Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз стану охорони праці в господарстві

Читайте также:
  1. Аварією першої категорії, що розслідується у порядку, встановленому законодавством про охорону праці, є аварія, внаслідок якої загинуло _________ і більше осіб.
  2. Автоматизований вибір заходів (АВЗ) з профілактики виробничого травматизму з охорони праці
  3. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність медичних працівників
  4. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях.
  5. Аналіз виробничого освітлення
  6. Аналіз виробничого травматизму на підприємстві.
  7. Аналіз внутрішнього середовища підприємства
  8. Аналіз зовнішнього середовища підприємства
  9. Аналіз і оцінка стану охорони праці
  10. Аналіз і оцінка стану охорони праці

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до написання розділу “Охорона праці”

В дипломних роботах для студентів економічних

спеціальностей (ОКР «Бакалавр»)

Дніпропетровськ 2012


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра безпеки життєдіяльності

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до написання розділу “Охорона праці”

В дипломних роботах для студентів економічних

спеціальностей (ОКР «Бакалавр»)

 

 

Дніпропетровськ 2012


 

Методичні вказівки до написання розділу “Охорона праці” в дипломних роботах для економічних спеціальностей (ОКР «Бакалавр»). /Дніпропетр. держ. агр. ун-т. Дніпропетровськ, 2012. – 6 с.

 

У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона праці” в дипломній роботі (за темою).

 

Методичні вказівки розглянуті і затверджені на засіданні кафедри безпека життєдіяльності „ 28” серпня 2012 р., протокол № 1.

 

Методичні вказівки схвалені методичною радою факультетів „Обліку та фінансів” протокол № 01 від 31_серпня 2012 р, та факультету „Менеджменту і маркетингу”, протокол №__01__ від 31_серпня 2012 р.

 

 

УКЛАДАЧ: старший викладач

С.П. Дмитрюк

РЕЦЕНЗЕНТИ: доценти

Л.Д. Устимович;

С.Г. Годяєв


Загальні вимоги

Кожна дипломна робота, яка виконана студентами економічного факультету ДДАУ, повинна мати розділ “Охорона праці” (наказ Держкомітету України по нагляду за охороною праці від 04.04.94р. № 30, п.5).

Мета методичних вказівок – розкрити зміст розділу “Охорона праці” в дипломній роботі.

Розділ з охорони праці включає розрахунково-описувальну частину. Зміст розділу повинен бути безпосередньо пов’язаний з темою дипломної роботи і є її частиною, а не додатком.

У розділі не слідує наводити загальновідомі довідки та положення про заходи з охорони праці.

У дипломній роботі студент-дипломник наводить дані про травматизм, аналіз стану охорони праці і розробляє рекомендації по поліпшенню умов праці в господарстві та зниженню травматизму і захворюваності.

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

Аналіз стану охорони праці в господарстві

 

Студент розкриває зразкові сторони рішення питання та вказує на недоліки, котрі маються в господарстві або порушення вимог охорони праці за наступними пунктами:

 

1.Організації охорони праці в господарстві

2. Відповідальність за стан охорони праці.

3. Обов’язки власника підприємства та посадових осіб.

4. Наглядна агітація на ділянці (у галузі).

5. Причини нещасних випадків.

6. Фонд охорони праці.

 

4.2. Вимоги з охорони праці на одну з причин нещасного випадку, що трапився з господарстві за наступним планом:

4.2.1. Загальні вимоги безпеки

4.2.2. Вимоги безпеки перед початком роботи

4.2.3. Вимоги безпеки під час роботи

4.2.4. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

4.2.5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 

 


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав