Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз дебіторської заборгованості

Читайте также:
  1. АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
  2. Аналіз взаємозв’язку: „витрати-обсяг-прибуток” в умовах багатопродуктного виробництва.
  3. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходження практик.
  4. Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів за 2011-2013 рр.
  5. Аналіз діяльності Благодійного фонду « Жива Надія».
  6. Аналіз діяльності конкурентів
  7. Аналіз існуючого ринку готельних послуг
  8. Аналіз обсягів і структури виробництва продукції
  9. Аналіз основних наукових підходів до вивчення батьківського ставлення до дітей

Пояснювальна записка

про результати фінансової діяльності КП „Жовтоводськтепломережа”

За 2012 рік.

За 2012 рік підприємством надано|робити| послуг і отримано|одержувати| оплат за надані|робити| послуги теплопостачання:

1. Населення:

1.1. Заборгованість на 01.01.2012р 23 060,6 тис.грн.

(без нарахованого резерву сумнівних боргів|обов'язків| в сумі 1631,4 тис. грн.)

1.2.Пред'явлено послуг на суму 29167,1тис. грн.

1.3. Сплачено - 24244,9 тис. грн.

1.4.Списано за рішенням виконкому - 101,5 тис. грн.

 

1.5.Заборгованість на 01.01.2013р 27 769,1 тис.грн.

(без нарахованого резерву сумнівних боргів|обов'язків| в сумі -1631,4 тис. грн.)|

1.6.% оплати (без урахування нарахованих пільг і субсидій) - 83,1 %;

1.7.% оплати (з врахуванням нарахованих пільг і субсидій в сумі 25225,8 тис. грн.) – 80,5%;

1.8.Збільшення заборгованості населення на суму -4708,5 тис.грн. (нарахування за 12.2012р. – 5774,0тис.грн)

2. Бюджетні організації:

2.1. Заборгованість на 01.01.2012р 1235,9 тис.грн

2.2. Пред'явлено послуг на суму 10158,6 тис|. грн.

2.3.Сплачено -10563,2 тис.грн.

2.4. Заборгованість на 01.01.2013р 831,3 тис.грн.

2.5. Зменшення заборгованості на суму – 404,6 тис.грн.

2.6. % оплати 103,9%

 

3. Госпрозрахункові організації (за тепло):

3.1. Заборгованість на 01.01.2012р 2843,5тис.грн.

 

3.2. Пред'явлено послуг на суму 1816,9тис|. грн.

3.3.Сплачено -1746,0тис.грн.

 

3.4. Заборгованість на 01.01.2013р 2913,1тис. грн.

3.4.1. «Електрон» 1416,8

3.4.2. «ЮРЗ» 1062,1

3.4.3. НТП «Коро» 30,9

3.4.4. ПЖРЕО 61,4

3.4.5. СГЗК 137,6

 

3.5. % оплати 96,1%

3.6. Збільшення заборгованості на суму +69,6 тис.грн. (+102,4%)

Аналіз фінансового результату

  фінансовий результат
  2011 рік 2012 рік +,-
Всього фінансовий результат, у т.ч. +47104,0 -8918,6 -56022,6
прибуток(+), збиток(-) від виробництва, транспортування, поставки теплоенергії та надання інших послуг населенню -3063,3 -6914,7 -3851,4
надання інших послуг (а/послуги, спільне викорис. ел.мереж, тех.умови) -40,9 +8,7 49,6
списання заборгованості по газу +47576,2   -47576,2
нарахована різниця в тарифах   +1937,4 1937,4
отримано відшкодування за теплоенергію, судових витрат +47,7 +12,7 -35,0
Дохід від реалізації активів   +237,1 237,1
Нарахована орендна плата   +27,9 27,9
штрафи, пеня -429,8 -3279,9 -2850,1
додаткова обробка стічних вод -11,5 -50,8 -39,3
списання заборгованості квартиронаймачів, дітей-сиріт за теплову енергію -81,5 -106,4 -24,9
утримання об’єктів соцкультпобуту -129,2 -129,2  
витрати по орендованому автомобілю -22,0   22,0
витрати звичайної діяльності (ритуальні послуги, путівки, культмасова робота) -136,7 -111,6 25,1
матеріальна допомога, премія за особливоваживі завдання -683,4 -763,9 -80,5
дохід від безоплатно отриманих ОЗ в розмірі зносу +287,0 +55,7 -231,3
дохід від ОЗ по фінансуванню в розмірі зносу +1302,4 +171,6 -1130,8
дохід від ОЗ, виявлених при інвентаризації   +304,6 304,6
ТМЦ від ліквідації, демонтажу ОЗ +597,6 +269,2 -328,4
дохід від безоплатно отриманих активів +157,7   -157,7
збиток від ліквідації ОЗ -290,9 -499,9 -209,0
повернення матеріалів з виробництва +646,9 13,7 -633,2
витрати мобільного зв’язку -32,3 -31,9 0,4
Фінансування з бюджету   +32,4 32,4
фінансові витрати (% за кредит та інші) -148,7 -193,9 -45,2
списання, переоцінка ТМЦ -76,4 -9,3 67,1
дохід від списання К-т заборгованості +1613,1 +0,1 -1613,0
перерахунок резерву сумнівних боргів +245,4 +112,2 -133,2
Витрати від списання Д-т заборгованості -176,0 -5,9 170,1
судові витрати -43,6 -3,0 40,6
інші витрати -3,8 -1,5 2,3

Аналіз дебіторської заборгованості

  Заборгованість на 01.01.2012 Заборгованість на 01.01.2013 з неї прострочена Приріст, зниження за 2012рік
тис.грн %
Дебіторська заборгованість: Всього 40 198,5 38 417,2 25 134,6 -1 781,3 -4,4%
Населення 23 060,6 27 769,1 20 363,7 4 708,5 20,4%
резерв сумнівних боргів -1 743,6 -1 631,4   112,2 -6,4%
пільги 262,4 695,4 0,0 433,0 165,0%
субсидії 71,2 2 570,7 0,0 2 499,5 3510,5%
бюджетні організації 1 235,9 831,3 0,0 -404,6 -32,7%
госпрозрахункові організації 2 843,5 2 913,1 122,6 69,6 2,4%
Заборгованість по відшкодуванню різниці в тарифах 8 636,6 0,0 0,0 -8 636,6 -100,0%
Інша заборгованість (ДП «Газ-Тепло», інші послуги) 5 831,9 5 269,0 4 648,3 -562,9 -9,7%

Дебіторська заборгованість підприємства станом на 01.01.2013р. складає:

 

Всього: – 38 417,2 тис. грн.

У т.ч.балансова - 40 048,6 тис.грн.

резерв сумнівних боргів|обов'язків| -(1 631,4 тис.грн.)

 

Порівняно із заборгованістю на 01.01.2012р. дебіторська заборгованість зменшена на -1 781,3тис.грн. або на -4,4 %, у т.ч.:

населення - збільшення на +4 708,5 тис.грн. або на +20,4% (нарахування за грудень 2012р.- 5 774,0 тис.грн.);

бюджетних організацій - зменшення на -404,6 тис|. або на -32,7%;

госпрозрахункових підприємств - збільшення на +69,6 тис|. або на +2,4%;

пільги - збільшення на +433,0 тис.грн. або на +165,0 %;

субсидії - збільшення на +2 499,5 тис.грн.;

Заборгованість по відшкодуванню різниці в тарифах - зменшення на -8 636,6 тис|. або на -100%;

З метою зменшення заборгованості населення проведені наступні|слідуючі| заходи:

Пред'явлено населенню 4126 претензії на суму 17 757,6 тис. грн.;

Пред'явлено 188 позовів до суду на суму 1 295,6 тис. грн.;

Судом винесено 132 ухвалі на суму 1 057,7 тис|. грн.;

Подано 513 рішень суду у виконавчу службу на суму 1 930,1 тис|. грн.;

Стягнуто державною виконавчою службою за рішенням суду 723 ухвали на суму 105,3 тис.грн.;

Відшкодовано боргів|обов'язків| за рахунок претензій у кількості 2610 на суму 3 050,7 тис.грн., за рахунок позовів у кількості 132 на суму 112,2 тис|. грн.;

Списано по рішенням міського виконавського комітету заборгованості населення на суму 101,5 тис. грн.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 40 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав