Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Exercise 2. Translate into English using the infinitive.

Читайте также:
  1. a) Read the dialogue and translate it into Ukrainian.
  2. A) We shall have translated the article by 9 o’clock.
  3. Additional exercises
  4. Articulatoty and Physiological Classification of English Sounds
  5. B) Make up sentences of your own using these idiomatic expression. Ask about the Smiths, mother, father, brother.
  6. B) Make up sentences of your own using these idiomatic expressions. Ask about Cecily, Alice, Sam, Sally, Sandra.
  7. B) Make up sentences of your own using these idiomatic expressions. Ask about Charles, Rose, James.
  8. B) Make up sentences of your own using these idiomatic expressions. Ask about Gary, Gil, Peggy, Grig, Gert, Grace, Gregory, Gordon.
  9. B) Make up sentences of your own using these idiomatic expressions. Ask about Ken, Kate, Kirk, Kay, Kim, Kiki, Kit.
  10. b) Make up sentences of your own using these idiomatic expressions. Ask about Pat, Pete, Percy, Poll, Peg, Pam.

A. 1. Я радий, що працюю разом з ним. 2. Я радий, що працював разом з ним. 3. Вона щаслива, що вчиться в цьому інституті. 4. Вона щаслива, що вчилась у цьому інституті. 5. Мені незручно, що я турбую вас. 6. Мені незручно, що я потурбував вас. 7. Він буде радий поїхати туди. 8. Він буде радий, що поїхав туди.

Б. 1. Я радий запросити вас на вечір. 2. Я радий, що мене запрошують на вечір. 3. Я радий, що запросив їх на вечір. 4. Я радий, що мене запросили на вечір. 5. Я радий послати вам цю книжку. 6. Я радий, що послав їй цю книжку. 7. Я радий, що мене посилають на цю конференцію. 8. Я радий, що мене послали на цю конференцію.

B. 1. Я хочу послати їй телеграму. 2. Я хочу, щоб мене послали на конференцію. 3. Моя сестра хоче побачити їх там. 4. Вона не хоче, щоб її там побачили. 5. Дівчинка любить, щоб їй розповідали казки. 6. Дівчинка любить розповідати казки.

Г. 1. Забути цей день було неможливо. 2. Переправлятися через річку вночі було небезпечно. 3. Вчитися наполегливо — завдання кожного учня. 4. Допомогти йому тепер — значитьврятувати його. 5. Її мета — стати лікарем. 6. Ваше завдання — написати твір про свої літні канікули. 7. Наше завдання полягало в тому, щоб закінчити роботу до 5 грудня.

Д. 1. Він перший допоміг нам. 2. Вона написала твір першою. 3. Вона першою розповіла мені про це. 4. Директор говорив на зборах останнім. 5. Він першим поздоровив нас. 6. Я пішов додому останнім.

Е. 1. Ми взяли таксі, щоб прибути на станцію вчасно. 2. Вона пішла на пошту, щоб одержати посилку. 3. Я ввімкнув телевізор, щоб подивитися футбольний матч. 4. Вони приїхали в Київ для участі в спортивних змаганнях. 5. Завтра ми підемо в ліс збирати гриби. 6. Щоб вивчити мову, ви повинні якомога більше читати.

Є. 1. Погода була надто хороша, щоб залишитися вдома. 2. Завдання було надто складним, щоб зробити його за годину. 3. Він досить досвідчений, щоб виконати це завдання. 4. Сьогодні надто холодно, щоб іти на річку. 5. В цьому тексті надто багато нових слів, щоб зрозумітй його без словника.


3) Модальні дієслова.

 

МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (MODAL VERBS)

В англійській мові є група дієслів (can, may, must, ought, shall, should, will, would, need, dare),які називаються модальними. Цідієслова не мають усіх основних форм, властивих іншим дієсловам,і тому вони ще називаються недостатніми (Defective Verbs).

Модальні дієслова не в ж и в а ю т ь с я с а м о с т і й н о , а лише в сполученні з інфінітивом іншого дієслова:

I can help you. Я можу допомогти вам.

Не must gothere. Він мусить іти туди.

Без інфінітива іншого дієслова модальні дієслова вживаються лише тоді, коли інфінітив зрозумілий з контексту:

Can you doit? Yes, I can. Ви можете зробити це? Так.

Модальні дієслова не виражають дії або стану, а лише м о ж л и в і с т ь , н е о б х і д-

н і с т ь, б а ж а н і с т ь , і м о в і р н і с т ь , с у м н і в , д о з в і л , з а б о р о н у , з д а т -

н і ст ь в и к о н а н н я д і ї , позначеної інфінітивом. У модальному значенні вживаються також дієслова to haveі to be.

Модальні дієслова мають ряд особливостей:

1. Модальні дієслова не мають форм інфінітива, дієприкметника і герундія, а тому не мають складних часових форм - майбутнього часу, тривалих і перфектних часів.

2. Після модальних дієслів інфінітив вживається без частки to.Виняток становлять дієслова to beі to haveу модальномузначенні та дієслово ought,після яких інфінітив вживається зчасткою to,а також дієслова needі dare,після яких інфінітив можевживатися з часткою toі без неї.

3. У третій особі однини теперішнього часу модальні дієслова не мають закінчення -(e)s:

Не maycome tomorrow. Можливо, він прийде завтра.

4. Питальна й заперечна форма теперішнього і минулого часу модальних дієслів утворюються без допоміжного дієслова to do. У питальній формі модальні дієслова ставляться перед підметом:

May I come in? Можна ввійти?

У заперечній формі після модальних дієслів вживається заперечна частка not:

You should not doit. Вам не слід цього робити.

Canу теперішньому часі пишеться разом з часткою not:

Не cannotdance. Він не вміє танцювати.

В усному мовленні у заперечних реченнях вживаються переважно скорочені форми модальних дієслів:

cannot - can'tcould not - couldn't

may not - mayn'tmight not - mightn't

must not - mustn't

shall not - shan't

will not - won't

should not - shouldn't

would not - wouldn't

ought not - oughtn't

need not - needn't


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 36 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав