Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз потенційних небезпек та шкідливих факторів виробничого середовища

Читайте также:
  1. C. вплив на поведінку суб'єктів економіки через формування загальноекономічного середовища; Верно
  2. Абсолютний розмір середовища, яке продукує явище
  3. Автоматизований вибір заходів (АВЗ) з профілактики виробничого травматизму з охорони праці
  4. Аналіз виробничого освітлення
  5. Аналіз виробничого травматизму на підприємстві.
  6. Аналіз внутрішнього середовища підприємства
  7. Аналіз зовнішнього середовища підприємства
  8. Аналіз і оцінка стану охорони праці
  9. Аналіз і оцінка стану охорони праці
  10. аналіз і прогнозування травматизму та професійних захворювань

Працівники ДМП «Івано – Франківськтеплокомуненерго» виконуючи свою роботу піддаються впливу таких шкідливих і небезпечних факторів, які погіршують умови праці.

Орієнтовний перелік небезпек на ДМП «ІФТКЕ»:

Ø Небезпеки від фізичних факторів

Ø Небезпеки від механічних уражень : удари , падіння, ковзання, порізи, проколи, розриви, здавлювання, стиснення, стирання шкіри, падіння з висоти.

Ø Небезпеки від термічних уражень : опіки, перегрів від теплового випромінювання, дія відкритого вогню, переохолодження.

Ø Небезпеки уражень організму від підвищених рівнів загальної чи місцевої вібрації, шуму, інфразвуку, ультразвуку, недостатньої освітленості робочої зони, підвищеного рівня неіонізуючої чи іонізуючої радіації.

Ø Небезпеки від хімічних факторів

Ø Небезпеки уражень дихальних шляхів від підвищеної запиленості та загазованості повітря робочої зони шкідливими речовинами: твердими, рідкими, аерозольними, токсичними, канцерогенними.

Детальніше розглянемо вплив небезпечних виробничих факторів та шкідливих речовин, що використовуються у виробничому приміщенні в таблиці 1.4.2 та в таблиці 1.4.3 використовуючи нормативні документи.

Таблиця 1.4.2 - Аналіз потенційних небезпечних виробничих факторів

Виробничий об’єкт / Джерело небезпек Характеристика потенційно небезпечних виробничих факторів та їх допустимі значення Характер дії на людину
Котельня    
шум Діюче значення звукового тиску LР=54 дБА, ГДР: Lpн=55 дБА Головний біль,втома,втрата слуху
вібрація Діюче значення віброшвидкості Lv=58 дБ, Fc.г=63 Гц. ГДР: Lvн=75 дБ, г=63 Гц. Роздратування,втома, віброхвороба
електричний струм Можливість ураження електричним струмом U=0,4 кВ; 1=35 А; f=50 Гц Електротравми різного ступення
робота на висоті Можливе механічне травмування h 1,3м Травми різної важкості  

 

Для запобігання впливу на працюючих шкідливих виробничих факторів, шкідливих речовин у повітрі робочої зони тощо передбачається:

- визначати ділянки робіт, на яких можливий вплив шкідливих виробничих факторів, що зумовлені визначеною технологією та умовами виконання робіт;

- передбачати, за необхідності, спеціальні заходи з очищення від шкідливих речовин технологічних стоків та викидів, а також зберігання небезпечних та шкідливих речовин;

- передбачати необхідні заходи захисту під час використання приладів, що містять радіоактивні ізотопи і є джерелами іонізуючих випромінювань, а також під час застосування лазерів.

Для запобігання падінню працюючих з висоти в проектах передбачати:

- скорочення обсягів верхолазних робіт за рахунок застосування конвеєрного чи укрупненого складання, великоблочного чи безкранового методу монтажу;

- першочергове улаштування постійних огороджувальних конструкцій (стін, огорож балконів і прорізів тощо);

- застосування огороджувальних пристроїв, що відповідають конструктивним і об’ємно-планувальним рішенням об’єкта, що споруджується, і задовольняють вимогам безпеки праці;

- визначення місця і способів кріплення страхувальних канатів і запобіжних поясів.

Для запобігання небезпечному впливу електричного струму на працюючих запропоновано:

- улаштування тимчасових електроустановок, вибір трас і вимірювання напруги тимчасових силових і освітлювальних електромереж, способів огородження струмопровідних частин і розташування розподільних систем і приладів;

- заземлення металевих частин електроустаткування, які можуть випадково опинитися під напругою;

- запобіжні заходи під час виконання робіт у приміщеннях із підвищеною небезпекою та особливо небезпечних, а також під час виконання робіт в аналогічних умовах поза приміщеннями;

- заходи безпечного виконання робіт в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі;

- складування матеріалів, конструкцій, обладнання за допомогою вантажопідіймальних кранів.

Для нейтралізації внутрішнього шуму принтери огороджені звукоізолюючими екранами, під матричні принтери підкладені гумові килимки.

Для нейтралізації зовнішнього шуму в приміщенні вмонтовано звукоізолюючі вікна.

 

Таблиця 1.4.3 - Характеристика шкідливих речовин, що використовуються у виробничому приміщенні

Назва шкідливої речовини або матеріалу Гранично допустима концентрація шкідливих речовин,мг/м3 Перша допомога під час отруєння
У робочій зоні В атмосфері
Пил нетоксичний 0,1 Промивання уражених ділянок тіла, зволоження робочих місць,чай або вода
Шкідливі гази (метанол) 1,0 Свіже повітря, промивання шлунка, дезінфекція розчином марганцівки, молоко, чай
Оксиди азоту 0,06 Свіже повітря, чай або кава

 

Шкідливі речовини у основному приміщенні ДМП «ІФТКЕ» не впливають суттєво на стан здоров’я та працездатність працівників, оскільки всі отримані значення – в межах норми допустимих і кожного дня в офісі ведеться проводиться сухе та вологе прибирання.

Працівники, які обслуговують котельні ДМП «Івано – Франківськтеплокомуненерго», що працюють на природному газі, крім основних вимог,повинні знати і виконувати вимоги відповідних розділів Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом

Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97 № 254 .

 


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав