Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А). політика регулювання економіки державою; Б). світові економічні кризи; В) інтеграція УРСР в ЄЕС.

Читайте также:
  1. Quot;політика дешевих грошей".
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  4. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки.
  5. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  6. Антиінфляційна політика держави
  7. Антимонопольна політика держави
  8. Антиукраїнська політика російського царизму. Посилення централізаторсько-шовіністичних тенденцій
  9. Антиукраїнська політика російського царизму. Суспільно політичний та національний рух на Наддніпрянщині в другій половині ХІХ ст.

 

10. Україна вперше стала повноправним членом міжнародного співтовариства -членом 00Н:

А). 1945р.

Б). 1991р.

В). 2000р.

 

11. Командувач УПА Р.Шухевич загинув:

А). 1945р.

Б). 1949р.

Г). 1953р.

 

12. Для відбудови зруйнованого війною господарства був розроблений четвертий п'ятирічний план. У цьому плані головний наголос було зроблено:

А). На прискорений розвиток сільського господарства і пов'язані з ним галузі промисловості.

Б). На відбудову і подальший розвиток промисловості, в першу чергу важкої.

В). На рівномірну й пропорційну відбудову та розвиток усіх галузей господарства.

 

13. Визначте, яка подія в історії колишнього СРСР відбулася 19-21 серпня 1991 року?

А). Референдум про долю СРСР

Б). Спроба державного перевороту

В). Використання армії для повалення влади в Литві.

 

14. Українська Гельсінська група була створена:

А).1966р.

Б).1976р.

В).1986р.

 

15. Яке судження вірне?

Операція "Вісла" - це:

А). Операція по визволенню Польщі від німецьких окупантів.

Б). Операція по насильницькому переселенню українців, які мешкали в

Польщі, в Україну після визначення кордонів у 1945 р.

В). Операція польського уряду з метою насильницького переселення у 1947 р. українців із східних районів Польщі у західні.

 

16. Ідеологічний наступ сталінізму - "жданівщина" - був викликаний:

А). Необхідністю показати світу обізнаність радянського керівництва у

питаннях науки і культури.

Б). Турботою про подальший розвиток науки і культури, прагненням

застерегти поширення антинаукових досліджень, формалістичних і інших

антидемократичних течій в літературі й мистецтві.

В). Прагненням посилити контроль над суспільством, залякати або й фізично ізолювати тих людей, які вороже або скептично ставилися до комуністичної ідеології, політичної й економічної системи в СРСР.

 

17. У якому році було прийнято Закон про державну мову?

А). 1989. Б).1990. В). 1991. Г).1992.

 

18. Яке судження вірне?

Господарська реформа 1965 р. в СРСР була...

А). Невдалою спробою переходу до ринкових відносин у промисловості.

Б). Вдалою спробою переходу до господарських відносин в одержавленні промисловості.

В). Невдалою спробою застосування економічних методів управління в рамках адміністративно-командної системи.

 

19. У післявоєнний період збройна боротьба ОУН-УПА з частинами радянської армії, НКВС та КДБ тривала протягом:

А). 1945- 1946рр.

Б). 1944 - перша половина 1950-х рр.

В). 1945- 1950рр.

 

20. Яке головне звинувачення було висунуто брежнєвським керівництвом Петру Шелесту?

А). Недоліки в роботі КПУ

Б). Невиконання господарських планів

В). Місництво і сепаратизм

 

21. Післявоєнна відбудова господарства України характеризувалася:

А). Швидкою відбудовою важкої промисловості та недостатньою увагою до

легкої промисловості й сільського господарства.

Б). Швидкою відбудовою усіх галузей економіки.

В). Швидкою відбудовою важкої промисловості при повному ігноруванні легкої промисловості й сільського господарства.

 

22. Роком суцільної колективізації у західноукраїнських землях був:

А). 1948р.

Б). 1949р.

В). 1950р.

 

23. Яке визначення відповідає дійсності?

Український дисидентський рух - це:

А). Широкий суспільний рух за автономію України

Б). Невелика кількість протестуючих проти політики русифікації в Україні

В). Невелика кількість об'єднаних в окремі організації протестуючих проти політики порушення громадянських, національних прав і свободи совісті.

 

24. Яку модель розвитку України обстоювали її партійні лідери

А). П.Шелест А). Автономістську

Б). В.Щербицький Б). Централістську

 

25. Грошову реформу в СРСР було здійснено:

А). 1945р.

Б). 1947р.

В). 1948р.

 

26. Брестську унію 1596 р. було скасовано

А). На Львівському церковному соборі 1946 р.

Б). На Київському церковному соборі 1945 р.

В). На Брестському церковному соборі 1947 р.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.049 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав