Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз виробничого травматизму на підприємстві.

Читайте также:
  1. Автоматизований вибір заходів (АВЗ) з профілактики виробничого травматизму з охорони праці
  2. Аналіз виробничого освітлення
  3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства
  4. Аналіз зовнішнього середовища підприємства
  5. Аналіз і оцінка стану охорони праці
  6. Аналіз і оцінка стану охорони праці
  7. аналіз і прогнозування травматизму та професійних захворювань
  8. Аналіз небезпеки підприємства
  9. Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів

ОХОРОНА ПРАЦІ

охорона праці – це система правових, соціально – економічних, організаційно – технічних, санітарно – гігієнічних і лікувально – профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

( Стаття 1 Закону України про охорону праці ).

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно – побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці ( [8], т.1 ст.7, стор.5 ).

Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж ( навчання ) з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій згідно з типовим положенням, затвердженим Державним комітетом України по нагляду за охороною праці ( [8], т.1 ст.20, стор.13 ).

Виробничі будівлі, споруди, устаткування транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва або реконструкції, та технологічні процеси повинні відповідати нормативним актам про охорону праці ( [8], т.1 ст.24, стор.16 ).

 

Організація служби охорони праці на підприємстві.

Організацію і керівництво роботою по охороні праці на підприємстві м’ясної промисловості здійснює керуючий і інженерно-технічний персонал.

Оперативне керівництво роботою по охороні праці, техніці безпеки і організації протипожежної профілактики на підприємствах лягає на відділ по охороні праці, техніці безпеки і організації пожежної охорони підприємства. У тих випадках, коли у відповідності з типовими структурами на підприємстві не можна створити відділ або бюро, назначається старший інженер по охороні праці, техніці безпеки і організації пожежної охорони, посадові обов’язки якого встановлюються у відповідності з кваліфікаційним довідником посадових службовців.

 

 

Аналіз виробничого травматизму на підприємстві.

Виробничий травматизм – це явище, яке характеризується сукупністю виробничих травм. Виробничою є травма, яку отримав робітник на виробництві. Травма є наслідком нещасного випадку, тобто дією на робітника небезпечного виробничого фактору при виконанні ним трудових обов’язків або завдання керівника робіт.

Небезпечним виробничим фактором є такий фактор, дія якого на працюючого у певних умовах призводить до травми або іншого миттєвого різкого погіршення здоров’я.

Шкідливим виробничим фактором називається такий фактор, дія якого на працюючого в певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності (ГОСТ12.0.002-80 “ССБТ Термины и определения”.)

Виробничий травматизм наносить значний матеріальний і моральний збиток підприємству і працюючим. Через це профілактика виробничого травматизму, зниження його рівня, вилучення небезпечних і шкідливих виробничих факторів є важливою соціальною проблемою.

Основи безпечної організації технологічних процесів закладаються вже на стадії проектування. Через те, при розробці і проектуванні технологічних процесів, повинні бути враховані вимоги безпеки, передбачені ГОСТ 12.3.002-75(СТСЭВ 1728-79).

Основним шляхом попередження механічних травм є застосування засобів колективного захисту (ГОСТ12.4.125-83 “ССБТ Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов”).

Гальмуючі пристрої призначені для зупинки обладнання у випадку виникнення травмонебезпечної ситуації.

Пристрої автоматичного контролю і сигналізації призначені для контролю, передачі і сприйняття інформації з ціллю звернення уваги працюючих і прийняття ними рішення про дії при виникненні небезпечного виробничого фактору. Вони розділяються за призначенням на інформаційні, попереджувальні, аварійні; за характером сигналу на звукові, світлові, кольорові, знакові і комбіновані.

 


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав