Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ОСВІТЛЕННЯ

Читайте также:
  1. III. Особливості призначення та проведення рубок
  2. Автоматизований вибір заходів (АВЗ) з профілактики виробничого травматизму з охорони праці
  3. Аналіз виробничого освітлення
  4. Аналіз виробничого травматизму на підприємстві.
  5. Аналіз потенційних небезпек та шкідливих факторів виробничого середовища
  6. Аналіз потенційних небезпек та шкідливих факторів виробничого середовища ПАТ “Карпати-Лада”.
  7. Аналіз професійного та виробничого ризиків
  8. Безпечність виробничого устаткування
  9. Біохімічні методи,їх значення.
  10. Вентиляція виробничих приміщень призначення, види.

Серед факторів зовнішнього середовища, що впливають на організм

людини в процесі праці, світло займає одне з перших місць. Адже відомо,

що майже 90%. всієї інформації про довкілля людина одержує через

органи зору. Під час здійснення будь-якої трудової діяльності

втомлюваність очей, в основному, залежить від напруженості процесів,

що супроводжують зорове сприйняття. До таких процесів відносяться

адаптація, акомодація та конвергенція.

Адаптація — пристосування ока до зміни умов освітлення (рівня

освітленості).

Акомодація — пристосування ока до зрозумілого бачення

предметів, що знаходяться від нього на неоднаковій відстані за рахунок

зміни кривизни кришталика.

Конвергенція—здатність ока при розгляданні близьких предметів займати

положення, при якому зорові осі обох очей перетинаються на предметі.

Світло впливає не лише на функцію органів зору, а й на діяльність

організму в цілому. При поганому освітленні людина швидко

втомлюється, працює менш продуктивно, зростає потенційна небезпека

помилкових дій і нещасних випадків. Згідно з статистичними даними,

до 5% травм можна пояснити недостатнім або нераціональним

освітленням, а в 20% воно сприяло виникненню травм. Врешті, погане

освітлення може призвести до професійних захворювань, наприклад,

таких як робоча мнопія (короткозорість), спазм акомодації.

Для створення оптимальних умов зорової роботи слід враховувати

не лише кількість та якість освітлення, а й кольорове оточення. Так,

при світлому пофарбуванні інтер'єру завдяки збільшенню кількості

відбитого світла рівень освітленості підвищується на 20—40% (при тій

же потужності джерел світла), різкість тіней зменшується, покращується

рівномірність освітлення.

При надмірній яскравості джерел світла та оточуючих предметів

може відбутись засліплення працівника Нерівномірність освітлення та

неоднакова яскравість оточуючих предметів призводять до частоі

переадаптації очей під час виконання роботи і, як наслідок цього — до

швидкого втомлення органів зору Тому поверхні, що добре освітлюються

і знаходяться в полі зору, краще фарбувати в кольори середньої світлості,

коефіцієнт відбивання яких знаходиться в межах 0,3—0,6, і, бажано,

щоб вони мали матову або напівматову поверхню.^ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОСВІТЛЕННЯ

Для створення сприятливих умов зорової роботи, які б виключали

швидку втомлюваність очей, виникнення професійних захворювань,

нещасних випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості

продукції, виробниче освітлення повинно відповідати наступним вимогам:

— створювати на робочій поверхні освітленість, що відповідає

характеру зорової роботи і не є нижчою за встановлені норми;

— не повинно чинити засліплюючої дії як від самих джерел

освітлення, так і від інших предметів, що знаходяться в полі зору;

— забезпечити достатню рівномірність та постійність рівня

освітленості у виробничих приміщеннях, щоб уникнути частої

переадаптації органів зору;

— не створювати на робочій поверхні різких та глибоких тіней

(особливо рухомих);

— повинен бути достатній для розрізнення деталей контраст

поверхонь, що освітлюються;

— не створювати небезпечних та шкідливих виробничих факторів

(шум, теплові випромінювання, небезпечне ураження струмом, пожежо-

та вибухонебезпека світильників);

— повинно бути надійним і простим в експлуатації, економічним та

естетичним.^ ВИДИ ВИРОБНИЧОГО ОСВІТЛЕННЯ

Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути:

природним, що створюється прямими сонячними променями та

розсіяним світлом небосхилу; штучним, що створюється електричними

джерелами світла та суміщеним, при якому недостатнє за нормами

природне освітлення доповнюється штучним.

Природне освітлення поділяється на: бокове (одно- або

двохстороннє), що здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх

стінах; верхнє, здійснюване через ліхтарі та отвори в дахах і перекриттях;

комбіноване — поєднання верхнього та бокового освітлення.

Штучне освітлення може бути загальним та комбінованим.

Загальним називають освітлення, при якому світильники розміщуються

у верхній зоні приміщення (не нижче 2,5 м над підлогою) рівномірно

(загальне рівномірне освітлення) або з врахуванням розташування

робочих місць (загальне локалізоване освітлення). Комбіноване

освітлення складається із загального та місцевого. Його доцільно

застосовувати при роботах високої точності, а також, якщо необхідно

створити певний або змінний, в процесі роботи, напрямок світла. Місцеве

освітлення створюється світильниками, що концентрують світловий потік безпосередньо на робочих місцях. Застосування лише місцевоп

Загрузка...

освітлення не допускається з огляду на небезпеку виробничого

травматизму та професійних захворювань.

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяєтьс!

на робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне, чергове.

Робоче освітлення призначене для забезпечення виробничого

процесу, переміщення людей, руху транспорту і є обов'язковим для всізі

виробничих приміщень.

Аварійне освітлення використовується для продовження роботи

у випадках, коли раптове відключення робочого освітлення, та пов'язане

з ним порушення нормального обслуговування обладнання може

викликати вибух, пожежу, отруєння людей, порушення технологічного!

процесу. Мінімальна освітленість робочих поверхонь при аварійному;

освітленні повинна складати 5% від нормованої освітленості робочого1

освітлення, але не менше 2 лк.

Евакуаційне освітлення призначене для забезпечення евакуації' людей

з приміщень при аварійному відключенні робочого освітлення. Його

необхідно влаштовувати в місцях, небезпечних для проходу людей;

в приміщеннях допоміжних будівель, де можуть одночасно знаходитись

більше 100 чоловік; в проходах; на сходових клітках, у виробничих

приміщеннях, в яких працює більше 50 чоловік. Мінімальна освітленість на

підлозі основних проходів та на сходах при евакуаційному освітленні повинна

бути не менше 0,5 лк, а на відкритих майданчиках — не менше 0,2 лк.

Охоронне освітлення влаштовується вздовж меж території, яка

охороняється в нічний час спеціальним персоналом. Найменша

освітленість повинна бути 0,5 лк на рівні землі.

Чергове освітлення передбачається у неробочий час, при цьому,

як правило, використовують частину світильників інших видів

штучного освітлення.^ ПРИРОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Природне освітлення має важливе фізіолого-гігієнічне значення для

працюючих. Воно сприятливо впливає на органи зору, стимулює

фізіологічні процеси, підвищує обмін речо організму в цілому. Сонячне випромінювання зігріває та знезаражує

повітря, очищуючи його від збудників багатьох хвороб (наприклад, вірусу

грипу). Окрім того, природне світло має і психологічну дію, створюючи

в приміщенні для працівників відчуття безпосереднього зв'язку

з довкіллям.

Природному освітленню властиві і недоліки: воно непостійне в різні

періоди доби та року, в різну погоду; нерівномірно розподіляється по

площі виробничого приміщення; при незадовільній його організацГІ може

викликати засліплення органів зору.

На рівень освітленості приміщення при природному освітленні

впливають наступні чинники: світловий клімат; площа та орієнтація

світлових отворів; ступінь чистоти скла в світлових отворах;

пофарбування стін та стелі приміщення; глибина приміщення;

наявність предметів, що заступають вікно як зсередини так

і з зовні приміщеннявин та покращує розвиток


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав