Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вплив запропонованих заходів на основні показники діяльності підприємства

Читайте также:
  1. II. Основні засоби
  2. Uml; Основні теоретичні положення
  3. Uml; Основні теоретичні положення
  4. Абсолютні й відносні статистичні показники.
  5. Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).
  6. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  8. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  9. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  10. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
№ п/п Показники Одиниці вимірювання Базисний рік Проектний рік Відхилення
           
           

Джерело [2, с. 6]

Нумерація стовбців здійснюється у разі коли таблицю потрібно перенести на наступну сторінку. Якщо продовження таблиці переноситься на наступну сторінку назву не переносять, а у правому куті друкують слова «Продовження табл.. …» і ставлять її номер, першим рядком в продовженні таблиці є номера стовпців. Обов’язково в таблиці мають бути зазначені одиниці вимірювання. Якщо всі одиниці вимірювання однакові, їх виносять у заголовок таблиці після назви і записують через кому.

Таблиці нумерують послідовно у межах розділу. На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які складаються зі слова «табл.» та її номера. Якщо у тексті розміщені підряд дві таблиці, їх обов’язково повинен розділяти текст.

 

Ілюстрації

Ілюстрації (рисунки, схеми, діаграми…) розміщуються безпосередньо після тексту, де про них згадується, або на наступній сторінці. Слово «рисунок», його номер та назву подають після ілюстрації. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. Якщо ілюстрація не вміщується на одному аркуші, її можна переносити. Тоді назву розміщують на першій сторінці, а на інших пишуть «Рис…, аркуш…».

Рисунки нумерують послідовно у межах розділу. До номеру рисунку входить номер розділу та його особистий номер через крапку. Наприклад:

Рис. 2.1. Індекси цін на продукцію хлібопекарських підприємств.

Формули

Формули розташовуються безпосередньо після тексту, де вони згадуються, посередині рядка. Вище і нижче залишають не менше одного вільного рядка. Нумеруються формули арабськими цифрами. Номер ставиться в круглих дужках, праворуч на рівні формули. Пояснення символів, що входять до формули, якщо вони не пояснені в тексті, наводяться безпосередньо під формулою, в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу подають з нового рядка. Перший рядок починається без абзацу словом «де» без двокрапки. Формули, що подаються одна за одною відокремлюються комою.

 

Цитування та посилання на використані джерела

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали яких наводяться в роботі. Посилання даються одразу після закінчення цитати, або авторського визначення у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела. Наприклад: [7, c. 25].

 

Список використаної літератури

Джерела в списку можна розміщувати в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами. Крім того список літератури можна подавати у порядку посилання на джерела в тексті роботи.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-11-24; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав