналізу соціальних відхилень та девіантної поведінки особи, зокрема. Так, вдарити людину – такий вчинок є соціально небажаним і традиційно вважається неморальним, непорядним. Між тим, вдарити по обличчю негідника є проявом, що у людських відносинах соціально схвалюється; у боксі удар по обличчю з позицій моралі не оцінюється взагалі. Інший приклад: не мати постійної оселі, місця проживання для слов’янських народів є свідченням, принаймні, непристосованості, відсутності ділових якостей людини; для кочівників це – традиційний спосіб життя. Інколи соціальна оцінка нейтральної щодо соціуму поведінки набуває навіть значимості кримінального караного діяння, як це було з тими, хто не працював за Радянської влади (ст. 214 КК СРСР – дармоїдство). Отже, одна й та ж дія набуває різних оцінок залежно від соціально-історичного контексту, в якому вона відбувається.

Узагальнення поглядів різних авторів дозволяє стверджувати, що існує певний зв’язок між девіантною поведінкою і властивостями особистості. Серед останніх називаються емоційно-вольові порушення (імпульсивність, дратівливість, конфліктність тощо), дефектність ціннісно-нормативної сфери (цілі і смисл життя), що, у свою чергу, ускладнює спілкування з оточуючими та призводить до виникнення емоціогенних зон із негативною забарвленістю. Іншими словами, девіація як форма поведінки, знаходиться в прямій залежності від комплексного особистісного утворення, що детермінує, направляє й забезпечує реалізацію девіантної поведінки.

 

Питання 61


Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 136 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.045 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав